Vi beviljar inte nya Nordea Credit-kort tills vidare

Om du redan har ett Nordea Credit-kort kan du använda det normalt. Läs igenom våra svar på vanliga frågor nedan:

Vanliga frågor

Nordea Credit Mastercard i korthet

 • Kortets kreditlimit är 1 500–5 000 euro.
 • Du får i genomsnitt 30 dagar räntefri betalningstid för dina köp på kredit. 
 • I kortet ingår Produktskyddsförsäkring.
 • Du får två amorteringsfria månader om året.
 • Räntan på krediten är 3 mån. euriborränta + 10,5 %.

Betala smidigt med olika enheter på olika ställen

Betala kontaktlöst med smarttelefon eller smartklocka - small

Med kontaktlös betalning betalar du tryggt köp upp till 50 euro utan att röra betalterminalen.

Dessutom kan du lägga till kortet som betalningsinstrument i din telefon, smartklocka eller en annan smart enhet. Med din telefon kan du betala även köp på över 50 euro kontaktlöst.

Du kan använda kortet också utomlands. Du kan ta ut kontanter överallt i världen i kontantautomater med Mastercard-symbolen.

Betala tryggt på nätet och kom ihåg försäkringarna i kortet


Kreditkort, lås och papperskasse - small Du kan betala på nätet efter att du har aktiverat kortet för internetanvändning i nät- eller mobilbanken. 

Då du betalar med kreditfunktionen får du skydd i enlighet med konsumentskyddslagen. Det innebär att du kan få dina pengar tillbaka om något går snett.

Kortkreditens Produktskyddsförsäkring ger i sin tur tilläggsskydd för anskaffningar till ditt hem eller din fritidsbostad. Skyddet gäller i 180 dagar från köpet. 

Använd kreditkortet efter ditt behov


Bordskalender och pil som symboliserar flexibilitet - small

Du väljer själv om du betalar på kredit eller direkt från ditt bankkonto. Du får en faktura över kreditkorttransaktionerna varje månad. Du väljer själv förfallodagen och amorteringsbeloppet (den minsta amorteringsprocenten). Du betalar ränta endast på den summa av krediten som kvarstår efter förfallodagen. 

I nät- och mobilbanken ser du bland annat disponibla medel på ditt kort. Du kan också överföra pengar från din kortkredit till ditt bankkonto. Dessutom kan du fastställa ett geografiskt användningsområde för ditt kort och begränsa kortanvändningen på nätet.

Anvisningar och råd

Du väljer kortets funktioner redan när du ansöker om det, och du kan senare själv ändra dem.

I mobil- och näbanken kan du till exempel ändra det månatliga betalningsbeloppet och  betalningsdagen samt amorteringsfria månader.

Ändringar till kortkrediten
Pinkod och konto
Höj kreditlimiten
Kortets säkerhetsgränser, geografiska användningsområde och internetanvändning
Förnyelse och leverans av kort
Fakturering och utredning av transaktioner
Sms-service

Så här ändrar du ditt kortkreditens inställningar

I mobilbanken

 1. Öppna mobilbanken och välj det kort vars kreditegenskaper du vill ändra.
 2. Tryck på ”Ändra kredit”.
 3. Nu kan du ändra amorteringsprocent, amorteringsfria månader och/eller förfallodag för din kredit. Du kan ändra alla tre egenskaper på en gång eller bara den du själv väljer..
 4. Efter att du har gjort önskade ändringar, bekräfta andringarna med Nordea ID-appen eller ID-dosa.

I nätbanken

 1. Öppna nätbanken, välj "Ekonomi" och sedan "Kort".
 2. Välj det kort vars kreditegenskaper du vill ändra och tryck på ”Ändra kredit”.
 3. Nu kan du ändra amorteringsprocent, amorteringsfria månader och/eller förfallodag för din kredit. Du kan ändra alla tre egenskaper på en gång eller bara den du själv väljer..
 4. Efter att du har gjort önskade ändringar, bekräfta andringarna med appen Nordea ID eller med ID-dosa.

Observera att de amorteringsfria månaderna inte kan vara på varandra följande månader. Minimiamorteringen är 3 procent per månad. Om du vill avtala om att ändra förfallodagen eller amorteringsprocenten för en faktura som redan bildats, kontakta Nordea Kundtjänst via chatten eller per telefon. Vi tar ut en avgift enligt prislistan för ändringen.

