Ansök om lån enkelt på nätet

Fokusera på studierna i lugn och ro

Dra nytta av förmånerna för studerande

Snabbanvisningar för att ansöka om studielån

Se våra tips för hur du ansöker om studielån i videon. Närmare anvisningar och svar på vanliga frågor hittar du längre ner på sidan.

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

Kom ihåg att först ansöka om statsborgen för ditt studielån

Du kan ansöka om studielån efter att du fått statsborgen för det från FPA. Statsborgen för studielån innebär att staten går i borgen för ditt lån. Statsborgen är avgiftsfri och du behöver ingen annan säkerhet för lånet.

  • När du studerar vid en högskola får du automatiskt ett borgensbeslut från FPA samtidigt som du får beslutet om studiestöd. 
  • Om du studerar på andra stadiet ska du ansöka om statsborgen hos FPA med en separat ansökan samtidigt då du ansöker om studiepenning och bostadsbidrag. Det är klokt att ansöka om låneborgen för hela studietiden på en gång. Du kan själv bestämma om du sedan vill ansöka och ta ut studielån för hela studietiden.

Efter att FPA har beviljat statsborgen för studielånet övergår borgensbeslutet automatiskt till banken. Om dina studier fortsätter får du i juli automatiskt ett beslut om statsborgen för nästa läsår. 

Om du inte får studiepenning kan du ändå i vissa undantagsfall beviljas statsborgen. 

Kolla på FPA:s webbplats vem som kan beviljas studielånÖppnas i nytt fönster.

Hur påverkar studielånets belopp helhetskostnaden?

Accounts Stack of Coins - 640x360

Vi har samlat riktgivande exempelkalkyler för hur mycket studielån studielån kostar för ett, tre eller fem år. Du kan använda de riktgivande exempelkalkylerna för att beräkna ungefärliga kostnader.

Ansökan om studielån
Höjning av studielån
Lyft studielån
Ändringar i studielån

Så här ansöker du om studielån steg för steg

Du ansöker om studielån på banken för ett läsår åt gången. Om du redan har studielån kan du ansöka om lån för ett nytt läsår som höjning av det gamla studielånet.

Så här fyller du i studielåneansökan

  1. Kontrollera att du har beviljats statsborgen i FPA:s beslut.
  2. Öppna Nordeas mobil- eller nätbank.
  3. Välj Tjänster, Lån och Studielån.
  4. Tryck på Ansök om studielån och fyll i ansökan. Bekräfta ansökan med appen Nordea ID.

Är du under 18 år?

Om du är minderårig behöver du dina vårdnadshavares (bådas, om du har två) samtycke till att ansöka om studielån. Vårdnadshavarna kan ge sitt samtycke elektroniskt via sin egen Omaposti, per telefon efter att de identifierat sig med sina bankkoder eller med fullmakt på kontoret. Därefter kan du ansöka om och ta ut studielån i Nordea Kundtjänst om du har egna bankkoder i Nordea. Du kan också sköta ärendet på kontoret.

Så här höjer du ett befintligt studielån

Du ska ansöka om studielån på nytt varje år. Du ansöker om höjningen på samma blankett som du ansöker om ett nytt lån.

  1. Kontrollera att du har beviljats statsborgen i FPA:s beslut.
  2. Öppna Nordeas mobil- eller nätbank.
  3. Välj Tjänster, Lån och Studielån.
  4. Tryck på Ansök om studielån och fyll i ansökan. Bekräfta ansökan med appen Nordea ID.

Du får studielånet på ditt konto inom 1–3 vardagar

Vi handlägger din ansökan om studielån inom 1–3 vardagar. Under högsäsongen i januari, augusti och september kan det uppstå köer, och då kan handläggningstiden vara längre än 3 dagar. Efter att lånet har beviljats hittar du skuldebrevet och villkoren under Meddelanden i nät- och mobilbanken.

När du väljer att ingå ett uttagsavtal får du automatiskt hela det lånebelopp som vi beviljat dig. Om du inte vill ta ut hela lånet på en gång kan du ingå ett avtal om deluttag.

