Kreditkort för studerande

Som högskolestuderande kan du få ett Nordea Gold-kreditkort redan då du har tagit emot en studieplats. Du kan ansöka om kreditkort genom att lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig.

Studerande kan få ett kreditkort utan krav på studiepoäng

Nordea Gold-kreditkortet är ett av de få kreditkort som studerande kan få utan att ha regelbundna inkomster eller avlagt ett visst antal studiepoäng. Det räcker att du är 19-30 år gammal och studerar vid ett universitet, en yrkeshögskola eller annan högskola.

Vi på Nordea förstår att man särskilt under studietiden ofta behöver flexibilitet i ekonomin, eftersom överraskande utgifter kan bli en speciellt stor ekonomisk börda för studeranden. Vare sig kostnaderna beror på nya möbler i studentbostaden eller andra utgifter går de enkelt att betala med kreditkortet. Vi vill stödja studerandena och därför kan du som studerar enkelt få ett kreditkort med toppförmåner.

Mångsidigt skydd

Utöver ekonomisk flexibilitet omfattar det mångsidiga Nordea Gold-kreditkortet andra nyttiga förmåner, såsom en reseförsäkring för utlandsresor och en Produktskyddsförsäkring. Reseförsäkringen för utlandsresor gäller då minst 75 procent av de sammanlagda rese- och övernattningskostnaderna har betalats med Nordea Gold-kortets kreditegenskap. 

Produktskyddsförsäkringen gäller när du köper en vara på minst 100 euro till ditt hem eller din fritidsbostad med kortets kreditegenskap. Produktskyddsförsäkringen ersätter i enlighet med försäkringsvillkoren skada eller bräckage på varan. Ta del av försäkringsvillkoren här.

Studerande får enkelt ett kreditkort

Om du är kund hos Nordea kan du ansöka om Nordea Gold-kreditkort genom att lämna dina kontaktuppgifter via länken nedan. Om du ännu inte är kund hos Nordea kan du bli kund på nätet.   

Priser
Priser för kort beviljade före 1.9.2019
Konsumentens rättigheter vid betalningar i Europa

Priset på Nordea Gold-kort efter 1.9.2019

Nordea Gold-kortet kan anslutas till Mobil Plus-paket och Baspaket. Nordea Gold -kort som ingår i paket kostar 0,00 euro i månaden.

 

Med månadsavgiftPris
Nordea Gold-kombinationskort eller Nordea Gold-kort2,50 €
Parallellkort3,00 €

Priser för Nordea Gold -kort

Nordea Gold-kortet kan anslutas till Mobil Plus-paket och Baspaket. Nordea Gold -kort som ingår i paket kostar 0,00 euro i månaden. Läs mer om paketen här. 

Priser för Nordea Gold -kort beviljade före 1.9.2019.

Med årsavgiftPris
Nordea Gold-kombinationskort eller Nordea Gold-kort30,00 €
Parallellkort36,00 €

Med månadsavgiftPris
Nordea Gold-kombinationskort eller Nordea Gold-kort2,50 €
Parallellkort3,00 €

Ansök om Nordea Gold-kreditkort

Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig om din kreditkortsansökan.

Lämna en intresseanmälan

Inte kund i Nordea?

Nordea är din partner också under studietiden. Bli kund nu och dra nytta av våra förmåner till studerande!

Bli kund på nätet

Skydd som ingår i Nordea Gold-kort

Anvisningar och råd

Du väljer kortets funktioner redan när du ansöker om det, och du kan senare själv ändra dem.

I mobilbanken kan du till exempel ändra det månatliga betalningsbeloppet och  betalningsdagen samt amorteringsfria månader. Du kan ansöka om höjning av krediten i nätbanken.

Pinkod och konto

Pinkod och konto

Du kan välja önskad pinkod för kortet eller aktivera den förinställda koden. Du kan ändra pinkoden senare. Läs mer om pinkoden

Anslut ditt bankkonto till kortet – då kan du välja om kortkrediten (credit) eller bankkontot (debit) debiteras med köpen och kontantuttagen. Dina kortköp och kontantuttag utomlands debiteras alltid i euro från antingen bankkontot (debit) eller kortkrediten (credit). 

Kortets säkerhetsgränser, geografiska användningsområde och internetanvändning
Förnyelse och leverans av kort
Fakturering och utredning av transaktioner
Sms-service

Pinkod och konto

Du kan välja önskad pinkod för kortet eller aktivera den förinställda koden. Du kan ändra pinkoden senare. Läs mer om pinkoden

Anslut ditt bankkonto till kortet – då kan du välja om kortkrediten (credit) eller bankkontot (debit) debiteras med köpen och kontantuttagen. Dina kortköp och kontantuttag utomlands debiteras alltid i euro från antingen bankkontot (debit) eller kortkrediten (credit). 

