Nainen lenkkeilee ja kuuntelee samalla musiikkia.

Välmåendeförmånen MyLife – dra större nytta av din personförsäkring

Då du motionerar regelbundet höjer vi ditt försäkringsskydd med hela 25 %. Du kan ansluta den unika välmåendeförmånen bara till personförsäkringen Nordea MyLife.

Vad är välmåendeförmån?

 • Det är en avgiftsfri förmån som ingår i personförsäkringen MyLife. Med hjälp av förmånen kan du ytterligare höja det ekonomiska skyddet med din personförsäkring utan extra kostnader.
 • Då du rör på dig regelbundet höjer vi ditt försäkringsskydd. Motionen ska vara rask så att du blir andfådd och din puls stiger. Promenera, spring, motionera, dansa eller välj någon annan gren som passar just dig. 
 • En halvtimme aktiv motion per dag höjer ditt försäkringsskydd med 15 %. Med en timmes aktiv motion om dagen får du ett 25 % högre försäkringsskydd.
 • Höjningen av försäkringsskyddet fastställs utifrån dina motionsuppgifter. Hur länge och intensivt du motionerar konverteras till aktivitetspoäng vars medelvärde fastställer din aktivitetsnivå.
 • Du kan följa dina aktivitetspoäng med hjälp av den behändiga appen MyLife som du laddar ner på din telefon.
 • Det förhöjda ersättningsbeloppet kan gälla livförsäkringar, skydd vid allvarlig sjukdom, skydd vid permanent arbetsoförmåga samt skydd vid dödsfall eller permanent arbetsoförmåga till följd av olycksfall.

Dra nytta av Nordeas kundrabatter på försäkringar

 • Som bolånekund får du 15 % rabatt på en ny MyLife-försäkring. Om du är Premium- eller Private Banking-kund får du 20 % rabatt.

 • Försäkringen Nordea MyLife – testvinnare enligt tidningen Kuluttaja! (jämförelse av låneskyddsförsäkringar 09/2022) Läs mer om testvinnare.

Så här påverkar aktiv motion ditt försäkringsskydd

Exempel på en höjning på 15 %

 • Om du väljer ett ersättningsbelopp på 50 000 euro för din försäkring och aktivt rör på dig en halvtimme per dag, höjs ditt försäkringsskydd med 15 %. Om ett försäkringsfall inträffar får du alltså en ersättning på 57 500 euro.

Exempel på en höjning på 25 %

 • Om du väljer ett ersättningsbelopp på 100 000 euro för din försäkring och du aktivt rör på dig en timme per dag, höjs ditt försäkringsskydd med 25 %. Om ett försäkringsfall inträffar får du alltså en ersättning på 125 000 euro.
Hur fungerar välmåendeförmånen?

Hur fungerar välmåendeförmånen?

Du får tillgång till appen Nordea MyLife

Du följer hur din motion påverkar ditt försäkringsskydd med hjälp av den avgiftsfria appen Nordea MyLife som ingår i välmåendeförmånen. Till appen MyLife kan du också koppla enheter som mäter aktivitet, t.ex. sportklockor.

Du delar aktivitetsdata till appen MyLife via appen Google Fitness. Närmare anvisningar får du då du tecknar en försäkring.

Hur fastställs höjningen av försäkringsskyddet?

Höjningen av försäkringsskyddet fastställs utifrån dina aktivitetsdata. Hur länge och intensivt du motionerar konverteras till aktivitetspoäng vars medelvärde fastställer din aktivitetsnivå. Utifrån aktivitetsnivån höjs ditt försäkringsskydd med 0 %, 15 % eller 25 %.

Aktivitetsnivåerna, gränserna för dem och höjningarna som fås utifrån dem: 

 • Nybörjare, 0–19 poäng, ingen höjning av försäkringsskyddet

 • Vardagsmotionär, 20–44 poäng, en höjning på 15 % – du blir en vardagsmotionär genom att dagligen promenera raskt en halvtimme eller jogga i 15 minuter.

 • Aktiv motionär, 45– poäng, en höjning på 25 % – du blir en aktiv motionär genom att dagligen promenera raskt en timme eller jogga en halvtimme.

