Placeringsförsäkringar och försäkringssparande

En placeringsförsäkring är avsedd för sparande och placeringar på lång sikt till dig och kommande generationer. Du kan göra en engångsplacering eller spara flexibelt månatligen.

Varför placeringsförsäkring?

Placeringsförsäkringar har fördelar som traditionellt konto- eller fondsparande inte erbjuder. Inom ett avtal placerar du i flera olika placeringsobjekt och byter dem utan att avkastningen beskattas vid bytet.

 • Flera placeringsobjekt i ett avtal – välj ett eller flera placeringsobjekt ur Nordeas breda utbud av fonder och placeringskorgar. Du kan placera i unika placeringskorgar som är tillgängliga bara via en placeringsförsäkring. 
 • Du byter placeringsobjekt avgiftsfritt och utan att omedelbart behöva betala skatt – du kan när som helst lägga till och byta placeringsobjekt inom avtalet avgiftsfritt. Du kan också ändra viktningen av placeringsobjekt inom avtalet. Du betalar skatt på avkastningen först när du tar ut medel från avtalet.
 • En möjlighet att gardera tillgångar mot fluktuationer på marknaden – Du kan gardera dina tillgångar genom att överföra dem till placeringskorgen Granit Portfölj Ränta med låg risk eller Försäkringskonto. Försäkringskontot fungerar som en trygg förvaringsplats för placeringar då marknaden fluktuerar eller om du söker ett nytt placeringsobjekt. 
 • Passar både aktiva och passiva placerare – placeringsförsäkringen lämpar sig utmärkt för placerare som vill utnyttja marknadsfluktuationer genom att aktivt byta placeringsobjekt. Passiva placerare hittar lämpliga placeringsobjekt ur de placeringskorgar som våra proffs förvaltar. 
 • Spara och placera på ett sätt som passar dig – du kan placera en större engångssumma i placeringsförsäkringen eller spara så småningom i din egen takt. Du kommer igång redan med 50 euro. Vid behov kan du också flexibelt ta ut medel från avtalet.

Vad är försäkringssparande?

Placeringsförsäkring, sparförsäkring, sparlivförsäkring, kapitaliseringsavtal och försäkringsskal är vanliga termer då man talar om försäkringssparande.

Trots namnet handlar försäkringssparande inte om en traditionell försäkring – det är en långsiktig spar- och placeringsform. 

Försäkringssparande lämpar sig för många olika långsiktiga sparmål, t.ex. pensionssparande och sparande till barn. Genom att försäkringsspara kan du öka din förmögenhet och också flexibelt överföra förmögenhet till nära anhöriga.

Nordeas placeringsförsäkringar – välj mellan två alternativ

Vill du lämna förmögenhet till kommande generationer eller spara för pensionstiden eller för att förverkliga dina drömmar? Läs mer om sparlivförsäkringen Nordea Visio och placeringsavtalet Nordea Capital och välj det alternativ som passar dig. 

Sparlivförsäkringen Nordea Visio

Sparlivförsäkringen Nordea Visio lämpar sig i synnerhet för arvsplanering och överföring av förmögenhet till kommande generationer. Som placerare kan du vara aktiv eller passiv och välja placeringsobjekt utifrån det. Om du vill undvika risk kan du till ditt avtal välja Arvsskydd som vid dödsfall tryggar det kapital du placerat.

Läs mer om Nordea Visio

Kapitaliseringsavtalet Nordea Capital

Nordea Capital är en placeringsförsäkring som inte har en försäkrad person. Nordea Capital lämpar sig för att spara och placera på lång sikt, t.ex. för pensionstiden eller för att förverkliga större drömmar. Det passar också för sparande till barn. Du kan välja att själv sköta ditt avtal aktivt eller placera i de placeringskorgar som våra proffs förvaltar. Det finns många möjligheter.

Läs mer om Nordea Capital

Vem passar försäkringssparande?

Lämpar sig försäkringssparande för mig?

Försäkringssparande lämpar sig för många behov för både erfarna placerare och nybörjare. En placeringsförsäkring kan vara ett bra alternativ för dig om 

 • du är beredd att placera på lång sikt, dvs. för minst tre år (den rekommenderade placeringstiden beror på de placeringsobjekt som du har valt) eller
 • du vill placera i placeringskorgar som endast är tillgängliga via placeringsförsäkringar eller
 • du aktivt vill byta placeringsobjekt utan omedelbara skattekonsekvenser exempelvis om marknadsläget eller din livssituation ändras eller
 • du är intresserad av sparlivförsäkring vid arvsplanering.

Om din avsikt är att placera endast för en kort tid eller till exempel i bara en fond och du inte planerar att aktivt byta placeringsobjekt eller inte vill överföra förmögenhet till kommande generationer är en placeringsförsäkring inte nödvändigtvis en lämplig placeringsform för dig.

Placeringsobjekt
Beskattning av placeringsförsäkringar
Försäkringsgivare för placeringsförsäkringar och tilläggsinformation

Lämpar sig försäkringssparande för mig?

Försäkringssparande lämpar sig för många behov för både erfarna placerare och nybörjare. En placeringsförsäkring kan vara ett bra alternativ för dig om 

 • du är beredd att placera på lång sikt, dvs. för minst tre år (den rekommenderade placeringstiden beror på de placeringsobjekt som du har valt) eller
 • du vill placera i placeringskorgar som endast är tillgängliga via placeringsförsäkringar eller
 • du aktivt vill byta placeringsobjekt utan omedelbara skattekonsekvenser exempelvis om marknadsläget eller din livssituation ändras eller
 • du är intresserad av sparlivförsäkring vid arvsplanering.

Om din avsikt är att placera endast för en kort tid eller till exempel i bara en fond och du inte planerar att aktivt byta placeringsobjekt eller inte vill överföra förmögenhet till kommande generationer är en placeringsförsäkring inte nödvändigtvis en lämplig placeringsform för dig.

Försäkringsgivare för placeringsförsäkringar och tilläggsinformation

Du får ytterligare information om sparlivförsäkringen Nordea Visio och kapitaliseringsavtalet Nordea Capital på produkternas egna webbsidor där du också hittar produktbeskrivningar, villkor och annat material.

Sparlivförsäkringen Nordea Visio och kapitaliseringsavtalet Nordea Capital beviljas av Nordea Livförsäkring Finland Ab, FO-nummer 0927072-8. Nordea Livförsäkring Finland Ab ingår i Nordeakoncernen som är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen. Nordea Livförsäkring Finland Ab säljer placeringsförsäkringar via ombudet Nordea Bank Abp. 

Placeringarna ger möjlighet till vinst då värdet på sparkapitalet ökar, men de förknippas också med risk för att kapitalet kan gå förlorat. Placeringsförsäkringar saknar den insättningsgaranti som bankkonton har och de omfattas inte av Ersättningsfonden för investerare. Beroende på marknadsläget kan värdet på placeringarna öka eller minska, och den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida utveckling.

Vill du teckna en placeringsförsäkring?

Lämna en intresseanmälan så är du ett steg närmare att dra nytta av försäkringssparande.

Lämna en intresseanmälan