Kortets säkerhetsgränser, geografiska användningsområde och internetanvändning

Du kan ändra kortets säkerhetsinställningar i mobilbanken. Välj kort i avsnittet Konton i mobilbanken -> Redigera. 

I den nya nätbanken kan du ändra kortets säkerhetsinställningar under Ekonomi -> Kort -> välj kortet vars inställningar du vill ändra -> ändra kortinställningar under Kortuppgifter. 

Du kan också ändra begränsningarna i den gamla nätbanken för privatkunder under Daglig ekonomi -> Kort -> Säkerhetsgränser/Användningsområde och internet.

Läs om säker användning av kortet.

Förnyelse och leverans av kort

Ett nytt kort istället för ett som gått sönder 

Du kan beställa ett nytt kort i den gamla nätbanken under punkten Kort > Redigera och förnya kort.   

Ett kort vars giltighet går ut förnyas automatiskt

Ditt kort fungerar normalt fram till utgången av den sista giltighetsmånaden som framgår av kortets framsida. Ditt nya kort skickas till dig per post innan giltighetstiden för det gamla löper ut. Kolla om du redan har fått det nya kortet per post. 

Det nya kortet levereras till hemadressen 

Nordeas kort levereras i första hand till den hemadress i Finland som du har angett för Nordea. Du får kortet inom ungefär två veckor efter att du beställt det. Leveransen är avgiftsfri. Du kan också beställa kortet med snabbeställning, kontakta då Nordea Kundtjänst. I så fall kommer kortet om ungefär en vecka till hemadressen. Snabbeställning är en avgiftsbelagd tjänst (10 euro). 

Läs mer om olika sätt att leverera kortet, eller fråga Nordea Kundtjänst om leveranssätten exempelvis till en utländsk adress.  

Du kan avsluta kortet i chatten eller genom att ringa vår kundtjänst 

Om du vill säga upp och avsluta ditt kort (kan du )kontakta Nordea Kundtjänst via chatten eller per telefon. Vi rekommenderar alla våra kunder att ha minst två kort. På så sätt är du inte illa ute om det ena kortet går sönder eller försvinner.

Fakturering och utredning av transaktioner

Kreditkortstransaktioner

Du kan se transaktionerna och saldot på kreditkortet i följande kanaler: Nordea Wallet, mobil- och nätbanken samt Nordea Finans tjänst OmaLuotto som du kan logga in i med andra bankers koder. Dina fakturor ser du också i e-fakturaarkivet. Din kreditkortsfaktura är kontoutdraget för din kredit. 

I mobilbanken ser du dina kreditkortstransaktioner genom att välja önskat kort på förstasidan eller i menyn Konton. Beroende på korttypen kan du se transaktioner för 1–3 månader. Äldre transaktioner ser du på dina tidigare fakturor eller i appen Nordea Wallet. 

I den nya nätbanken väljer du önskat kort på förstasidan för att kolla dina kreditkortstransaktioner. Beroende på korttypen kan du se transaktioner för 1–3 månader. Om du inte ser dina korttransaktioner, ta i bruk Transaktionsförfrågan. Äldre transaktioner ser du på dina tidigare fakturor eller i appen Nordea Wallet. 

Aktivera Transaktionsförfrågan i den gamla nätbanken. Välj Redigera nätbanken > Tilläggstjänster till kortkrediter > kryssa för Transaktionsförfrågan > Spara. Transaktionsförfrågan är avgiftsfri. 

Observera att fakturautställarens namn på fakturan kan avvika från säljarens namn vid kortköpet, t.ex. i restauranger och taxiföretag. 

30 dagar räntefri betalningstid på kortkredit 

En räntefri betalningstid innebär att du i praktiken får ett gratis lån i minst 30 dagar. 

Om du köper till exempel en dammsugare och har avtalat om att förfallodagen för din kreditkortsfaktura är den 15:e varje månad. Faktureringsperioden är 25.3–26.4. Du gör klokt i att välja den dag då du regelbundet får inkomster som förfallodag och betala fakturan då. 

  • Du köper en dammsugare den 1 april
  • Förfallodagen för kreditkortsfakturan är den 15 april då du ska betala fakturan för föregående faktureringsperiod, dvs. mars.
  • Förfallodagen för dina köp i april är den 15 maj och i detta fall även för dammsugaren. 

