Fortsatt bra marknad för förstagångsköpare

En högre räntenivå än tidigare har fått bostadspriserna att sjunka i Finland. Det har lite överraskande öppnat lockande möjligheter för förstagångsköpare, säger Nordea Hypoteksbanks vd Jussi Pajala.

”Förstagångsköpare har fortfarande ett bra tillfälle att hitta sitt drömhem. Trots att befrielsen från överlåtelseskatt för köpare av första bostad slopades vid årsskiftet, finns flera andra sporrar ännu kvar.”

”Då prisnivån har sjunkit är det fortfarande förmånligare att köpa sitt första hem än på många år. Läget på bostadsmarknaden kommer inte att förändras på kort sikt”, säger Pajala. 

Enligt Nordeas översikt över bostadsmarknaden väntas bostadspriserna vända uppåt först under andra halvåret nästa år, och även då väntas uppgången bli måttlig. Därför har förstagångsköpare år 2024 ännu gott om tid att leta efter ettor och tvåor till lägre priser än under de föregående åren.

Det första hemmet är i genomsnitt en rymlig etta eller tvåa på 45 kvadratmeter. På sistone har man byggt sådana särskilt mycket i tillväxtcentra. 

Dessutom var små lägenheter mycket populära köpobjekt bland bostadsplacerare innan räntorna steg. Enligt Pajala har många av dessa placeringsbostäder nu blivit tillgängliga för förstagångsköpare. Det beror på att ränteuppgången och den högre allmänna kostnadsnivån har skapat osäkerhet på marknaden för placeringsbostäder. 

Katso webinaari: Onko nyt ensiasunnon ostajan markkina?

Webinaarista saat tietoa koroista ja asuntomarkkinoiden tilanteesta loppuvuonna.  Ekonomisti Juho Kostiainen ja rahoitusasiantuntija Amandeep Kaur keskustelevat myös mm. mitä asuntokaupoille lähtiessä on hyvä tietää, miten lainaa haetaan, ja mihin kannattaa kiinnittää huomiota uuden kodin valinnassa. Webinaari on tallennettu elokuussa.

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

Förmåner för förstagångsköpare

Som förstagångsköpare är du i särställning och får många förmåner som gör det lättare att ta lån och köpa ditt första hem. 

Särskilda förmåner för förstagångsköpare:

  • Mindre självfinansieringsandel, dvs. belopp som du ska spara på förhand.
  • Den avgiftsfria statsborgen för BSP-lån täcker upp till 90 procent av bostadens anskaffningspris.
  • Förmåner för bostadssparande med BSP.

När är det värt för den som överväger att köpa sin första bostad att kontakta banken? 

Ofta funderar förstagångsköpare på om de får tid till låneförhandlingar med banken och om de överhuvudtaget kan få lån.  Jussi Pajala påpekar att ung ålder inte är ett hinder för att få lån.  

”I själva verket kan unga nog boka ett möte för låneförhandlingar och få lån. Förutsättningen för att få lån är en verifierad betalningsförmåga, så att låntagaren kan återbetala lånet till banken”.  

Vid låneförhandlingarna går vi igenom begreppen i anknytning till lån, såsom räntor, säkerheter, amorteringssätt och garderingsmöjligheter mot ränteuppgång.   

Många tror att man ska kontakta banken först när man redan har hittat en lämplig bostad.  

Det är ett allmänt missförstånd, säger Nordeas bolånerådgivare Teemu Hiltunen.   

”Det är bra att kontakta banken redan på förhand genast när man börjar tänka på att köpa ett eget hem. Vi hjälper dig att konkretisera dina drömmar och kartlägga dina möjligheter”, säger Hiltunen.   

En orsak till att kontakta banken i god tid är att vi kan kontrollera huruvida BSP-sparande eller bostadssparande på annat sätt är det bästa alternativet för kunden.

Tre faktum om bostadslån

Tre faktum om bostadslån

  1. I Finland köper man sin första bostad i genomsnitt i 30 års ålder.  
  2. Av finländska hushåll bor 63 % i en ägarbostad och 31 % har bostadslån.  
  3. Av bostadsägarna har 49 % bostadslån.  

Du kan köpa en egen bostad när du har sparat på ditt BSP-konto under två år och fått statsborgen  

BSP är ett finskt system som grundar sig på lagen. Det ursprungliga syftet med systemet var att stödja unga som håller på att skaffa sin första bostad. För närvarande kan upp till 44-åringar som köper sin första bostad njuta av förmånerna med BSP.  

”Unga verkar veta ganska lite om BSP. Eller så får de information om systemet för sent, då man måste spara på BSP-kontot under minst åtta kalenderkvartal. Många skulle ändå ha kunnat spara under åren och få bra förmåner”, säger Hiltunen.  

Det lönar sig att börja bostadsspara även om du inte exakt vet när du tänker köpa en bostad. Då spartiden är lång kan du redan med små belopp spara ihop ett stort sparkapital. Genom att lägga undan pengar regelbundet kan du också öva på hur det är att återbetala lånet i framtiden.  

”Ofta är det de egna föräldrarna som uppmuntrar den unga att skaffa ett eget hem. Även tipset på att spara får man ofta hemifrån”, berättar Hiltunen.  

Enligt Hiltunen kan BSP-sparare vid behov köpa även en dyrare bostad än vad som står i BSP-villkoren.  

”Om bostadspriset överstiger det BSP-lånebelopp som vi enligt villkoren kan bevilja låntagaren förhandlar vi om tilläggslån och dess nödvändiga säkerheter.”

Förstagångsköparen behöver mindre sparkapital 

En av de mest betydande förmånerna för förstagångsköpare är att banken kräver dem mycket mindre eget sparkapital då de ansöker om bostadslån än dem som redan har köpt sin första bostad och tagit lån.  