Läs mer om hur du tar ut studielånet.

Ansök om ändring av ditt studielån

Du kan du flexibelt avtala om att ändra betalningsplanen också efter att vi för första gången har kommit överens om tidtabellen för återbetalning av studielånet.

Du kan ansöka om amorteringsfria månader för ditt studielån eller ändra betalningsratens belopp, förfallodag, förvaltningskonto och amorteringssätt. 

För ändringar tar vi ut en avgift enligt prislistan i samband med betalningen av lånets följande betalningsrat.

Läs mer om ändringar i studielån

Studielån och studier utomlands

Globe icon - 640x360

Då du avlägger din examen utomlands kan du undantagsvis ta ut studielånet för hela läsåret på en gång. Studerande som bor utomlands kan ansöka om förhöjt studielån.

Budgetera studielånet och uppfölj din ekonomi

Chart graph icon - 640x360

I mobilbanken under fliken Få koll finns dina inkomster och utgifter färdigt kategoriserade. Du kan ändra på inställningarna och grupperingarna för att få en vy som fungerar just för dig och din ekonomi.

Studielånskompensation är en skattefri studiestödsförmån

Studiebok - 640x360

Studielånskompensationen innebär att FPA betalar en del av ditt studielån om vissa villkor uppfylls.

Information om studielån

Villkor
Priser
Effektiv ränta
Konsumentkreditinformation

Studielån - priser

Vanliga priser i anslutning till studielån
SpecifikationPris
Uppläggningsavgift i nätbanken10,00 €
Uppläggningsavgift på kontoret20,00 €
Uppläggning av uttagsplan för studielån0,00 €
Annullering av uttagsplanen för studielån. p.g.a. att studierna upphört eller avbrutits0,00 € 
Annullering av uttagsplanen för studielån. p.g.a. annan än ovannämnd orsak0,00 €
Deluttag i nätbanken *)10,00 €
Deluttag via kundtjänsten *)20,00 €
Automatisk debitering av lånets betalningsrat, priser före 1.2.20212,30 € / debitering
Automatisk debitering av lånets betalningsrat, priser från och med 1.2.20212,50 € / debitering
Betalning av krediten, faktura på papper4,10 € / debitering
Höjningsavgift10,00 €
Förhandsmeddelande om debitering av lånet på papper eller i nätbanken 0,00 €
Betalningspåminnelse till gäldenären5,00 €
Permanent ändring av förfallodag0,00 €
Ändring av villkor (t.ex. ändring av referensräntan eller ökning av avbetalningssumma, ändringar i faktureringssätt)40,00 €
Minskning av avbetalningssumma5,00 €
Amorteringsfri period5,00 €
Extra amortering0,00 €
Ändring av låneskötselkonto0,00 €
Överföring av lån till en annan bank. Om ett lån på kundens begäran överförs till en annan bank, uppbärs av den andra banken.150,00 €

*) Uttagsavgift tas ut för varje ytterligare uttag efter det första deluttaget. Uttagsavgift tas inte ut om gäldenären och banken har kommit överens om en uttagsplan senast i samband med det första deluttaget.

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

För att underlätta jämförelser har kredittagaren rätt att innan ett kreditavtal ingås få centrala uppgifter om krediten på blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. Blankettens uppgifter kan beräknas på basis av de uppgifter som kunden bett eller utgående från typiska värden. Blanketten på denna webbplats använder typiska värden, vilket betyder att man för varje kredittyp använt de eurobelopp som är typiska för kredittypen i fråga.


På blanketten anges kreditgivarens kontaktuppgifter, kreditproduktens huvudsakliga egenskaper, kreditkostnader, andra viktiga rättsliga synpunkter och vid behov tilläggsuppgifter om distansförsäljning. Blankettens uppgifter kan vara bindande eller icke-bindande för kreditgivaren. För att blanketten ska vara bindande för kreditgivaren förutsätts ett positivt kreditbeslut.

Detaljinformation om studielånet finns på blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformationÖppnas i nytt fönster