En ny faktureringsperiod inleds den 26 april, och de produkter som du köper efter den här dagen faktureras i juni. Om du ändrar dig och köper dammsugaren den 26 april, betalar du den ändå den 15 maj. Men om du köper den först den 27 april, är förfallodagen inte förrän den 15 juni. Du kan optimera faktureringsperioden för din kreditkortsfaktura så att den blir så lång som möjligt. Genom att köpa dammsugaren den 27 april kan du få rentav 45 dagar räntefri betalningstid på den. 

Vilka ändringar kan jag själv göra i faktureringen av mitt kort? 

Du kan ändra och kontrollera förfallodagen för din kreditfaktura, amorteringsprocenten samt amorteringsfria månader i den gamla nätbanken under Daglig ekonomi > Kort > Ändringar i kortkrediten. Om du ändrar amorteringsprocenten tar vi ut en avgift enligt prislistan för ändring av betalningsplanen. 

Om du vill avtala om att ändra förfallodagen eller amorteringsprocenten för en faktura som redan bildats, kontakta Nordea Kundtjänst via chatten eller per telefon. Vi tar ut en avgift enligt prislistan för ändringen. 

Du hittar uppgifterna om faktureringsperioden för krediten, dina månatliga transaktioner och betalningsuppgifterna i din kreditfaktura. Specifikationen för e-fakturan finns i nätbanken och i mobilbanken. 

Hur kan jag amortera på min kortkredit med önskat belopp? 

Du kan göra extra amorteringar eller återbetala hela kortkrediten när som helst. Du kan också betala ett större belopp än det som står i din kreditkortsfaktura.

I mobilbanken eller den nya nätbanken kan du enkelt amortera på en kortkredit eller ändra en faktura. Mer detaljerade anvisningar finns i den kanal du har valt.

Du kan när som helst återbetala hela kortkrediten, det är enkelt. Kortets aktuella skuldsaldo ser du genom att öppna kortuppgifterna i mobil- och nätbanken. 

Du kan enkelt återbetala hela kortkrediten på förfallodagen för följande faktura. På fakturan ser du det totala kreditsaldot och krediträntan fram till förfallodagen. 

Vid behov kan du kontrollera slutsaldot på ett kreditkort som börjar med 522 genom att ringa Kundtjänst/fakturering på nummer (09) 6964 6011 (mån–fre 8–20).

Nordeas Mastercard Credit- och Gold-kort vars kortnummer börjar med 5225 eller 5228

Du som har Nordeas Mastercard Credit- eller Gold-kort kan få ett sms till din telefon för att bekräfta riktigheten av ett inköp med kortet. Kortet kan även spärras med sms i händelse av missbruk.

Svara antingen A eller B beroende på vilket alternativ i sms:et du väljer. 

Nets Oy skickar ett sms till det telefonnummer som finns i kundregistret. Om ditt telefonnummer ändras meddela det till kundtjänsten för Nordeakort på numret 09-6964 6011 mån–fre kl. 8–20.

Denna tjänst gäller Nordea Credit- och Nordea Gold-kortkrediter som Nordea Bank Abp har beviljat samt transaktioner med dessa kortkrediter.

Nordea Visa Electron- och Nordea Visa Debit-kort

Du som har Nordea Visa Electron- eller Nordea Visa Debit-kort kan få ett sms till din telefon för att bekräfta riktigheten av ett köp med kortet. 

Svara antingen A eller B beroende på vilket alternativ i sms:et du väljer. Om du meddelar att du inte känner igen transaktionen, får du et nytt meddelande med närmare anvisningar om kortet och användningen av det. Om innehållet i svaret är felaktigt, svaret dröjer eller saknas får du ett separat sms om det. 

Banken skickar ett sms till det telefonnummer som finns i kundregistret. Om ditt telefonnummer har ändrads  meddela det till Nordea Kundtjänst på 0200 5000 mån-fre kl. 8-18. 

Att svara på sms:et kostar lika mycket som ett vanligt sms. Ibruktagandet av tjänsterna föranleder inga åtgärder av kortinnehavaren.  

Nordea är en bank för studerande

Utöver att bevilja studerande ett kreditkort på studentvänliga villkor vill vi på ett mer heltäckande sätt stöda studerandenas ekonomiska beslut och bidra till att studierna framskrider.

Läs mer om våra tjänster för studerande

Mobila betalningar

Aktivera ditt betalkort i appen Apple Pay eller Google Pay och betala dina inköp i affärer och på nätet med mobilen. Läs mer och börja betala med mobilen.

Läs mer om mobila betalningar

Nordea Wallet

Nordea Wallet är en app där du får en snabb överblick över hur du använder dina pengar och kan aktivera alla dina kort för mobilbetalningar.

Läs mer om Nordea Wallet