Låt inte pengar förstöra dig

Pengar har med allt att göra – de kan motivera eller begränsa, lösa eller orsaka problem. Med pengar kan man åstadkomma mycket. Och förstöra mycket. Allt för många människor kan inte förverkliga sina drömmar eftersom de har för bråttom att låtsas att de redan lever sitt drömliv. Vi hjälper årligen över hundra tusen unga finländare att få kontroll över sin ekonomi.

Har du koll på dina penningärenden?

För en del skapar pengar ständigt huvudbry medan andra är mästare på sin ekonomi.

Eftersom vi vill att du har goda färdigheter att självständigt hantera din ekonomi publicerar vi på Youtube en snabbkurs om ekonomi tillsammans med vår finansguru, privatekonom Olli Kärkkäinen. 

Dessutom delar vi med hashtaggen #rahantaito på sociala medier praktiska tips på hur du kan förbättra dina ekonomiska kunskaper och bli herre över din ekonomi.

Se alla #rahataito-videon i YoutubeÖppnas i nytt fönster.

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

Talousosaamisen edistäminen - Blogit

Julkaisemme vuodessa 8 blogia koskien Talousosaamisen edistämiseen koskien polttavia puheenaiheita.

Kirjoituksissa hyödynnetään  taloustyöpajoihin osallistuneiden nuorten kokemuksia omista rahataidoista sekä oivalluksia ja oppeja niiden jälkeen.

Blogit 2020

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

Spela mobilspelet Cashhjälte

Du kan lära dig hur du hanterar din ekonomi också genom att spela.

Med hjälp av det avgiftsfria spelet Cashhjälten får du en överblick över de olika delarna i din ekonomi. I spelet får du ekonomikunskaper som behövs i vardagen och gör ekonomiska val. Du kan göra genomtänkta val mellan sparande och konsumtion och bekanta dig med värdepappershandel. Spelet har tagits fram av Ekonomi och ungdom TAT, Nordea och Börsstiftelsen.

Spela CashhjältenÖppnas i nytt fönster

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

Nyhetsbrevet Jordglobsklubben

Då du prenumererar på Nordeas nyhetsbrev Jordglobsklubben får du information och idéer om hur du kan förbättra dina ekonomikunskaper samt tips på hur du kan påverka miljön genom att spara och placera hållbart. Nyhetsbrevet finns att beställas endast på finska.

Våra samarbetspartner

Vi bidrar till bättre ekonomikunskaper genom frivilligarbete, partnerskap och sponsring.

Varje medarbetare i Nordea har rätt till två avlönade arbetsdagar per år i Nordeas samhällsansvarsprojekt. Våra frivilligarbetare främjar särskilt ungdomars kunskaper i ekonomi och stöder företagsamhet.

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

Företagsbyn Öppnas i nytt fönster

Företagsbyn som arrangeras av Ekonomi och ungdom TAT är en utbildningshelhet om samhället, arbetslivet och entreprenörskap och riktar sig till grundskolans sjätte- och niondeklassister. Redan 250 000 barn och unga har deltagit i Företagsbyns verksamhet. Företagsbyn har belönats som världens bästa utbildningsinnovation. I Företagsbyn för lågstadieelever har eleven ett yrke, får lön och fungerar som konsument och medborgare i samhället. I Företagsbyn för högstadieelever är eleverna medlemmar i ledningsgrupper för internationella företag och konkurrerar mot varandra. Nordea är en av huvudsponsorerna för Företagsbyn och frivilliga nordeaanställda handleder elever i Företagsbyarna runt om i Finland.

Läs mer om Företagsbyn Öppnas i nytt fönster

TAT:s affärskurser Öppnas i nytt fönster

TAT arrangerar affärskurser och erbjuder gymnasieelever och elever vid yrkesskolor avgiftsfria och digitala läromedel. Med hjälp av högklassigt kursinnehåll kan ungdomar förbättra sina ekonomikunskaper, arbetslivsfärdigheter, affärskunskaper och lära sig tänka som företagare. Nordeas frivilligarbetare leder workshoppar i Take off-evenemanget för affärskurserna som är det största affärsevenemanget för ungdomar i Europa. Take off arrangeras årligen i samband med Slush och det samlar ihop studerande vid gymnasier och yrkesskolor i Norden. Våra frivilligarbetare ger också föreläsningar om ekonomi i skolor som samarbetar med affärskurserna.

