Hyväntuulinen nainen lenkkeilee metsässä koiran kanssa.

Den enda försäkringen i Finland som belönar dig för motion

Genom att röra på dig kan du få hela 25 % högre försäkringsskydd. En gratis välmåendeförmån endast för MyLife-försäkringskunder.

Utnyttja den unika välmåendeförmånen i din försäkring

Välmåendeförmånen som hör till personförsäkringen MyLife uppmuntrar dig att röra på dig och samtidigt höja ditt försäkringsskydd.

  • Den ekonomiska tryggheten ökar – en halvtimme aktiv motion per dag höjer ditt försäkringsskydd med 15 %. En timme aktiv motion per dag höjer ditt försäkringsskydd med 25 %.
  • Uppmuntrar till vardagsmotion – du får information om din aktivitetsnivå och hur mycket du rört på dig. Du mår och orkar bättre i vardagen då du rör på dig. 
  • Förmåner och inspirerande innehåll – du får förmåner på hälsofrämjande produkter och tips på innehåll om motion och hälsa.

Du kan ansluta den avgiftsfria välmåendeförmånen till en ny eller befintlig Nordea MyLife-personförsäkring. Det förhöjda ersättningsbeloppet kan gälla livförsäkringar, skydd vid allvarlig sjukdom, skydd vid permanent arbetsoförmåga samt skydd vid dödsfall eller permanent arbetsoförmåga till följd av olycksfall.

Så här påverkar aktiv motion ditt försäkringsskydd

Exempel på en höjning på 15 %

  • Om du väljer ett ersättningsbelopp på 50 000 euro för din försäkring och aktivt rör på dig en halvtimme per dag, höjs ditt försäkringsskydd med 15 %. Om ett försäkringsfall inträffar får du alltså en ersättning på 57 500 euro.

Exempel på en höjning på 25 %

  • Om du väljer ett ersättningsbelopp på 100 000 euro för din försäkring och du aktivt rör på dig en timme per dag, höjs ditt försäkringsskydd med 25 %. Om ett försäkringsfall inträffar får du alltså en ersättning på 125 000 euro.
Hur fungerar välmåendeförmånen?

Hur fungerar välmåendeförmånen?

Du får tillgång till appen Nordea MyLife

I den avgiftsfria appen Nordea MyLife som hör till välmåendefömånen följer du hur ditt motionerande påverkar ditt försäkringsskydd. 

Hur fastställs höjningen av försäkringsskyddet?

Höjningen av försäkringsskyddet fastställs utifrån dina aktivitetsdata. Hur länge och intensivt du motionerar konverteras till aktivitetspoäng vars medelvärde fastställer din aktivitetsnivå. Utifrån aktivitetsnivån höjs ditt försäkringsskydd med 0 %, 15 % eller 25 %.

Aktivitetsnivåerna, gränserna för dem och höjningarna som fås utifrån dem: 

  • Nybörjare, 0–29 poäng, ingen höjning av försäkringsskyddet
  • Vardagsmotionär, 30–59 poäng, en höjning på 15 % – bli en vardagsmotionär genom att dagligen promenera raskt en halvtimme eller jogga 15 minuter.
  • Aktiv motionär, 60– poäng, en höjning på 25 % – bli en aktiv motionär genom att dagligen promenera raskt en timme eller jogga en halvtimme.

Din aktivitetsnivå fastställs då du använt välmåendeförmånen i 100 dagar. Efter det är din aktivitetsnivå alltid ett medelvärde för de senaste 100 dagarna.

Du hittar din aktivitetsnivå och information om höjningen av försäkringsskyddet i appen Nordea MyLife samt i tjänsten Försäkringar i nätbanken.

I appen Nordea MyLife och villkoren för välmåendeförmånen hittar du mer information om hur aktivitetspoängen beräknas. Benify Ab levererar appen Nordea MyLife till Nordea.

Hur kan jag börja använda välmåendeförmånen?

Du kan ansluta välmåendeförmånen till personförsäkringen Nordea MyLife. Gå till vår försäkringskalkylator och teckna försäkringen enkelt och snabbt på nätet!

Om du redan är vår försäkringskund kan du skicka oss ett meddelande via mobil- eller nätbanken eller ringa Nordea Livförsäkrings och Nordea Försäkrings kundtjänst på 0200 22320 (lna/msa) mån–tors kl. 8.30–16.30 och fre kl. 10.00–16.30.

Stadgar och produktbeskrivningar

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

Välmåendeförmån MyLife

Börja använda välmåendeförmånen i appen Nordea MyLife

Logga in i appen Nordea MyLife Öppnas i nytt fönster