Försäkringar för barn

Trygga dina barn fram till att de blir vuxna. Barnförsäkringen tryggar snabb och högklassig vård av ditt barn i alla situationer.

If Babyförsäkring ger ditt barn skydd redan före födelsen.

  • Utöver vårdkostnadsskydd inkluderar försäkringen skydd i händelse av medfödda allvarliga sjukdomar och skador.
  • Vid ansökan om försäkring får mamman vara högst 41 år gammal.

If Barnförsäkring ger barnet och den unga skydd i händelse av allvarliga sjukdomar och olycksfall ända in i vuxen ålder.

  • Mångsidigt försäkringspaket – innehåller skydd i händelse av såväl allvarliga som övergående sjukdomar och olycksfall.
  • Gäller utan begränsningar vid all idrottsverksamhet upp till 18 års ålder.

Välj försäkring och beräkna priset

Beräkna priset på försäkringen Öppnas i nytt fönster