Funderar du på att byta bostad?

Det blir aktuellt att flytta från den gamla bostaden om du får behov av ett större hem eller en bostad som på ett annat sätt är lämpligare för dig. Då kraven på bostaden växer, ökar ofta även priset. Därför är det ofta aktuellt att ansöka om lån på banken i samband med bostadsbyte. 

Kontakta banken i god tid

Du ansöker om tilläggslån vid bostadsbyte på samma sätt som du ansöker om bostadslån, och du avtalar med oss om lånet vid låneförhandlingar. Vi avtalar om bl.a. lånebelopp, ränta, amorteringssätt och säkerheter. 

Ofta återbetalar man det gamla lånet och tar ett nytt lån istället då man behöver tilläggslån. Det kan vara smart att behålla det gamla lånet om lånet har ett ränteskydd som man vill behålla.

Om du har sparat på förhand behöver du inte nödvändigtvis ett tilläggslån. Vi rekommenderar alla bostadsköpare att spara vid sidan om bostadslånet exempelvis just med tanke på ett bostadsbyte.

Så här framskrider bostadsbytet

  1. Gör en låneansökan om du behöver mer lån 
  2. Ta reda på värdet på din bostad och lägg ut den till försäljning.
  3. När du vet hur mycket pengar du har att använda kan du välja ditt nya hem.
  4. När du har hittat det, meddela oss om det på blanketten Hittat ny bostad.
  5. Lämna ett anbud. Om det godkänns är du färdig att genomföra affären.

Se hur låneförhandlingarna går till 

Meddela oss med blanketten Hittat ny bostad

Då du planerar att köpa en ny bostad innan du sålt den gamla

Ibland kan ett perfekt hem komma emot dig på en bostadsvisning, men du har inte sålt din gamla bostad. Då gör du klokt i att stanna upp och fundera på om du är beredd att ta risken att du inte får din gamla bostad såld inom den tid som du önskar. 

I de här situationerna rekommenderar vi att du gör ett villkorligt köpeanbud. Då binder köpeanbudet köparen endast om vissa villkor uppfylls, som i detta fall skulle vara försäljning av den gamla bostaden. 

Just nu går det trögt på bostadsmarknaden eftersom affärerna bildar kedjor. Det är vanligt med villkorliga köpeanbud vid bostadsaffärer och man försöker ofta sälja sin gamla bostad innan man köper en ny.

På det sättet går det långsamt att sälja bostäder när man väntar på att den första bostaden i kedjan ska byta ägare.

Läs mer om villkorliga köpeanbud

Vilka är orsakerna till bostadsbyte?

Finländarna byter bostad med sex till sju års mellanrum. Ofta blir det aktuellt att byta bostad då den första egna ettan börjar kännas trång. 

De egna behoven kan ändras då man flyttar ihop eller en ny familjemedlem gör att man behöver mer plats. Då byter man ofta från en mindre lägenhet till en större och längre bort från centrum.

Å andra sidan flyttar man till en mindre bostad med mindre att sköta då barnen flyttar hemifrån.

Se till att inte bli med två bostäder

Ibland kan bostadsbytare komma att äga två bostäder samtidigt: När de köpt en ny bostad men ännu inte har lyckats sälja sin gamla. Hur får man pengarna att räcka till lånet, vederlaget, elräkningen och andra kostnader både för den gamla och nya bostaden?

Enklast undviker du en sådan situation genom att sälja din gamla bostad innan du börjar köpa en ny. Då har du pengarna för den gamla bostaden i tryggt förvar på ett konto fram tills du ska köpa en ny bostad. Vi rekommenderar att du säljer den gamla bostaden innan du köper en ny.

Med FlexAmortering får du flexibilitet i amorteringen av lånet. Du kan öka eller minska det månatliga amorteringsbeloppet behändigt i mobil- och nätbanken efter ditt behov. Du behöver inte kontakta banken för att använda FlexAmortering.

Ett annat sätt att minska på amorteringarna är att ansöka om amorteringsfrihet som kan vara 124 mån. Du avtalar om hur länge du tar paus i amorteringen då du avtalar om ändringen. Du kan ansöka om amorteringsfrihet med ändringsansökan i mobil- och nätbanken.

Diskutera din situation med oss. Om du har säkerheter som du inte bundit till något lån eller på annat sätt har ett stabilt ekonomiskt läge kan du också få ett kortfristigt lån hos oss. 

En förutsättning för ett bostadsbyte kan vara att mellanskillnaden ska täckas med ett lån

Vid bostadsbyten byter bostadsägarna bostäder sinsemellan. Vid bytesaffärer finns det två köpare och säljare, det vill säga bostäderna säljs på vanligt sätt till köparna. I bägge affärerna betalar köparen överlåtelseskatt.

Ofta är någondera bostaden dyrare, och då behöver den som köper den dyrare bostaden finansiering för mellanskillnaden. Du ansöker om mellanskillnaden på samma sätt som du ansöker om vanligt bostadslån.

Bostadslån

Hos Nordea får du ett förmånligt bostadslån som är som skapat för dig.

Läs mer om bostadslån

Självfinansieringsandel och lånetak

Du kan beviljas ett bostadslån vars belopp får uppgå till högst 90 procent av det verkliga värdet av säkerheterna. Regelbundet sparande ger dig en ekonomisk buffert också för ökade räntekostnader och överraskande utgifter.

Läs mer i denna länkom självfinansieringsandel och lånetak

Nordeas förmåner för bolånekunder

Som bolånekund får du lån och tjänster efter dina behov och din ekonomiska situation. Dessutom kommer bostadslånet med många särskilda förmåner. Ta del av våra tjänster och välj de som passar dig.

Läs mer om förmåner för bolånekunder