Säkerheter för bostadslån

Säkerheter tryggar återbetalningen av bostadslånet till banken. Bostadens belåningsvärde utgör vanligtvis säkerhet upp till 75 % av bostadens värde.

För resten av lånet kan du behöva annan säkerhet:

  • För resten (högst 10 %, förstagångsköpare 20 %) kan du till exempel köpa EgenGaranti. Dessutom behöver du egna besparingar eller annan säkerhet för den resterande delen av lånet.
  • Du kan köpa statlig delgaranti för högst 10 % och du behöver således också annan säkerhet eller egna pengar.
  • Priset på EgenGaranti och statens delgaranti bestäms enligt garantibeloppet. När du använder egna pengar till bostadsköp behöver du mindre tilläggsgaranti och priset blir lägre.
  • Övriga tilläggssäkerheter är till exempel fastigheter, bostadslägenheter, värdepapper och övriga tillgångar som lätt kan realiseras. I en del fall kan också personborgen godkännas.
  • I BSP-räntestödslånen ingår en avgiftsfri statsborgen upp till 90 % – då du har sparat 10 % av bostadspriset behöver du inte andra säkerheter.

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

Priser

Säkerheter
Vanliga priser i anslutning till säkerheterPris
Gravationsbevis, lagfartsbevis eller annat bevis för fastighet från Lantmäteriverket20,00 €
Aktielägenhetsutskrift från Läntmäteriverket20,00 €
Pantsättningsbevis (RS 5, bevis som ges panthavaren) inkl. moms 24 %100,00 €
Byte av säkerhet *)200,00 €
Upprättande av avtal om efterpantsättning100,00 €
Förvar av pantbrev och aktiebrev för bostadsaktier som står som säkerhet för säljarens och köparens räkning samt övervakning att de avtalsvillkor som gäller deponeringen av aktierna eller pantsättningen uppfylls50,00 €
För övervakning av handel med den värdepappersportfölj som står som säkerhet tas provision ut för varje affär (inkl. moms 24 %)40,00 €
Då aktiebrev som står som säkerhet sänds till en annan bank för att förses med anteckningar, tar uppdragsgivarens bank ut ersättning för arbete och ansvar för försändelsen av uppdragsgivaren (inkl. moms 24 %)50,00 €

*) Även byte av borgensman anses som byte av säkerhet. 

Vid debitering av avgifter beaktas i tillämpliga delar regleringen i enlighet med 7 kap. 17 a § i konsumentskyddslagen samt avtalsavgiften som täcker en del av kostnaderna.

Juridiska uppdrag som hänför sig till säkerheter

Praxis för säkerheter för ombyggnadslån hittar du i punkten säkerheter för konsumentkredit.

Säkerheter för konsumentkredit

Konsumentkrediter är bl.a. BoFlex, lån för ombyggnad, renovering, bil och båt. 

Du kans själv ansöka om de inteckningar som behövs som säkerhet för lånet hos Lantmäteriverket eller skaffa disponentintyg för bostadsaktie genast efter att du fått beslutet om lånet.  

I de situationer där banken inte kan värdera säkerheten för bostaden, avtalar banken med dig om en separat värdering och tar ut kostnaderna för värderingen av dig.

Ansök om bostadslån på webben

Ansök nu Öppnas i nytt fönster