Fördelar och egenskaper:

  • Som hyresgarantikonto öppnar vi för dig ett FörmånsKonto där du kan spara hyresgarantin som du avtalat om med hyresvärden och pantsätta den som säkerhet för skyldigheter enligt hyresavtalet. 
  • Kontot omfattas av insättningsgarantin.
  • Du kan öppna et hyresgarantikonto genom att kontakta Nordeas Kundjänst.

Ränta och beskattning

Fastställande av räntan

Depositionsräntan för FörmånsKonto är fast. Du hittar information om den ränta som betalas på kontot på sidan för FörmånsKonto.

Beräkning och betalning av ränta

Räntan beräknas utifrån dagssaldot enligt de verkliga kalenderdagarna. Inlåningsräntan och den eventuella räntan, som betalas i stället för inlåningsränta, betalas på kontot årligen vid utgången av kalenderåret. 

Beskattning

Depositionsränta på kontot omfattas av finsk källskatt.

Priser

Öppna konto på kundtjänst

Ta kontakt