Vad är hyresgarantikonto?

Hyresgarantikonto är ett tryggt FörmånKonto som omfattas av insättningsgarantin.

  • Som hyresgäst kan du öppna kontot på nätet eller i Nordea Kundtjänst.
  • På kontot ska du sätta in ett belopp som du avtalat om med hyresvärden. Beloppet pantsätts som säkerhet för de förpliktelser som nämns i ditt hyresavtal. 
  • Efter att du har öppnat kontot och satt in pengarna får du ett pantsättningsbrev som du ska ge din hyresvärd.

Banken ger dig en förbindelse att avstå från kvittningsrätt vilket innebär att banken inte kan använda pengarna på kontot till sina eventuella egna fordringar.

Hyresvärden har rätt att ta ut pengarna från kontot antingen delvis eller helt.

Då ditt hyresavtal löper ut och du har skött dina förpliktelser gentemot hyresvärden ska hyresvärden frigöra panten genom att meddela banken om det. Då kan du börja använda kontot om hyresvärden inte har avslutat det.

Du kan öppna ett hyresgarantikonto på nätet om

  • du har fyllt 18 år
  • de pengar som du sätter in på hyresgarantikontot, dvs. beloppet av hyresgarantin och serviceavgiften (40,00 €) genast kan debiteras ditt Nordeakonto
  • du vet hyresvärdens namn, födelsedatum och telefonnummer
  • du vet hela adressen till den bostad som hyrs ut.

Obs! Du blir den enda kontoinnehavaren av hyresgarantikontot.

Ränta och beskattning

Fastställande av räntan

Depositionsräntan för FörmånsKonto är fast. Du hittar information om den ränta som betalas på kontot på sidan för FörmånsKonto.

Beräkning och betalning av ränta

Räntan beräknas utifrån dagssaldot enligt de verkliga kalenderdagarna. Inlåningsräntan och den eventuella räntan, som betalas i stället för inlåningsränta, betalas på kontot årligen vid utgången av kalenderåret. 

Beskattning

Depositionsränta på kontot omfattas av finsk källskatt.

Priser