Vad är försäkringssparande och placeringsförsäkringar?

Försäkringssparande är ett sätt att spara och placera på lång sikt. Försäkringssparande är en ändå inte samma som att försäkra egendom, utan placeringarna görs via ett försäkringsbolag. Försäkringssparande har många fördelar som traditionellt konto- eller fondsparande inte erbjuder. 

Placeringsförsäkring är ett avtal om försäkringssparande där du inom ett avtal kan placera i flera olika placeringsobjekt och byta dem utan att avkastningen beskattas vid bytet. Det finns olika slags placeringsförsäkringar, såsom sparlivförsäkring och kapitaliseringsavtal. Även termen sparförsäkring kan användas i detta sammanhang.

Aktuellt
 • Garanterad Fastighetskorg är öppen för nya placeringar under en begränsad tid.
 • Nu får du som är under 30 år gammal 50 % rabatt på förvaltningsavgiften för placeringsförsäkringen på sparkapital under 100 000 euro.

Varför placeringsförsäkring?

 • Flera placeringsobjekt i ett avtal – välj ett eller flera placeringsobjekt ur Nordeas breda utbud av fonder och placeringskorgar. Du kan placera i unika placeringskorgar som är tillgängliga bara via en placeringsförsäkring. 
 • Du byter placeringsobjekt avgiftsfritt och utan att omedelbart behöva betala skatt – du kan när som helst lägga till och byta placeringsobjekt inom avtalet avgiftsfritt. Du kan också ändra viktningen av placeringsobjekt inom avtalet. Du betalar skatt på avkastningen först när du tar ut medel från avtalet.
 • En möjlighet att gardera tillgångar mot fluktuationer på marknaden – Du kan gardera dina tillgångar genom att överföra dem till placeringskorgen Granit Portfölj Ränta med låg risk eller Försäkringskonto. Försäkringskontot fungerar som en trygg förvaringsplats för placeringar då marknaden fluktuerar eller om du söker ett nytt placeringsobjekt. 
 • Passar både aktiva och passiva placerare – placeringsförsäkringen lämpar sig utmärkt för placerare som vill utnyttja marknadsfluktuationer genom att aktivt byta placeringsobjekt. Passiva placerare hittar lämpliga placeringsobjekt ur de placeringskorgar som våra proffs förvaltar. 
 • Spara och placera på ett sätt som passar dig – du kan placera en större engångssumma i placeringsförsäkringen eller spara så småningom i din egen takt. Du kommer igång redan med 10 euro. Vid behov kan du också flexibelt ta ut medel från avtalet.

Lämpar sig försäkringssparande för mig?

Försäkringssparande lämpar sig för många behov för både erfarna placerare och nybörjare. En placeringsförsäkring kan vara ett bra alternativ för dig om 

 • du är beredd att placera på lång sikt, dvs. för minst tre år (den rekommenderade placeringstiden beror på de placeringsobjekt som du har valt) eller
 • du vill placera i placeringskorgar som endast är tillgängliga via placeringsförsäkringar eller
 • du aktivt vill byta placeringsobjekt utan omedelbara skattekonsekvenser exempelvis om marknadsläget eller din livssituation ändras eller
 • du är intresserad av sparlivförsäkring vid arvsplanering.

Om din avsikt är att placera endast för en kort tid eller till exempel i bara en fond och du inte planerar att aktivt byta placeringsobjekt eller inte vill överföra förmögenhet till kommande generationer är en placeringsförsäkring inte nödvändigtvis en lämplig placeringsform för dig.

Nordeas placeringsförsäkringar – välj mellan två alternativ

Vill du lämna förmögenhet till kommande generationer eller spara för pensionstiden eller för att förverkliga dina drömmar? Läs mer om sparlivförsäkringen Nordea Visio och kapitaliseringsavtalet Nordea Capital och välj det alternativ som passar dig. Båda alternativen erbjuder dig fördelar med placeringsförsäkringar.

