Kundförmåner

Ju mer bank- och försäkringsärenden du samlar hos Nordea, desto fler förmåner får du.

Premium

Som Premiumkund har du tillgång till heltäckande experttjänster för sparande och placering.

Läs mer

Check-in

Som Check-in kund får du en bra start på skötseln av din ekonomi. Dessutom får du många prisvärda förmåner.

Läs mer

Ungdomar 7-17 år

När du har tillgång till de rätta banktjänsterna är det lätt och enkelt att sköta bankärendena.

Läs mer

Barn 0-7 år

Ju tidigare du börjar spara tillsammans med eller för ditt barn, desto bättre tryggar du barnets framtid.

Läs mer