Kvinne i Singapore

Mastercard-reseförsäkring och andra kortförsäkringar

När du betalar med kortets kreditegenskap får du tilläggsskydd på köpet. Du kan få unika förmåner med Nordeas kreditkort, såsom en omfattande reseförsäkring för utlandsresor, inköpsskydd och kontantuttagsskydd.

Kreditkort ger trygghet i vardagen och på semesterresan

I alla Nordeas kreditkort (förutom Stockmann Mastercard) ingår en försäkring utöver andra toppförmåner, såsom räntefri betalningstid och amorteringsfrihet. Förutsättningen för att försäkringen ska gälla är att köpen har betalats med kortets kreditegenskap. Läs mer om giltighetstiden och försäkringsvillkoren för olika försäkringar nere på sidan.

Mastercard-reseförsäkring

Till exempel Mastercard-reseförsäkring ingår i kreditkorten Nordea Gold och Finnair Plus Mastercard. Att betala resan med kreditkortet är därmed ett ypperligt sätt att försäkra din utlandsresa. Mastercard-reseförsäkringen i Nordea Gold-kreditkort är i kraft när du har betalat minst 75 % av de sammanlagda rese- och övernattningskostnaderna med kortets kreditegenskap. I Finnair Plus Mastercard-kreditkorten gäller Mastercard-reseförsäkringen då du betalar hela utlandsresan med Finnair Plus Mastercard-kreditkortets kreditegenskap.

Produkt-, kontantköps- och prisskyddsförsäkringar

Utöver reseförsäkringen ingår Produktskyddsförsäkring i Nordea Gold-kreditkort medan Nordea Credit-kreditkort bara omfattar en Produktskyddsförsäkring. I Finnair Plus Mastercard-kreditkort ingår en Mastercard-reseförsäkring och kontantuttagsskydd. TUOHI Mastercard omfattar den unika prisskyddsförsäkringen. Läs mer om de kortspecifika försäkringsvillkoren nedan och t.ex. vad Mastercard-reseförsäkringen ersätter.

Nordea Credit

Försäkringar som ingår i Nordea Credit-kort

I Nordea Credit ingår Produktskyddsförsäkring.

Produktskyddsförsäkringen ger tilläggsskydd för inköp du gjort till hemmet eller fritidsbostaden. Produktskyddet ersätter i enlighet med försäkringsvillkoren en produkt som skadas eller går sönder om produkten är värd minst 100 euro och du betalat den med kreditfunktionen (credit) på ditt Nordeakort. Produktskyddsförsäkringen gäller i 180 dagar från och med inköpsdagen. 

Försäkringen beviljas av försäkrsingbolaget Tryg Forsikringer A/S. Sveavägen 167, 11346, Stockholm Sverige. 

Nordea Gold
Finnair Plus Mastercard
TUOHI Mastercard