Köp av egen bostad

Exempel på lån och effektiv ränta

I stället för att betala hyra kan du också betala en egen bostad. Du kan få bostadslån om du är myndig, har god betalningsförmåga och har skött dina bankärenden väl.

Exempel: Du tar upp ett lån på 160 000 euro. Lånetiden är 20 år och räntan på lånet 0,50 % (3/2020). Den effektiva räntan är 0,6 % och omfattar en uppläggningsavgift på 640 euro och en avgift för automatisk debitering av lånets betalningsrat 2,30 euro/månad. Antalet betalningsrater är 240. Det totala beloppet för krediten och kreditkostnaderna är 169 480 euro. Månadsraten (annuitet) är 704 euro. 

Den effektiva räntan har räknats utifrån Finansinspektionens antagande om lånetiden (15/2013 Marknadsföring av finansiella tjänster och produkter), som är ett repsesentativt exempel på bostadslån också i Nordea. Beloppet av lånet och räntan är ett beräkningsmässigt representativt exempel på bostadslån som Nordea erbjuder. Det handlar dock om ett riktgivande exempel som har beräknats utifrån antaganden. 

Exemplet motsvarar inte nödvändigtvis den effektiva räntan på det lån som beviljas.

Om du köper en fastighet ska du också beakta kostnaderna för lagfart och inteckning samt Lantmäteriverkets kostnader. Dessutom ska fastigheten brandförsäkras.

I de situationer där banken inte kan värdera säkerheten för bostaden, avtalar banken med kunden om en separat värdering och kunden debiteras för värderingen.