Säkerheter

Säkerheter tryggar återbetalningen av bostadslånet till banken. Bostadens belåningsvärde utgör vanligtvis säkerhet upp till 75 % av bostadens värde.

För resten av lånet kan du behöva annan säkerhet:

  • För resten (högst 20 %) kan du till exempel köpa EgenGaranti. Dessutom behöver du egna besparingar eller annan säkerhet för den resterande delen av lånet.
  • Du kan köpa statlig delgaranti för högst 10 % och du behöver således också annan säkerhet eller egna pengar.
  • Priset på EgenGaranti och statens delgaranti bestäms enligt garantibeloppet. När du använder egna pengar till bostadsköp behöver du mindre tilläggsgaranti och priset blir lägre.
  • Övriga tilläggssäkerheter är till exempel fastigheter, bostadslägenheter, värdepapper och övriga tillgångar som lätt kan realiseras. I en del fall kan också personborgen godkännas.
  • I BSP-räntestödslånen ingår en avgiftsfri statsborgen upp till 90 % – då du har sparat 10 % av bostadspriset behöver du inte andra säkerheter.

Priser

Säkerheter
Vanliga priser i anslutning till säkerheterPris
Anskaffning av intyg (försäkringsintyg, disponentintyg eller motsvarande) som behövs för kredithandlingarna, i tillägg till den kostnad utfärdaren av intyget tagit ut15,00 €
Gravationsbevis, lagfartsbevis eller annat bevis från Lantmäteriverket20,00 €
Pantsättningsbevis (RS 5, bevis som ges panthavaren) inkl. moms 24 %50,00 €
Byte av säkerhet *)200,00 €
Upprättande av avtal om efterpantsättning100,00 €
Postande av säkerhet för betald kredit till en annan bank20,00 €
Förvar av pantbrev och aktiebrev för bostadsaktier som står som säkerhet för säljarens och köparens räkning samt övervakning att de avtalsvillkor som gäller deponeringen av aktierna eller pantsättningen uppfylls50,00 €
För övervakning av handel med den värdepappersportfölj som står som säkerhet tas provision ut för varje affär (inkl. moms 24 %)40,00 €
Då aktiebrev som står som säkerhet sänds till en annan bank för att förses med anteckningar, tar uppdragsgivarens bank ut ersättning för arbete och ansvar för försändelsen av uppdragsgivaren (inkl. moms 24 %)50,00 €

*) Även byte av borgensman anses som byte av säkerhet. 

Juridiska uppdrag som hänför sig till säkerheter