Fem skäl att ansöka om finansiering för en renovering som förbättrar energieffektiviteten

 1. Du kan spara på kostnader: att ändra fastighetens uppvärmningsmetod kan sänka månadskostnaderna för boendet. 
 2. Du förbättrar din boendekomfort: att byta ut fönstren mot nya minskar drag.
 3. Försäljningsvärdet på din fastighet kan öka: en välskött och underhållen fastighet behåller sitt värde och har vanligtvis kortare säljtid. 
 4. Växthusutsläppen minskar: i synnerhet uppvärmning orsakar ett betydande koldioxidavtryck. Med energirenovering kan du minska ditt koldioxidavtryck.
 5. Din boendekomfort förbättras: tack vare ett energieffektivt värmesystem blir rumstemperaturen jämnare och lättare att justera och luften blir renare.
Kartläggning av energibesparing

Så här kommer du igång

Vet du inte hur du kommer igång med energirenoveringen? 

Via oss kan du beställa en kartläggning av energibesparing som hjälper dig att identifiera de åtgärder som behöver vidtas för att spara energi i ditt hem. Kartläggningen kan göras för småhus, såsom egnahems- eller parhus.

Läs mer om kartläggningen

Vi sänkte priset på ombyggnadslån som används för energirenovering

Vi erbjuder lägre marginal för energirenovering än för ett vanligt ombyggnadslån.

​Rabatten gäller följande renoveringar som görs i småhus:​

 • Byte av uppvärmningssätt (t.ex. byte av oljeuppvärmning till jordvärme)
 • Köp och installation av frånluftsvärme- eller luft-vattenvärmepump
 • Byte av fönster och ytterdörrar mot energieffektivare alternativ
 • Tillägg av isolering i strukturerna i husets klimatskärm
 • Köp och installation av solpaneler
 • Takrenovering då man lägger till ytterligare isolering i mellantaket.

Ett ombyggnadslån för energirenovering kräver alltid ett kreditbeslut. Lånet prissätts kundspecifikt och vi kontrollerar syftet med renoveringen innan finansieringen beviljas. Prisjämförelsen av marginalen grundar sig på kundspecifika genomsnittsmarginaler på ombyggnadslån med säkerhet. I prisjämförelsen har referensräntan på lånet eller andra eventuella kostnader inte beaktats. Vi erbjuder förmånligare marginal på nya lån.

Hur kan jag ansöka om lån för energirenovering?

För energirenovering kan du hos oss ansöka om ombyggnadslån som är ett lån med säkerhet. Du behöver alltså säkerhet för ditt lån som kan vara exempelvis det objekt som renoveras. Marginalen på ombyggnadslån som används för energirenovering är lägre än på ombyggnadslån som används för annan renovering.

Du kan ansöka om lån med säkerhet i nät- eller mobilbanken. Då du har skickat oss ansökan kontaktar vi dig för närmare låneförhandlingar.

Läs mer om lån med säkerhet

Du kan få kredit med säkerhet hos Nordea om:

 • Du har samlat dina bankärenden hos Nordea och har regelbundna inkomster. 
 • Du har tillgängliga säkerheter (t.ex. bostad, fastighet eller placering).
 • Du har finsk personbeteckning och hemadress i Finland.
 • Du har inga anteckningar om betalningsstörningar.  

Läs mer om energirenovering

Här hittar du tips för att förbättra energieffektiviteten i olika slags bostäder.

Fem sätt att energirenovera egnahemshus effektivt

Boendekostnader hör till de största utgifterna för finländare med egnahemshus. Med hjälp av en energirenovering av egnahemshus kan du minska boendekostnader betydligt.

Läs mer om energirenovering egnahemshus

Hur kan bostadsaktiebolag öka energieffektiviteten?

En energirenovering i bostadsaktiebolaget minskar kostnader och ökar värdet på bolaget, minskar vederlaget och skyddar därmed tillgångarna kopplade till aktierna i bostadsaktiebolaget.

Läs mer om energirenovering i bostadsaktiebolaget

Vill du bo och leva energieffektivt?

Små val i vardagen och bra underhåll av fastigheten skapar en grund för att bo energieffektivt. Med energirenovering kan du påverka ditt koldioxidavtryck, dina boendekostnader och hur bekvämt det är att bo.

Läs våra tips för att förbättra energieffektiviteten

Vad är energieffektivitet?