Kundförmåner

Samla dina ärenden hos oss. Som Nyckelkund får hela din familj bästa förmåner.

Nyckelkund

Som Nyckelkund kan du anlita vårt nätverk av kompetenta bankrådgivare under utvidgade servicetider. Du kan sköta låneförhandlingar, försäkringar, placeringar och besparingar till exempel på ett onlinemöte.

Läs mer

Stamkund

Som Stamkund får du många prisvärda förmåner på bank- och försäkringstjänster.

Läs mer

Check-in

Som Check-in kund får du en bra start på skötseln av din ekonomi. Dessutom får du många prisvärda förmåner.

Läs mer

Barn 0-7 år

Ju tidigare du börjar spara tillsammans med eller för ditt barn, desto bättre tryggar du barnets framtid.

Läs mer

Ungdomar 7-17 år

När du har tillgång till de rätta banktjänsterna är det lätt och enkelt att sköta bankärendena.

Läs mer

Premium

Som Premiumkund har du tillgång till heltäckande experttjänster för sparande och placering.

Läs mer