Kundförmåner

Ju mer bank- och försäkringsärenden du samlar hos Nordea, desto fler förmåner får du.

Premium

Som Premiumkund har du tillgång till heltäckande experttjänster för sparande och placering.

Läs mer

Förmåner till bolånekunder

Som bolånekund i Nordea har du ett ansvarsfullt bostadslån som alltid byggs upp utifrån dina behov och din ekonomiska situation.

Läs mer om förmåner till bolånekunder

Dagliga bankärenden

I Nordea sköter du lätt dina bankärenden. I mobilbanken sköter du dem ännu lättare.

Läs mer om fördelarna med dagliga bankärenden

Check-in

Som Check-in kund får du en bra start på skötseln av din ekonomi. Dessutom får du många prisvärda förmåner.

Läs mer

Ungdomar 7-17 år

När du har tillgång till de rätta banktjänsterna är det lätt och enkelt att sköta bankärendena.

Läs mer

Barn 0-7 år

Ju tidigare du börjar spara tillsammans med eller för ditt barn, desto bättre tryggar du barnets framtid.

Läs mer