Förstagångsköpare – vet du vilka förmåner du får?

Köpet av det första egna hemmet är ett av ditt livs viktigaste beslut. Som förstagångsköpare får du många lättnader och förmåner från staten och banker som hjälper dig att ta det här stora steget. Vi på Nordea uppmanar dig att kontakta oss genast när tanken om att köpa din första bostad blir aktuell.

Förstagångsköpare är i en överraskande bra sits på bostadsmarknaden år 2023

En högre räntenivå än tidigare har fått bostadspriserna att sjunka i Finland. Det har lite överraskande öppnat lockande möjligheter för förstagångsköpare, säger Nordea Hypoteksbanks vd Jussi Pajala.

”Då bostadsaffärer sker långsammare än tidigare och utbudet har ökat kan förstagångsköpare nu i lugn och ro kolla utbudet och överväga hurdan bostad de vill köpa, exempelvis en större än de tidigare tänkt sig. Det har alltså blivit enklare att kartlägga sin dröm. Visserligen säljs de bästa bostäderna alltid snabbast”, säger Pajala.  

Det första hemmet är i genomsnitt en rymlig etta eller tvåa på 45 kvadratmeter. På sistone har man byggt sådana särskilt mycket i tillväxtcentra. 

Före ränteuppgången köpte placerare många av de små bostäderna och hyrde ut dem. Enligt Pajala har nu många av de här placeringsbostäderna frigjorts på bostadsmarknaden och blivit tillgängliga för förstagångsköpare, då uppgången i räntorna och den allmänna kostnadsnivån har skapat osäkerhet kring bostadsplaceringar.  

”Förstagångsköpare har nu ett bra tillfälle att hitta sitt drömhem förmånligare då priserna har sjunkit. Läget på bostadsmarknaden kommer inte att förändras på kort sikt,” säger Pajala. 

Tiesitkö nämä?

Tre faktum om bostadslån

 1. I Finland köper man sin första bostad i genomsnitt i 30 års ålder.   
 2. Av finländska hushåll bor 63 % i en ägarbostad och 31 % har bostadslån.  
 3. Av bostadsägarna har 49 % bostadslån.  

Förmåner för förstagångsköpare

Som förstagångsköpare är du i särställning och får många förmåner som gör det lättare att ta lån och köpa ditt första hem. Du sparar betydligt exempelvis i räntor och skatter jämfört med att du skulle byta bostad. 

Särskilda förmåner för förstagångsköpare är:

 • Mindre självfinansieringsandel, dvs. belopp som du ska spara på förhand.
 • Lägre säkerhetskrav och avgiftsfri statsborgen för en del av BSP-lånet.
 • Fördelar med bostadssparande: Du kan dra nytta av BSP-systemet.
 • Du behöver inte betala överlåtelseskatt på bostadsköpet. 

När är det värt för den som överväger att köpa sin första bostad att kontakta banken? 

Ofta funderar förstagångsköpare på om de får tid till låneförhandlingar med banken och om de överhuvudtaget kan få lån.  Jussi Pajala påpekar att ung ålder inte är ett hinder för att få lån.  

”I själva verket kan unga nog boka ett möte för låneförhandlingar och få lån. Förutsättningen för att få lån är en verifierad betalningsförmåga, så att låntagaren kan återbetala lånet till banken”.  

Vid låneförhandlingarna går vi igenom begreppen i anknytning till lån, såsom räntor, säkerheter, amorteringssätt och garderingsmöjligheter mot ränteuppgång.   

Många tror att man ska kontakta banken först när man redan har hittat en lämplig bostad.  

Det är ett allmänt missförstånd, säger Nordeas bolånerådgivare Teemu Hiltunen.   

”Det är bra att kontakta banken redan på förhand genast när man börjar tänka på att köpa ett eget hem. Vi hjälper dig att konkretisera dina drömmar och kartlägga dina möjligheter”, säger Hiltunen.   

En orsak till att kontakta banken i god tid är att vi kan kontrollera huruvida BSP-sparande eller bostadssparande på annat sätt är det bästa alternativet för kunden.

Du kan köpa en egen bostad när du har sparat på ditt BSP-konto under två år och fått statsborgen  

BSP är ett finskt system som grundar sig på lagen. Det ursprungliga syftet med systemet var att stödja unga som håller på att skaffa sin första bostad. För närvarande kan upp till 44-åringar som köper sin första bostad njuta av förmånerna med BSP.  

”Unga verkar veta ganska lite om BSP. Eller så får de information om systemet för sent, då man måste spara på BSP-kontot under minst åtta kalenderkvartal. Många skulle ändå ha kunnat spara under åren och få bra förmåner”, säger Hiltunen.  

Det lönar sig att börja bostadsspara även om du inte exakt vet när du tänker köpa en bostad. Då spartiden är lång kan du redan med små belopp spara ihop ett stort sparkapital. Genom att lägga undan pengar regelbundet kan du också öva på hur det är att återbetala lånet i framtiden.  