Läs mer om TAT:s affärskurser Öppnas i nytt fönster

Plan Öppnas i nytt fönster

Nordea stöder Plans arbete i Finland genom att bidra till bättre vardagskunskaper i ekonomi hos barn och unga med invandrarbakgrund och deltar i att göra det finländska samhället mer bekant för dem genom Plans projekt Matkalla. Nordeaanställda träffar unga och ordnar workshoppar om hanteringen av den egna ekonomin och diskuterar användningen av pengar i vardagen.laiset ovat hankkeessa mukana tapaamassa nuoria ja pitämässä oman talouden hallinnan työpajoja, joissa keskustellaan nuorten kanssa arjen rahankäytöstä.

Läs mer om Plan Öppnas i nytt fönster

Samarbete med läroanstalter Öppnas i nytt fönster

Enligt vår hållbarhetsstrategi vill vi främja ekonomikunskaper och företagsamhet i det finländska samhället. Samarbetet med läroanstalter ger oss en ypperlig möjlighet att berätta om och diskutera dessa teman med barn och unga samt dela med oss av vår yrkeskunskap till ett nätverk av läroanstalter. Syftet är att bl.a. med hjälp av workshoppar och spel inspirera unga och lära dem att hantera den egna ekonomin så att alla ska ha samma möjligheter att klara sig i livet oberoende av utgångspunkterna. Medarbetare i Nordea besöker förskolebarn och elever vid låg- och högstadier samt yrkes- och högskolor runt om i Finland. Vi arrangerar också dagar där skolbarn får redskap för att hantera den egna ekonomin (Oman talouden eväät) på Nordeas huvudkontor i Helsingfors.

Läs mer om dagen Oman talouden eväät Öppnas i nytt fönster

Cashhjälten Öppnas i nytt fönster

Du kan lära dig ekonomi också genom att spela. I november 2018 lanserade Nordea i samarbete med Ekonomi och ungdom TAT och Börstiftelsen mobilspelet Cashhjälten som stöd för ekonomiundervisningen. Cashhjälten kan spelas självständigt eller under handledning på lektioner eller olika evenemang. Målet är att ungdomarna blir intresserade av ekonomi genom spelet. Spelaren lär sig om sparande, användning av pengar, placeringar och hantering av ekonomin genom att göra olika val och fatta ekonomiska beslut medan hen spelar. Spelet är avgiftsfritt och spelaren behöver inte registrera sig. Spelet finns också på svenska och engelska.

Läs mer om Cashhjälten Öppnas i nytt fönster

Taloustaito-projekt Öppnas i nytt fönster

Syftet med de tre bankernas (Danske Bank, Nordea och OP) gemensamma projekt Taloustaito är att stöda ungdomar i användningen av pengar i vardagen, sänka tröskeln för att sköta bank- och andra penningärenden samt förebygga allvarliga problem och skuldsättning. Projektet Taloustaito riktar sig till ungdomar i åldern 16–29 år och hjälper ungdomar att få kontroll över sin ekonomi. Projektet koordineras av Helsingfors Diakonissanstalt. Projektet Taloustaito är ett av Nordeas samhällsansvarsprojekt där våra frivilligarbetare stöder ungdomars ekonomikunskaper.

Läs mer om Helsingfors Diakonissanstalts verksamhet Öppnas i nytt fönster

ENTER ry Öppnas i nytt fönster

ENTER ry erbjuder personlig och avgiftsfri rådgivning om användning av dator, pekplatta och mobiltelefon i Nyland.

Läs mer om ENTER ry Öppnas i nytt fönster

Valli ry Öppnas i nytt fönster

Valli är ett förbund för äldre människor och deras närstående som utvecklar tjänster och arrangerar utbildning för äldre människor.

Läs mer om Valli ry Öppnas i nytt fönster

Savonetti ry Öppnas i nytt fönster

Föreningen Savonetti ry främjar seniorers IT-kunskaper i Kuopioregionen och Norra Savolax.

Läs mer om Savonetti ry (på finska) Öppnas i nytt fönster

Mukanetti ry Öppnas i nytt fönster

Föreningen Mukanetti ry erbjuder seniorer handledning och utbildning i användning av datorer, surfplattor och mobiltelefoner i Tammerforsregionen.

Läs mer om Mukanetti ry (på finska) Öppnas i nytt fönster

Turun kansalliset seniorit ry Öppnas i nytt fönster

Föreningen Turun kansalliset seniorit ry upprätthåller forumet Seniorijelppi som erbjuder seniorer handledning i användning av datorer och mobiltelefoner i Åboregionen.

Läs mer om Turun kansalliset seniorit ry (på finska) Öppnas i nytt fönster