För att få ett vanligt lån för att köpa din första bostad kräver banken att du har sparat 5 % av bostadspriset medan kravet på sparkapitalet är 10 % för dem som byter bostad.  

Med andra ord får den som byter bostad ett bostadslån vars belopp uppgår till högst 90 % av det verkliga värdet av säkerheterna. Om du köper din första bostad är det här lånetaket högst 95 %, och i fråga om BSP-lån 90 %.   

För BSP-lån är andelen eget sparkapital alltså 10 %. Det är högre än för ett vanligt lån, men på samma gång drar spararen nytta av den avgiftsfria statsborgen som garanterar lånebeloppet upp till 90 % gentemot banken, och inga andra säkerheter krävs.  

”Därför behöver förstagångsköparen ha egna besparingar upp till bara 10 % av lånebeloppet och får även statsborgen. Det är en av fördelarna med BSP-besparingarna som många unga inte vet om”, säger Teemu Hiltunen.  

Om man inte tar BSP-lån godkänns bara 75 % av bostadspriset som säkerhet. För resten av lånet behöver man andra realsäkerheter, såsom ytterligare egna besparingar eller en avgiftsbelagd tilläggssäkerhet som banken beviljar.   

Ränteförmåner och räntestöd för förstagångsköpare
Ränta på bostadslån och andra kostnader

Ränteförmåner och räntestöd för förstagångsköpare

Trots att bostadspriserna har sjunkit kan den mycket högre räntenivån för bostadslån än tidigare skapa oro hos förstagångsköpare.  

Den som överväger situationen kan bli lättad av att veta att räntan på BSP-lånet är lägre än räntan på andra motsvarande bostadslån. Dessutom, om räntan på BSP-lånet överstiger 3,8 %, betalar staten räntestöd för lånets ränta under de första tio åren med lånet.   

Hiltunen påpekar att BSP-spararen också får högre ränta på sina insättningar än på ett brukskonto och därför kan spara till bostaden snabbare än tidigare.  

”Motiverade sparare belönas med de här ränteförmånerna. Utöver inlåningsräntan på 1 % får de som tagit BSP-lån en tilläggsränta på 4 % på BSP-kontot. Inlånings- och tilläggsräntan är skattefria.”

Ränta på bostadslån och andra kostnader

De största kostnaderna för bostadslånet är den avtalade marginalen på lånet samt den valda referensräntan, såsom 12 månaders euriborränta. I bostadslånet ingår även andra mindre kostnader som har att göra med exempelvis uppläggningen eller betalningen av bostadslånet. Summan av dessa kostnader utgör den effektiva räntan på bostadslånet. 

Exempel på bostadslån och effektiv ränta

Du tar ett lån på 155 000 euro. Lånetiden är 24 år och räntan på lånet 4,50 % (10/2023). Den effektiva räntan är 4,7 % och omfattar en uppläggningsavgift på 620 euro och en avgift för automatisk debitering av lånets betalningsrat på 2,50 euro/månad. Antalet betalningsrater är 288. Det sammanlagda beloppet av krediten och kreditkostnaderna är 256 796 euro. Månadsraten (annuitet) är 887 euro. 

Lånetiden samt beloppet av lånet och räntan är ett kalkylmässigt representativt exempel på lån som Nordea erbjuder. Observera att kalkylen på bostadslånet ovan är ett riktgivande exempel som inte nödvändigtvis motsvarar den effektiva räntan på det lån som beviljas.

Ordlista för förstagångsköpare

Överlåtelseskatt är en skatt som bostadsköparen betalar vid bostadsaffären. Skatten sänks i början av 2024. Nu ska man betala 2 % skatt av försäljningspriset på en aktielägenhet och nästa år 1,5 %. För fastigheter, såsom egnahemshus är skatten nu 4 % och den sänks till 3 %. De nya skattesatserna tillämpas ändå retroaktivt på så sätt att Skatteförvaltningen från 12 oktober återbetalar skillnaden mellan den överlåtelseskatt som betalats och beloppet av skattesatserna för nästa år inklusive ränta till de kunder som gör affärer under slutet av år 2023 och betalar skatt enligt de nuvarande bestämmelserna.

Med lånets säkerhet avses den egendom som låntagaren ställer banken i pant i händelse av att hen inte klarar av att återbetala lånet som avtalat. Bostaden som köps är i första hand säkerhet för bolånet.  

Läs mer om säkerheter.

Finansinspektionen har fastställ ett lånetak som är det högsta lånebelopp som låntagaren kan få i förhållande till de säkerheter som ställs för lånet. Syftet med lånetaket är att skydda bostadsköparen från att ta ett för stort lån. 

Läs mer om lånetaket.

Statsborgen innebär att om köparens livssituation ändrades efter att hen tagit lån och inte kunde återbetala lånet till banken skulle staten betala en del av det. 

Läs mer om statsborgen.

Kuinka paljon voin saada asuntolainaa

Asuntolainan määrään vaikuttavat esimerkiksi omat tulosi ja menosi, säästöt, korkotaso sekä asunnon sijainti. Kannattaa myös pohtia itselle sopiva lainan kuukausierä.

Lue lisää ja laske arvio sinulle sopivasta lainasta

ASP-tili

ASP-tili eli asuntosäästöpalkkiotili on tuottava tili ensimmäisestä kodista unelmoivalle. Säästät asunnon hinnasta vähintään 10 prosenttia, ja lainaamme sinulle loput.

Lue ASP-tilistä ja aloita säästäminen

BSP-lån

En lätt och trygg sparform för ungdomar. Öppna ett BSP-konto och börja spara för din första bostad.

Läs mer om BSP-lån