Babyförsäkring – skydd för mamman och det nyfödda barnet, när du tar försäkringen redan under graviditeten

 • Ger skydd för babyn utan begränsningar – Inga begränsande villkor fogas till försäkringen som tecknats under graviditeten.
 • Skydd för babyn t.ex. i händelse av vissa allvarliga medfödda sjukdomar.
 • Skydd också för den väntande mamman – Vi ger ersättning om mamman behöver långvarig sjukhusvård.
 • Efter barnets födelse fortsätter babyförsäkringen automatiskt som en barnförsäkring och omfattar både sjukdomar och olycksfall.

Barnförsäkring – skydd för ditt barn genom livet

 • Direkt till specialistläkare utan remiss – När du har en barnförsäkring för ditt barn kan du själv välja vårdtid och vårdplats samt läkare.
 • Tack vare direktersättningstjänsten If Suorakorvaus gör läkarstationen skadeanmälan för din räkning och du betalar oftast endast självrisken. Också distansläkarbesök är ersättningsgilla.
 • Innehåller en omfattande olycksfallsförsäkring som ersätter många olika slags olycksfall och belastningsskador.
 • Gäller vid all idrott upp till 12 års ålder – Ditt barn behöver ingen separat licensförsäkring.
 • Möjlighet att foga tilläggsskydd i händelse av att barnet insjuknar allvarligt.
Babyförsäkring
Barnförsäkring
Beviljande och försäkringens giltighet
Villkor och handledningar

Babyförsäkring för ofött barn

En försäkring som tagits före barnets födelse skyddar utöver babyn också den väntande mamman. Efter barnets födelse fortsätter försäkringen som en barnförsäkring.

Vad ersätter Babyförsäkringen?
Långvarig sjukhusvård av mamman under graviditeten eller efter förlossningen, engångsersättning 2 000 euro

X
Långvarig sjukhusvård av babyn (t.ex. prematur), engångsersättning 2 000 euroX
Allvarlig medfödd sjukdom eller skada hos det nyfödda barnet, engångsersättning 10 000 euro
X
Vårdkostnader till följd av sjukdom eller olycksfall (bl.a. besök hos privatläkare)X
Receptbelagda läkemedel (också bassalvor ingår i försäkringen)
X
If Suorakorvaus – via direktersättningstjänsten gör läkarstationen skadeanmälan för din räkning och du betalar endast självrisken. 
X
If Terveysneuvonta – via hälsovårdstjänsten får du råd av en sjukskötare i hälsofrågor dygnet runt.X
Bestående skada – du får en skattefri ersättning, om ditt barn drabbas av en bestående skada efter ett olycksfall.X
De vanligaste belastningsskadorna – du får ersättning för barnets vårdkostnader till följd av de vanligaste belastningsskadorna (bl.a. besök hos privatläkare).
X
Fysikalisk behandling vid olycksfall – ditt barn får stöd vid återhämtningen efter olycksfall eller belastningsskador.
X
Fysikalisk behandling vid sjukdomar – ditt barn får också stöd vid återhämtningen efter en sjukdom.X

Gäller vid all idrott tills barnet fyller 12 år – du behöver ingen separat licensförsäkring.

X

Läs mer om innehållet i försäkringarna för barn i försäkringshandledningen.

Barnförsäkring 7 dygn–14 år

Läkarbesök utan en massa kvitton att hålla reda på? Barnförsäkringen omfattar barnets sjukdomar och olycksfall och ersätter t.ex. läkarbesök och mediciner.

Vad ersätter barnförsäkringen?

Sjukdom

Omfattande olycksfall
Olycksfall
Vårdkostnader vid olycksfall – du får ersättning för barnets vårdkostnader till följd av olycksfall (bl.a. besök hos privatläkare).XXX
Bestående skada – du får en skattefri ersättning, om ditt barn drabbas av en bestående skada efter ett olycksfall.XXX
If Terveysneuvonta – via hälsovårdstjänsten får du råd av en sjukskötare i hälsofrågor dygnet runt.XXX
De vanligaste belastningsskadorna – du får ersättning för barnets vårdkostnader till följd av de vanligaste belastningsskadorna (bl.a. besök hos privatläkare).XX
Fysikalisk vård vid olycksfall – ditt barn får stöd vid återhämtningen efter olycksfall eller belastningsskador.
XX
Gäller vid all idrott upp till 12 års ålder – du behöver ingen separat licensförsäkring.
XX
Vårdkostnader vid sjukdom – du får också ersättning för vårdkostnader till följd av sjukdomar (bl.a. besök hos privatläkare).
X
Fysikalisk vård vid sjukdom – ditt barn får också stöd vid återhämtningen efter en sjukdom.
X
If Suorakorvaus – via direktersättningstjänsten gör läkarstationen skadeanmälan för din räkning och du betalar endast självrisken.X

Läs mer om innehållet i försäkringarna för barn i försäkringshandledningen.

Beviljande av baby- och barnförsäkring och försäkringens giltighet

Babyförsäkring

Du kan köpa babyförsäkringen under graviditeten tidigast efter den 11 graviditetsveckan (12+0) och senast två månader före den beräknade nedkomsten. Notera att du ska ha genomgått en allmän ultraljudsundersökning som erbjuds av kommunen innan du ansöker om försäkring.

Barnförsäkring

När barnet fötts beviljas barnförsäkringen från det att barnet är 7 dagar gammalt upp till fyllda 14 år. Vi rekommenderar att du tar försäkringen så tidigt som möjligt, innan ditt barn hunnit drabbas av sjukdom. På detta sätt får du ett så heltäckande försäkringsskydd som möjligt för ditt barn utan begränsande villkor.

Hälsodeklaration

När du köper barnförsäkring ska du efter köpet fylla i en utredning av barnets hälsotillstånd. Om du ansöker om barnförsäkring under graviditeten ställer vi frågor om den väntande mammans hälsotillstånd. Du kan enkelt fylla i hälsouppgifterna efter köpet på Ifs Mina sidor. Kom ihåg att fylla i hälsodeklarationen inom 14 dygn efter att du tagit försäkringen. Notera emellertid att försäkringen träder i kraft först efter att du fyllt i hälsodeklarationen. Olycksfallsförsäkringarna träder i kraft med en gång och beviljas utan hälsoutredning.

Försäkringens giltighet

 • Barnförsäkring: gäller upp till 80 års ålder
 • Omfattande olycksfallsförsäkring: gäller upp till 80 års ålder
 • Olycksfallsförsäkring: gäller upp till 100 års ålder

Välj försäkring och beräkna pris

Räkna ut försäkringens pris Öppnas i nytt fönster