Försäkringssparande

Ett avtal - många möjligheter.

Vad är försäkringssparande?

Trots namnet handlar försäkringssparande inte om en traditionell försäkring. Med hjälp av försäkringssparande kan du spara och placera målinriktat för framtiden.

I försäkringssparande placerar du dina sparmedel i olika placeringsobjekt såsom fonder och placeringskorgar, och avkastningen på din försäkring beror på placeringsobjektens värdeutveckling.

Fördelen med den här sparformen jämfört med exempelvis direkta fondplaceringar är att den ger dig möjlighet att välja flera olika placeringsobjekt inom ett avtal. Du kan byta placeringsprodukter inom avtalet utifrån dina mål, din risktolerans och hur aktiv du är som placerare. Eventuell avkastning beskattas inte vid byten av placeringsobjekt, och du behöver inte deklarera bytena. Avkastningen beskattas då du tar ut medel eller ditt avtal upphör.

Gemensamt för alla Nordea försäkringssparprodukter är att de är långsiktiga. Fördelarna med försäkringssparandet är störst då du sparar på lång sikt. Försäkringssparande lämpar sig för olika långsiktiga sparmål, såsom pensionssparande och sparande för barn. Genom att försäkringsspara kan du öka din förmögenhet och också flexibelt överföra förmögenhet till nära anhöriga.

Ta del av Nordeas utbud för försäkringssparande. 

Nordea Capital

Nordea Capital är en mångsidig och flexibel placeringslösning som särskilt lämpar sig för aktiv och långsiktig placering. Inom ett avtal placerar du i flera olika placeringsobjekt och byter dem utan att avkastningen beskattas vid bytet.

Läs mer om Nordea Capital

Nordea Visio - sparlivförsäkring

Sparlivförsäkringen Nordea Visio är ett mångsidigt och flexibelt alternativ för dig som vill spara och placera på lång sikt. Utöver möjligheten att öka förmögenheten erbjuder den en möjlighet att flexibelt överföra förmögenhet till nära anhöriga.

Läs mer om Nordea Visio