Din aktivitetsnivå fastställs då du använt välmåendeförmånen i 100 dagar. Därefter är din aktivitetsnivå alltid ett medelvärde för de senaste 100 dagarna.

Du hittar din aktivitetsnivå och information om höjningen av försäkringsskyddet i appen Nordea MyLife samt i tjänsten Försäkringar i nätbanken.

I appen Nordea MyLife och villkoren för välmåendeförmånen hittar du mer information om hur aktivitetspoängen beräknas. Benify Ab levererar appen Nordea MyLife till Nordea.

Hur kan jag börja använda välmåendeförmånen?

Du får automatiskt tillgång till välmåendeförmånen då du tecknar en Nordea MyLife-personförsäkring.  Gå till vår försäkringskalkylator och teckna en försäkring enkelt och snabbt på nätet!

Om du redan har en Nordea MyLife-personförsäkring men ingen välmåendeförmån kan du skicka oss ett meddelande via mobil- eller nätbanken eller ringa Nordea Livförsäkrings och Nordea Försäkrings kundtjänst på 0200 22320 (lna/msa) mån–tors kl. 8.30–16.30 och fre kl. 10.00–16.30.

MyLife-försäkringsskydd
Stadgar och produktbeskrivningar

Välj lämpliga försäkringsskydd för din MyLife-personförsäkring

Du kan välja lämpliga försäkringsskydd ur följande personförsäkringar, antingen som en separat försäkring eller som en bredare skyddshelhet. 

Försäkring vid allvarlig sjukdom

 • Försäkringen passar dig som vill trygga din ekonomi vid allvarlig sjukdom. Den tryggar även dina närståendes utkomst i en svår situation.
 • Försäkringen ersätter åtta sjukdomar eller behandlingar och du kan använda ersättningen för det ändamål som är viktigt för dig. 

Med hjälp av välmåendeförmånen kan du höja ersättningsbeloppet för försäkringen vid allvarlig sjukdom med 15 eller 25 procent.

Läs mer om försäkring vid allvarlig sjukdom.

Livförsäkring

 • En livförsäkring hjälper dina närstående att klara sig ekonomiskt över det värsta om du dör. Det är särskilt viktigt att teckna en livförsäkring om du har make eller barn.
 • En engångsersättning betalas ut till den förmånstagare som du har angett. Det går att använda ersättningen bland annat till att betala vardagliga utgifter, återbetala lån, betala arvsskatt eller till något annat nödvändigt.

Med hjälp av välmåendeförmånen kan du höja ersättningsbeloppet för livförsäkringen med 15 eller 25 procent.

Läs mer om livförsäkring.

Försäkring vid permanent arbetsoförmåga

 • Försäkring vid permanent arbetsoförmåga tryggar din utkomst om du inte kan återvända till arbetslivet på grund av sjukdom eller olycksfall.
 • Tilläggsskyddet är särskilt viktigt om din familjs utkomst är beroende av dina inkomster, du har barn att försörja eller du ensam sörjer för din ekonomi.
 • Den skattefria engångsersättningen hjälper att kompensera för en del av de förlorade inkomsterna.

Med hjälp av välmåendeförmånen kan du höja ersättningsbeloppet för försäkringen vid permanent arbetsoförmåga med 15 eller 25 procent.

Läs mer om försäkring vid permanent arbetsoförmåga.

Försäkring vid arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga (sjukledighet)

 • Med hjälp av försäkringen vid arbetslöshet och sjukledighet kan du månatligen amortera på dina lån i tid också om dina inkomster tillfälligt minskar.
 • Försäkringen ansluts alltid till ett lån (t.ex. ett bostadslån) som Nordea har beviljat och försäkringsersättningen används till att återbetala lånet.

Med hjälp av välmåendeförmånen kan du ändå inte höja ersättningsbeloppet för försäkringen vid arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga, men du får tillgång till andra förmåner via appen MyLife.

Läs mer om försäkring vid arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga. 

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

Har du ingen försäkring än?

Teckna en försäkring lätt och snabbt. Du får en rekommendation om försäkringsskydd som passar dig.

Kolla vår rekommendation och teckna försäkring