Överför pengar från kortkrediten till ditt bankkonto

I Nordeas nät- och mobilbank kan du överföra pengar från kortkrediten till ditt bankkonto eller dispositionsrättskonto. Du kan exempelvis överföra 100 euro från krediten till ditt bankkonto om du har lönedag först om en vecka.

 • I mobilbanken: Välj kort > tryck "Betala och överför" > "Egen överföring" > välj bankkonton och beloppet > bekräfta egen överföring med appen Nordea ID.
 • I nätbanken: Välj Ekonomi > Kort > välj ditt kort > "Egen överföringo" > välj bankkonton och beloppet > bekräfta egen överföring med appen Nordea ID eller med ID-dosa.

Observera att ränta tas ut på den summa pengar som du överför från kreditkortet genast från den dag du gör överföringen eller så tas en engångsavgift ut för överföringen. Se prislistan för ditt kort.

Pinkod och konto

Du kan kolla ditt korts pinkod behändigt i Nordeas nät- och mobilbank.

 • I nätbanken: Välj Ekonomi > Kort > välj kort > Kolla pinkod > Visa pinkod.
 • I mobilbanken: Välj kort > Pinkod > Visa pinkod.

Det kostar inget att kolla pinkoden i nät- eller mobilbanken.

Du kan ansluta kortet till ditt bankkonto – då kan du välja om kortkrediten (credit) eller bankkontot (debit) debiteras med köpen och kontantuttagen. Kortköp och kontantuttag i utlandet tas alltid ut i euro antingen från bankkontot (debit) eller kortkrediten (credit). 

Hur höjer jag kreditlimiten för mitt Nordea Gold- eller Nordea Credit-kort?

Du kan höja kreditlimiten för ditt kort i nät- och mobilbanken.

 1. Välj Tjänster i nät- eller mobilbanken.
 2. Välj Betal- och kreditkort och sedan Höj din kreditlimit.
 3. Tryck på Ansök om höjning och fyll i blanketten för att lämna en kontaktbegäran. Vi kontaktar dig när vi har tagit emot din kontaktbegäran.

Du kan ansöka om höjning av kreditlimiten då du har regelbundna inkomster, har skött din ekonomi väl och saknar anteckningar om betalningsstörningar. Storleken på den kreditlimit som beviljas beror på dina inkomster, dina nuvarande skulder och balansen i din ekonomi.

Kortets säkerhetsgränser, geografiska användningsområde och internetanvändning

Du kan ändra kortets säkerhetsinställningar i Nordeas nät- eller mobilbanken.

 • I nätbanken: Välj Ekonomi > Kort > välj kort > Kolla pinkod > ändra kortinställningar under Kortuppgifter.
 • I mobilbanken: Välj kort > Redigera.

Läs om säker användning av kortet.

Förnyelse och leverans av kort

Hur får jag ett nytt kort om mitt kort går sönder? 

 • I nätbanken: Välj Ekonomi > Kort > välj det kort som du vill förnya > klicka på Förnya kortet.
 • I mobilbanken: Välj det kort som du vill förnya -> välj Inställningar > Förnya ett giltigt kort.

Kort vars giltighet går ut förnyas automatiskt

Ditt kort fungerar normalt fram till utgången av den sista giltighetsmånaden som framgår av kortets framsida. Det nya kortet skickas per post innan det gamla kortets giltighetstid går ut. Kolla om du redan har fått ditt nya kort per post. 

Du får det nya kortet till din hemadress 

Du får ditt Nordeakort i första hand till din hemadress i Finland som du gett Nordea. Du får kortet ungefär två veckor efter att du beställt det. Leveransen är avgiftsfri. Du kan också beställa kortet med snabbeställning genom att kontakta Nordea Kundtjänst. Då får du kortet inom ungefär en vecka till din hemadress. Snabbeställningen kostar 10 euro. 

Läs mer om hur kortet kan levereras till dig, eller fråga Nordea Kundtjänst om leveranssätten exempelvis till en utländsk adress. 

Du kan avsluta ditt kort genom att kontakta vår kundtjänst via chatten eller per telefon 

Om du vill säga upp och avsluta ditt kort kan du kontakta Nordea Kundtjänst via chatten eller per telefon. Vi rekommenderar alla våra kunder att ha minst två kort. På det sättet är du inte illa ute om ditt kort förstörs eller försvinner. 

Fakturering och utredning av transaktioner

Följ korttransaktionerna

Du kan kolla dina korttransaktioner i Nordeas mobil- eller nätbank.

