FlexSpar-konto

FlexSpar-konto är en lätt sparform för överraskningar i vardagen. FlexSpar-konto är ett fortlöpande sparkonto – du kan använda kontomedel om du plötsligt behöver pengar. Ifall du vill diskutera ditt sparande med våra experter, boka möte med oss.

Dina fördelar

  • FlexSpar är ett fortlöpande sparkonto för dig som vill spara lätt, tryggt och flexibelt.
  • Du behöver inte hålla reda på när kontot avslutas eller sätta in dina sparmedel på nytt.
  • Du kan använda kontomedel vid behov. Du kan ta ut medel när som helst utan uttagsavgift.
  • Du sätter in och tar ut medel behändigt i mobil- eller nätbanken via ett skötselkonto som FlexSpar-kontot kopplas till.
  • Medlen på kontot omfattas av insättningsgarantin. Läs mer om insättningsgarantinÖppnas i nytt fönster.

Egenskaper

FlexSpar-kontot bildas av på varandra följande insättningsperioder, så kallade FlexSpar-perioder. Den första FlexSpar-perioden börjar genast när kontoavtalet ingåtts och pengar satts in på kontot.

De påföljande FlexSpar-perioderna inleds alltid dagen efter att den föregående FlexSpar-perioden gått ut.

Fastställande av ränta

För varje FlexSpar-period fastställs en separat en inlåningsräntesats, periodens längd samt insättningens minimi- och maximibelopp på vilket inlåningsräntan betalas. Räntan fastställs utifrån utvecklingen på räntemarknaden.

Beräkningssätt och betalning av ränta

Inlåningsräntan beräknas på det lägsta saldot under varje FlexSpar-period och den betalas på FlexSpar-kontot dagen efter att perioden gått ut.  

Beskattning

Inlåningsräntan som betalas på kontot omfattas av den finska källskatten.

Säljs nu

Fast Inlåningsränta för FlexSpar-period
1,6 %*
FlexSpar-periodens längd12 månader
Insättningens minimibelopp500,00 euro
Insättningens maximibelopp100 000,00 euro

* Uttag kan göras fritt från kontot. Inlåningsräntan räknas på lägsta saldot under varje FlexSpar-period. Inlåningsräntan betalas inte på ytterligare insättningar under perioden.