Köp av egen bostad

Exempel på bostadslån och effektiv ränta

I stället för att betala hyra kan du också betala för en egen bostad. Du kan få bostadslån om du är myndig, har god betalningsförmåga och har skött dina bankärenden väl.

Exempel: ”Du tar ett lån på 165 000 euro. Lånetiden är 25 år och räntan på lånet 4,42 % (4/2023). Den effektiva räntan är 4,7 % och omfattar en uppläggningsavgift på 660 euro och en avgift för automatisk debitering av lånets betalningsrat 2,50 euro/månad. Antalet betalningsrater är 300. Det totala beloppet för krediten och kreditkostnaderna är  276 219 euro. Månadsraten (annuitet) är 918 euro. 

Lånetiden samt beloppet av lånet och räntan är ett beräkningsmässigt representativt exempel på bostadslån som Nordea erbjuder.  Det handlar dock om ett riktgivande exempel som har beräknats utifrån antaganden. Exemplet motsvarar inte nödvändigtvis den effektiva räntan på det lån som beviljas.

Om du köper en fastighet ska du också beakta kostnaderna för lagfart och inteckning samt Lantmäteriverkets kostnader för pantbreven. Dessutom ska kunden teckna en brandförsäkring för fastigheten. 

I de situationer där banken inte kan värdera säkerheten för bostaden, avtalar banken med kunden om en separat värdering och kunden debiteras för värderingen.