Säkerheter för bostadslån

Säkerheter tryggar återbetalningen av bostadslånet till banken

Belåningsvärdet på bostaden som utgör säkerhet för bostadslånet är 75 % av marknadsvärdet på bostaden.

Du kan behöva annan säkerhet för resten av lånet:

  • För den del av ditt lån som inte har säkerhet kan du köpa till exempel EgenGaranti (högst 15 % och för förstagångsköpare 20 % av bostadslånet). Dessutom behöver du egna besparingar eller annan säkerhet för resten av lånet.
  • Du kan köpa statlig delgaranti för högst 10 % av bostadslånet och du behöver således också annan säkerhet eller egna pengar.
  • Priset på EgenGaranti och statens delgaranti bestäms enligt garantibeloppet. När du använder egna pengar till bostadsköp behöver du mindre tilläggsgaranti och priset blir lägre. 
  • Övriga tilläggssäkerheter är till exempel fastigheter, bostadslägenheter, värdepapper och övriga tillgångar som lätt kan realiseras. I en del fall kan också personborgen godkännas.
  • I BSP-räntestödslånen ingår en avgiftsfri statsborgen upp till 90 % – då du har sparat 10 % av bostadspriset behöver du inte andra säkerheter.

Personborgen och pantsättning av en annan persons egendom som tilläggssäkerhet:

  • Det går att be en annan person pantsätta sin egendom (t.ex. en bostad eller fritidsbostad) som tilläggssäkerhet (fyllnadspant) för bostadslånet. 
  • Du kan också be en annan person gå i borgen för dig varvid en personborgen (fyllnadsborgen) ställs som tilläggsgaranti för bostadslånet. 
  • Personborgen eller pant som utgör tilläggssäkerhet svarar endast för den del av skulden som försäljningspriset på gäldenärens bostad som utgör säkerhet inte räcker till för att täcka.

Om banken inte kan värdera säkerheten för bostaden avtalar banken med dig om en separat värdering och tar ut kostnaderna för värderingen av dig.

Priser

Säkerheter
Vanliga priser i anslutning till säkerheterPris
Gravationsbevis, lagfartsbevis eller annat bevis för fastighet från Lantmäteriverket20,00 €
Aktielägenhetsutskrift från Läntmäteriverket20,00 €
Pantsättningsbevis (RS 5, bevis som ges panthavaren) inkl. moms 24 %100,00 €
Byte av säkerhet *)200,00 €
Upprättande av avtal om efterpantsättning100,00 €
Förvar av pantbrev och aktiebrev för bostadsaktier som står som säkerhet för säljarens och köparens räkning samt övervakning att de avtalsvillkor som gäller deponeringen av aktierna eller pantsättningen uppfylls50,00 €
För övervakning av handel med den värdepappersportfölj som står som säkerhet tas provision ut för varje affär (inkl. moms 24 %)40,00 €
Då aktiebrev som står som säkerhet sänds till en annan bank för att förses med anteckningar, tar uppdragsgivarens bank ut ersättning för arbete och ansvar för försändelsen av uppdragsgivaren (inkl. moms 24 %)

50,00 €

Arvode för värdering av bostadssäkerhet, inkl. moms 24 %50,00 €
Provision för bedömning av skogs- eller åkerfastighet som säkerhet (provisionen är specifik för fastighetsbeteckning), inkl. moms 24%49,00 €

*) Även byte av borgensman anses som byte av säkerhet. 

Vid debitering av avgifter beaktas i tillämpliga delar regleringen i enlighet med 7 kap. 17 a § i konsumentskyddslagen samt avtalsavgiften som täcker en del av kostnaderna.

Juridiska uppdrag som hänför sig till säkerheter

Praxis för säkerheter för ombyggnadslån hittar du i punkten säkerheter för konsumentkredit.

Ansök om bostadslån på nätet

Kom ihåg att du kan fylla i och skicka in en låneansökan, utan att vara bunden till att ta lån från Nordea.

Ansök om bostadslån Öppnas i nytt fönster