Kreditkortstransaktioner:

 • Välj ditt kort på startsidan i Nordeas mobil- eller nätbank. Du ser dina senaste transaktioner med kreditfunktionen under kortuppgifterna.
 • I nätbanken hittar du den senaste e-fakturan och tidigare e-fakturor där du kan se dina kreditkortstransaktioner. Logga in i nätbanken och välj Betalningar > E-fakturor > Arkiv. På e-fakturan ser du även korttransaktioner som är äldre än 1–3 månader. Dina e-fakturor lagras i nätbanken i 18 månader.
 • Du ser den senaste e-fakturan i mobilbanken. Logga in i mobilbanken > välj Betalningar och e-fakturor > öppna din kreditkortsfaktura > klicka på Fakturautställarens specifikation.

Transaktioner med debetfunktionen:

 • Öppna uppgifterna för det konto som har anslutits till kortet i Nordeas mobil- eller nätbank. Om du exempelvis har anslutit ditt kort till ditt brukskonto, ser du dina transaktioner med debetfunktionen under transaktionerna för ditt brukskonto.

Observera att fakturautställarens namn på fakturan kan avvika från säljarens namn vid kortköpet, t.ex. i fråga om restauranger och taxiföretag.

30 dagars räntefri betalningstid med kortkredit 

Du får i genomsnitt 30 dagar räntefri betalningstid för köp som du betalar med kreditkortet. Du kan när som helst återbetala hela kortkrediten eller amortera på den månatligen. Efter den räntefria betalningstiden betalar du ränta i enlighet med villkoren för kreditkortet. 

Exempel på köp av en dammsugare: Du har avtalat om att förfallodagen för din kreditkortsfaktura är den 15:e varje månad. Faktureringsperioden är 25.3–26.4. Du gör klokt i att välja den dag som du regelbundet får inkomster som förfallodag och betala fakturan då. 

 • 1.4 Du köper en dammsugare. 
 • 15.4 Förfallodagen för kreditkortsfakturan då du ska betala fakturan för föregående faktureringsperiod, dvs. mars.
 • 15.5 Förfallodagen för dina köp i april, i detta fall även för dammsugaren. 

Faktureringsperioden byts 26.4, och de produkter som du köper efter den här dagen faktureras i juni. Om du bestämmer dig för att köpa dammsugaren först 26.4, ska du ändå betala den 15.5. Men om du köper den först 27.4, är förfallodagen 15.6.

Så här amorterar du på din kortkredit med önskat belopp 

Du kan göra extra amorteringar eller återbetala hela kortkrediten när som helst. Du kan också betala ett större belopp än det som står på din kreditkortsfaktura.

Du kan amortera kortkrediten och ändra fakturan behändigt i mobilbanken eller nätbanken. Läs närmare anvisningar i den kanal som du väljer.

Du kan när som helst återbetala hela kortkrediten. Kortets aktuella skuldsaldo ser du i mobil- och nätbanken genom att öppna kortuppgifterna. 

Du kan enkelt återbetala hela kortkrediten på följande fakturas förfallodag. På fakturan ser du det totala kreditsaldot och krediträntan fram till förfallodagen. 

Vid behov kan du kontrollera slutsaldot på ett kreditkort som börjar med 522 genom att ringa kundtjänsten/fakturering på numret: (09) 6964 6011 (mån–fre kl. 8–20).

Nordeas Mastercard Credit- och Gold-kort vars kortnummer börjar med 5225 eller 5228

Du som har Nordeas Mastercard Credit- eller Gold-kort kan få ett sms till din telefon för att bekräfta riktigheten av ett inköp med kortet. Kortet kan även spärras med sms i händelse av missbruk.

Svara antingen A eller B beroende på vilket alternativ i sms:et du väljer. 

Nets skickar ett sms till det telefonnummer som finns i kundregistret. Om ditt telefonnummer ändras meddela det till kundtjänsten för Nordeakort på numret 09-6964 6011 mån–fre kl. 8–20.

Denna tjänst gäller Nordea Credit- och Nordea Gold-kortkrediter som Nordea Bank Abp har beviljat samt transaktioner med dessa kortkrediter.