Sparlivförsäkringen Nordea Visio

Sparlivförsäkringen Nordea Visio lämpar sig i synnerhet för arvsplanering och överföring av förmögenhet till kommande generationer. Som placerare kan du vara aktiv eller passiv och välja placeringsobjekt utifrån det. Om du vill undvika risk kan du till ditt avtal välja Arvsskydd som vid dödsfall tryggar det kapital du placerat.

Läs mer om Nordea Visio

Kapitaliseringsavtalet Nordea Capital

Nordea Capital är en placeringsförsäkring som inte har en försäkrad person. Nordea Capital lämpar sig för att spara och placera på lång sikt, t.ex. för pensionstiden eller för att förverkliga större drömmar. Det passar också för sparande till barn. Du kan välja att själv sköta ditt avtal aktivt eller placera i de placeringskorgar som våra proffs förvaltar. Det finns många möjligheter.

Läs mer om Nordea Capital

Placeringsobjekt
Terminologi om försäkringssparande
Beskattning av placeringsförsäkringar
Försäkringsgivare för placeringsförsäkringar och tilläggsinformation

Terminologi om försäkringssparande

Det finns många olika termer i anslutning till försäkringssparande och som till en början kan verka invecklade. Det är bra att ta del av dessa termer och sätta sig in i fördelarna med försäkringssparande.

 • Med placeringsförsäkring kan du inom ett avtal placera i flera olika placeringsobjekt och byta dem utan att avkastningen beskattas vid bytet. Nordeas utbud omfattar två placeringsförsäkringar: Sparlivförsäkringen Nordea Visio och kapitaliseringsavtalet Nordea Capital.
 • En placeringsförsäkring kan också kallas för sparförsäkring.
 • En sparlivförsäkring är ett avtal om försäkringssparande där du kan välja en förmånstagare som ditt sparkapital betalas till vid dödsfall. Du kan välja flera personer som förmånstagare för sparlivförsäkringen utan ett separat testamente. Nordea Visio är en sparlivförsäkring.
 • Kapitaliseringsavtal är ett avtal om försäkringssparande som i motsats till sparlivförsäkringar inte innefattar en försäkrad person eller förmånstagare. Nordea Capital är ett kapitaliseringsavtal.
 • Placeringsobjekt avser de placeringsalternativ som du kan välja till placeringsförsäkringen. Som placeringsobjekt kan du välja fonder, placeringskorgar, placeringsobligationer och Försäkringskonto med låg risk.
 • Placeringskorgen är ett placeringsobjekt där tillgångarna placeras vidare i andra placeringsinstrument, såsom placeringsfonder, aktier samt stats- och företagsobligationer. Du kan placera i placeringskorgar bara via placeringsförsäkringar.

Försäkringsgivare för placeringsförsäkringar och tilläggsinformation

Du får ytterligare information om sparlivförsäkringen Nordea Visio och kapitaliseringsavtalet Nordea Capital på produkternas egna webbsidor där du också hittar produktbeskrivningar, villkor och annat material.

Sparlivförsäkringen Nordea Visio och kapitaliseringsavtalet Nordea Capital beviljas av Nordea Livförsäkring Finland Ab, FO-nummer 0927072-8. Nordea Livförsäkring Finland Ab ingår i Nordeakoncernen som är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen. Nordea Livförsäkring Finland Ab säljer placeringsförsäkringar via ombudet Nordea Bank Abp. 

Placeringarna ger möjlighet till vinst då värdet på sparkapitalet ökar, men de förknippas också med risk för att kapitalet kan gå förlorat. Placeringsförsäkringar saknar den insättningsgaranti som bankkonton har och de omfattas inte av Ersättningsfonden för investerare. Beroende på marknadsläget kan värdet på placeringarna öka eller minska, och den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida utveckling.

Vill du teckna en placeringsförsäkring?

Boka ett möte så är du ett steg närmare att dra nytta av försäkringssparande.

Boka ett möte Öppnas i nytt fönster

Öppna Nordea Capital-avtal

Som Nordeakund kan du teckna placeringsförsäkringen Nordea Capital enkelt på nätet.

Öppna avtalet på nätet Öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor om försäkringssparande och placeringsförsäkringar