Konto för hyresgaranti

Öppna ett konto för hyresgarantin då du hyr en bostad. Kontot för hyresgarantin är ett tryggt alternativ för insättning av hyresgarantin.

Fördelar och egenskaper:

  • Som konto för hyresgaranti öppnar vi för dig ett Förmånskonto på vilket du får bättre ränta.
  • Räntan beräknas varje dag på stängningssaldot.
  • Kontot omfattas av insättningsgarantin


Det utarbetas en pantsättningsförbindelse för hyresgarantikontot

  • Hyresgarantin ges utifrån ett pantsättningsavtal mellan hyresgästen, hyresvärden och banken.
  • Hyresgästen kan inte ta ut medel från hyresgarantikontot medan pantsättningen är i kraft.
  • Hyresvärden kan för att täcka skyldigheterna enligt hyresavtalet ta ut antingen alla eller en del av de medel som pantsatts på hyresgarantikontot utan samtycke av banken eller hyresgästen.
  • Pantsättningen upphör då hyresvärden återlämnar sitt exemplar av pantsättningsavtalet och medlen blir tillgängliga för kontoinnehavaren.

Ränta och beskattning

Fastställande av räntan

Depositionsräntan för FörmånsKonto är fast.

Ränteberäkningssätt  

Räntan beräknas utifrån dagssaldot enligt de verkliga kalenderdagarna.

Beskattning

Depositionsränta på kontot omfattas av finsk källskatt.

Priser

Öppna konto på kundtjänst

Ta kontakt