En närståendes död – stöd mitt i sorgen

Vi beklagar sorgen och vill hjälpa dig med dödsboets bankärenden. Det kan kännas tungt att förlora en närstående person och med döden följer många praktiska ärenden att ta hand om – begravningen, förberedelsen av bouppteckningen och bankärenden. För att göra det enklare att sköta dödsboets bankärenden har vi samlat råd och anvisningar för olika situationer som du ser i tidslinjen nedan. Vi har listat råden och anvisningarna i tidsordning för att hjälpa dig med att planera när du ska sköta olika ärenden.

Anmälan om dödsfall

Anmälan om dödsfall

Vi får information om dödsfallet från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Ett undantag är om den avlidne bodde utomlands. Då ska dödsfallet meddelas vår kundtjänst.

Den avlidnes saldointyg skickas hem per post efter dödsfallet.

Efter att vi har fått information om dödsfallet skickar vi inom två veckor saldointyget över den avlidnes konton, krediter och övriga tillgångar i Nordea till den avlidnes sista hemadress. Kom överens med Posten om postöverföring så att den avlidnes post i fortsättningen styrs till rätt adress. 

Observera också att den efterlevande maken behöver ett saldointyg över sina konton för bouppteckningen. Saldointyget kan du beställa i vår kundtjänst.

Leverans av ämbetsbevis i släktutredningsform

Vanliga frågor om dödsboets ärenden