”Ofta är det de egna föräldrarna som uppmuntrar den unga att skaffa ett eget hem. Även tipset på att spara får man ofta hemifrån”, berättar Hiltunen.  

Enligt Hiltunen kan BSP-sparare vid behov köpa även en dyrare bostad än vad som står i BSP-villkoren.  

”Om bostadspriset överstiger det BSP-lånebelopp som vi enligt villkoren kan bevilja låntagaren förhandlar vi om tilläggslån och dess nödvändiga säkerheter.”

Ränteförmåner och räntestöd för förstagångsköpare

Trots att bostadspriserna har sjunkit kan den mycket högre räntenivån för bostadslån än tidigare skapa oro hos förstagångsköpare.  

Den som överväger situationen kan bli lättad av att veta att räntan på BSP-lånet är lägre än räntan på andra motsvarande bostadslån. Dessutom, om räntan på BSP-lånet överstiger 3,8 %, betalar staten räntestöd för lånets ränta under de första tio åren med lånet.   

Däremot kommer möjligheten att dra av bolåneräntorna i beskattningen att slopas efter beskattningen för 2022. Den här ändringen berör de flesta bolånekunder.  

Hiltunen påpekar att BSP-spararen också får högre ränta på sina insättningar än på ett brukskonto och därför kan spara till bostaden snabbare än tidigare.  

”Motiverade sparare belönas med de här ränteförmånerna. Utöver inlåningsräntan på 1 % får de som tagit BSP-lån en tilläggsränta på 4 % på BSP-kontot. Inlånings- och tilläggsräntan är skattefria.”

Förstagångsköparen behöver mindre sparkapital 

En av de mest betydande förmånerna för förstagångsköpare är att banken kräver dem mycket mindre eget sparkapital då de ansöker om bostadslån än dem som redan har köpt sin första bostad och tagit lån.  

För att få ett vanligt lån för att köpa din första bostad kräver banken att du har sparat 5 % av bostadspriset medan kravet på sparkapitalet är 15 % för dem som byter bostad.  

Med andra ord får den som byter bostad ett bostadslån vars belopp uppgår till högst 85 % av det verkliga värdet av säkerheterna. Om du köper din första bostad är det här lånetaket högst 95 %, och i fråga om BSP-lån 90 %.   

För BSP-lån är andelen eget sparkapital alltså 10 %. Det är högre än för ett vanligt lån, men på samma gång drar spararen nytta av den avgiftsfria statsborgen som garanterar lånebeloppet upp till 90 % gentemot banken, och inga andra säkerheter krävs.  

”Därför behöver förstagångsköparen ha egna besparingar upp till bara 10 % av lånebeloppet och får även statsborgen. Det är en av fördelarna med BSP-besparingarna som många unga inte vet om”, säger Teemu Hiltunen.  

Om man inte tar BSP-lån godkänns bara 75 % av bostadspriset som säkerhet. För resten av lånet behöver man andra realsäkerheter, såsom ytterligare egna besparingar eller en avgiftsbelagd tilläggssäkerhet som banken beviljar.   

Hyvä tietää!

Ordlista för förstagångsköpare

Med lånets säkerhet avses den egendom som låntagaren ställer banken i pant i händelse av att hen inte klarar av att återbetala lånet som avtalat. Bostaden som köps är i första hand säkerhet för bolånet. 

Läs mer om säkerheter.

Finansinspektionen har fastställ ett lånetak som är det högsta lånebelopp som låntagaren kan få i förhållande till de säkerheter som ställs för lånet. Syftet med lånetaket är att skydda bostadsköparen från att ta ett för stort lån. 

Läs mer om lånetaket.

Statsborgen innebär att om köparens livssituation ändrades efter att hen tagit lån och inte kunde återbetala lånet till banken skulle staten betala en del av det. 

Läs mer om statsborgen.

Förstagångsköpare behöver inte betala överlåtelseskatt  

När du köper din första bostad behöver du inte betala överlåtelseskatt. Vanligtvis är överlåtelseskatten 2–4 % av bostadspriset. Den här skattefriheten gäller alla förstagångsköpare. 

”Unga verkar vara välinformerade om den här förmånen. Förmånen är ju tydlig. Om du köper exempelvis en bostad i ett höghus för 100 000 euro sparar du 2 000 euro. Men trots att du inte behöver betala överlåtelseskatt måste du ändå göra en anmälan om överlåtelseskatt”, påminner Hiltunen. 

Hur slipper jag betala överlåtelseskatt?

Som förstagångsköpare behöver du inte betala överlåtelseskatt om förutsättningarna nedan uppfylls:

 • Du äger minst 50 % av bostaden.
 • Du är 18–39 år när du köper bostaden.  
 • Du kommer att bo i bostaden och flyttar till den inom 6 månader från köpet. 
 • Du har inte tidigare ägt 50 % av en bostad eller en bostadsbyggnad.