Kreditränta
Priser
Priser för kort beviljade före 1.9.2019
Konsumentens rättigheter vid betalningar i Europa

Effektiv ränta

Den effektiva räntan för Nordea Credit-kreditkort beräknad på en kredit på 1 500 euro är 22,87 % då referensräntan är 3 månaders euriborränta på 3,96 % (12/2023), den månatliga avgiften för tillhandahållande av kontot är 4,50 euro, kunden använder den avgiftsfria e-fakturan och krediten återbetalas i 12 rater på 140 euro med en månads intervall. Den uppskattade totala kostnaden för krediten är 1674 euro. Kalkylen har gjorts med antagandet att kunden har ett Mobil Plus-paket eller Baspaket då ingen års- eller månadsavgift tas ut för kortet. Nordea Credit Mastercard är ett internationellt betaltids- och kreditkort som omfattar en fortlöpande kredit som gäller tills vidare. Kreditgivaren är Nordea Bank Abp, Hamnbanegatan 5, Helsingfors eller Nordea Finans Finland Ab, Aleksis Kivis gata 9, Helsingfors.

Priser för Nordea Credit -kort beviljade efter 1.9.2019

Nordea Credit -kort som anslutits till Mobil Plus-paket och Baspaket kostar 0,00 euro i månaden. För Nordea Credit -kort som inte ingår i paketet gäller normalpris.

Med månadsavgift 
Med månadsavgiftPris
Nordea Credit-kombinationskort eller Nordea Credit-kort2,50 €
Parallellkort3,00 €
Priser för tilläggstjänster i samband med Nordea kreditkort
TilläggstjänsterPris

Bildkort, förnyat

- egen bild eller bild från bildgalleriet / kort

12,00 €
Mastercard-förfrågan i nätbanken eller mobilbanken/mån0,00 €
Mastercard, expeditionsavgift för snabbleverans10,00 €
Transaktionsförfrågan/st. för bank- och kreditkonto på Otto.-automater1,50 €
Saldoförfrågan i automat

0,80 €

Beställning av befintligt pinkod för kort (leverans per post)*
7,00 €
Att kolla kortets pinkod i nätbanken0,00 €
Ändring av kreditlimit/ändring0,00 €
Ändring av betalningsprogram/ändring0,00 €
Egen överföring från kortkredit2,00 € + 3 %
Kreditkortsfaktura på papper/per styck3,00 €
Utbyte av kort eller nytt kort under kortets giltighetstid10,00 €
Utbyte av kort eller nytt kort under kortets giltighetstid på grund av tillverkningsfel eller att kortet gått sönder oberoende av kunden0,00 €
Hittelön0,00 €
Provision för borttagning av kort som använts i strid med kortvillkoren120,00 €
Kontantuttag i Finland
Kontantuttag i Finland från bankkonto eller kortkreditPris
Kontantuttag från bankkonto på kontor0,00 €

Kontantuttag från bankkonto i automat, 1–4 uttag/månad

Kontantuttag från bankkonto i automat, 5 eller fler uttag/månad

0,00 €

1,00 €

Kontantuttag i Finland från kortkrediten på automater2,00 € + 3 %
Kontantuttag utomlands
Kontantuttag utomlandsPris

Kontantuttag i automat i euro i EES-länder, 1–4 uttag/månad

0,00 €

Kontantuttag i automat i euro i EES-länder, 5 eller fler uttag/månad

1,00 €
Kontantuttag från kortkredit i automat i euro i EES-länder 2,00 € + 3 %
Kontantuttag i euro från bankkontot och/eller kortkrediten i EES-länder2,00 € + 3 %

Kontantuttag i valuta från bankkontot och/eller kortkrediten i EES-länder och utanför

2,00 € + 3 %

Kontantuttag som gjorts på Nordeas automater från bankkontot och/eller kortkrediten i Norge, Sverige och Danmark

0,00 €]
Kontantinsättning
KontantinsättningPris
Kontantinsättningar på bankkonto i TalletusOtto och OttoPlus-automater3 avgiftsfria insättningar/ månad, följande insättningar 2,50 €/st. och 0,70 % av beloppet av insättningen

Avgifter för tillhandahållande av konto
Avgift som hänför sig till tillhandahållande av konto
Pris
Avgift som hänför sig till tillhandahållande av konto/månad, då de transaktioner som fakturan uppvisar inte betalas i sin helhet på förfallodagen för den faktura som omfattar transaktionerna.3,00 €
Avgifter för användning av kort
Avgift för användning av kortPris
Valutapåslag* som ingår i kursen för kortköp eller kontantuttag i annan valuta än euro.2,25 %
*Då du gör ett köp eller tar ut kontanter i annan valuta än euro används Mastercards eller Visas kurs som transaktionens valutakurs som utökas med ett valutapåslag enligt prislistan. Läs mer om valutaavgifter för korttransaktioner.Öppnas i nytt fönster