FlexSpar-konto

FlexSpar-konto är en lätt sparform för överraskningar i vardagen. FlexSpar-kontot är ett fortlöpande sparkonto med ränta – du kan använda kontomedel om du plötsligt behöver pengar. Ifall du vill diskutera ditt sparande med våra experter, boka möte med oss.

Säljs nu

Fast Inlåningsränta för FlexSpar-period
3 %
FlexSpar-periodens längd12 månader
Insättningens minimibelopp per konto500,00 euro
Insättningens maximibelopp per konto100 000,00 euro
Max. antal konton per kund12 st.
Tilläggsinsättningar och gireringarLogga in i nätbanken för att sätta in eller ta ut pengarÖppnas i nytt fönster**

*) Uttag kan göras fritt från kontot. Inlåningsräntan räknas på lägsta saldot under varje FlexSpar-period. Inlåningsräntan betalas inte på ytterligare insättningar under perioden.

**) Du kan göra tilläggsinsättningar på ditt FlexSpar-konto endast från det förvaltningskonto som anslutits till det. Vid ränteberäkningen beaktas de tilläggsinsättningar som du har gjort före kl. 18.00 den första dagen av insättningsperioden. Observera att inlåningsräntan beräknas på det lägsta saldot under varje FlexSpar-period.

Dina fördelar

  • FlexSpar är ett fortlöpande sparkonto för dig som vill spara lätt, tryggt och flexibelt.
  • Du behöver inte hålla reda på när kontot avslutas eller sätta in dina sparmedel på nytt.
  • Du kan använda kontomedel vid behov. Du kan ta ut medel när som helst utan uttagsavgift.
  • Du sätter in och tar ut medel behändigt i mobil- eller nätbanken via ett skötselkonto som FlexSpar-kontot kopplas till.
  • Medlen på kontot omfattas av insättningsgarantin. Läs mer om insättningsgarantinÖppnas i nytt fönster.

Är du inte ännu kund hos Nordea?

Egenskaper

FlexSpar-kontot bildas av på varandra följande insättningsperioder, så kallade FlexSpar-perioder. Den första FlexSpar-perioden börjar genast när kontoavtalet ingåtts och pengar satts in på kontot.

De påföljande FlexSpar-perioderna inleds alltid dagen efter att den föregående FlexSpar-perioden gått ut.

Fastställande av ränta

För varje FlexSpar-period fastställs en separat en inlåningsräntesats, periodens längd samt insättningens minimi- och maximibelopp på vilket inlåningsräntan betalas. Räntan fastställs utifrån utvecklingen på räntemarknaden.

Beräkningssätt och betalning av ränta

Inlåningsräntan beräknas på det lägsta saldot under varje FlexSpar-period och den betalas på FlexSpar-kontot dagen efter att perioden gått ut.  

Beskattning

Inlåningsräntan som betalas på kontot omfattas av den finska källskatten.

Tilläggsinsättningar och gireringar

Du kan göra tilläggsinsättningar på ditt FlexSpar-konto endast från det förvaltningskonto som anslutits till det. Vid ränteberäkningen beaktas de tilläggsinsättningar som du har gjort före kl. 18.00 den första dagen av insättningsperioden. Observera att inlåningsräntan beräknas på det lägsta saldot under varje FlexSpar-period.

Övriga sparkonton

BSP-konto

Du sparar minst 10 procent av bostadens pris och vi lånar dig resten. Det här kontot är ett konto för regelbundet sparande. Du kan överföra och ta ut pengar från FörmånsKontot utan uttagsbegränsningar.

Läs mer om BSP-konto

Tidsbundet placeringskonto

Du vet på förhand vad räntan på Tidsbundet placeringskonto är. Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden.

Läs mer om Tidsbundet placeringskonto.

FörmånsKonto

Det här kontot är ett konto för regelbundet sparande. Du kan överföra och ta ut pengar från FörmånsKontot utan uttagsbegränsningar.

Läs mer om FörmånsKonto