Skötsel av dödsboets bankärenden

Det är viktigt att börja sköta dödsboets ärenden även mitt i sorgen. Ofta är det bland de första uppgifterna att betala dödsboets räkningar. I Nordea kan du sköta bankärenden digitalt efter att en närstående dött om du har Nordeas eller en annan banks bankkoder.

Så här betalar du räkningar

Så här betalar du den avlidnes räkningar

Före bouppteckningen kan man från dödsboets konto betala räkningar /som uppstått medan den avlidne levde, såsom sjukvårdskostnader och bolagsvederlag samt räkningar för begravningen och minnesstunden. Du behöver inget ämbetsbevis i släktutredningsform för att betala räkningarna men du måste identifiera dig med dina bankkoder.

Underteckna räkningen och skriv in dödsboets kontonummer som räkningen ska betalas från.

  1. Enklast skickar du oss räkningarna elektroniskt via Omaposti. Då du är kund hos Nordea väljer du i nätbanken Hjälp > Skicka dokument, ämne: Dödsboets räkningar. Kunder i andra banker loggar in i Omaposti via knappen Logga in på Omposti på nordea.fi/omaposti. Bifoga skannade räkningar eller räkningar i pdf-format till meddelandet. Skicka inte andra uppdrag som gäller dödsboets ärenden i samma meddelande. 
  2. Du kan också skicka räkningarna i ett betaltjänstkuvert till Nordeas betalningstjänst. Vänligen beställ betalningstjänstkuvert som är avsedda för dödsboets fakturor i första hand med en beställningsblankett.  Du kan också beställa kuvert i Nordea Kundtjänst.
  3. En räkning som förfallit eller är brådskande kan du betala i Nordea Kundtjänst. Ha dina bankkoder nära till hands då du ringer. 

Vi debiterar avgifter enligt prislistan för betalning av räkningar. Se prislistan för betalning av räkningar.

Så här ändrar du tjänster
Så här listar du innehållet i ett bankfack
Så här öppnar du kostnadskonto
Dödsboets skulder
Så här ansöker du om livförsäkringsersättning

Vanliga frågor om dödsboets bankärenden då en närstående dött

Hittade du det som du sökte?