Tryggar din och dina närståendes ekonomi ifall du blir permanent arbetsoförmögen eller dör till följd av olycksfall

 • En ersättning betalas med stöd av försäkringen vid dödsfall eller permanent arbetsoförmåga till följd av olycksfall.
 • Du behöver inte lämna någon hälsoutredning för att teckna försäkringen. Du kan alltså få försäkringen också om du på grund av ditt hälsotillstånd inte kan få omfattande försäkringsskydd vid dödsfall eller permanent arbetsoförmåga.
 • Du kan välja skyddsbeloppet själv och utan en övre gräns men beloppet ska vara minst 10 000 euro.
 • Med stöd av försäkringen betalas en engångsersättning genast efter att försäkringsfallet konstaterats. Vid permanent arbetsoförmåga till följd av olycksfall betalas ersättningen till den försäkrade, vid dödsfall till följd av olycksfall betalas ersättningen till vald förmånstagare. 
 • Som bolånekund i Nordea får du en fortlöpande rabatt på 15 % och som Premium- eller Private Banking-kund en rabatt på 20 % på normalpriset på försäkringen.
 • Som specialförmån bara hos Nordea kan du höja ersättningsbeloppet med hela 25 % genom att motionera aktivt.

Vilken typ av försäkring skulle vara bra för mig?

Har du redan provat vår försäkringskalkylator? Kalkylatorn ger dig en rekommendation på en lämplig personförsäkring.

Gå till försäkringskalkylatorn

Om du på grund av ditt hälsotillstånd inte kan teckna komplett dödsfallsskydd eller skydd vid permanent arbetsoförmåga kan du välja dessa skydd vid olycksfall.

Du kan ansöka om försäkring vid dödsfall eller permanent arbetsoförmåga till följd av olycksfall genom att lämna en intresseanmälanÖppnas i nytt fönster till oss.

Vad ersätter försäkringen?
Priset på försäkringen och kundförmåner
Försäkringsvillkor och försäkringsgivare

Vad ersätter skydd vid dödsfall eller permanent arbetsoförmåga till följd av olycksfall?

 • Försäkringen ersätter permanent arbetsoförmåga eller död till följd av olycksfall. 
 • Den försäkrade anses vara permanent arbetsoförmögen om hen inte är förmögen att utföra något som helst arbete som lämpar sig för hen och som tryggar en skälig utkomst. För permanent arbetsoförmåga betalas en skattefri engångsersättning till den försäkrade.
 • Som dödsfall till följd av olycksfall anses dödsfall till följd av trafik-, fall- och drunkningsolyckor. Vid dödsfall betalas engångsersättningen till en vald förmånstagare.
 • Du kan själv välja ersättningssumman. Det finns ingen övre gräns för ersättningen, men minimisumman är 10 000 euro.
 • Försäkringen gäller fram till 65 års ålder.

Vad ersätter försäkringen inte?

Försäkringen ersätter inte permanent arbetsoförmåga eller dödsfall som inte orsakats av olycksfall. Permanent arbetsoförmåga eller dödsfall till följd av allvarlig sjukdom ersätts exempelvis inte.

Se detaljer om vad försäkringen ersätter i produktbeskrivningen och villkoren.

Priset och kundförmåner

Försäkringspriset bildas utifrån det belopp du valt för försäkringsskyddet. Som kund hos Nordea kan du få rabatt på försäkringspremierna.

Kundrabatter

 • Som bolånekund får du en fortlöpande rabatt på 15 % på försäkringen
 • Som Premium- eller Private Banking-kund får du 20 % fortlöpande rabatt på försäkringen 

Välmåendeförmånen – en avgiftsfri tilläggsförmån som höjer försäkringens ersättningsbelopp med 15 eller 25 %

Med hjälp av en avgiftsfri tilläggsförmån till din försäkring kan du genom att vara aktiv höja ditt försäkringsskydd med hela 25 %. Den här välmåendeförmånen finns i Finland exklusivt för Nordeas personförsäkringar. 

 • En halvtimme aktiv motion per dag höjer ditt försäkringsskydd med 15 %. 
 • Med en timmes aktiv motion om dagen får du ett 25 % högre försäkringsskydd.

Du rör på dig och som belöning höjer vi ditt försäkringsskydd. Läs mer om välmåendeförmånen.

Försäkringsvillkor, produktinformation och försäkringsgivare

Villkor, produktbeskrivning och ytterligare information om försäkringen

Välmåendeförmånen Nordea MyLife

Försäkringar vid dödsfall eller permanent arbetsoförmåga till följd av olycksfall beviljas av Nordea Försäkring Finland Ab (FO-nummer 2868440-8) som säljer försäkringarna via sitt ombud Nordea Bank Finland Abp. 

De specifika grunderna för försäkringsersättningar och ersättningsbegränsningarna för skydden framgår av försäkringsvillkoren och förklaras närmare i produktbeskrivningen. Bestämmelser om de allmänna ersättningsbegränsningarna finns i lagen om försäkringsavtal. Nordea Försäkring Finland Ab:s verksamhet övervakas av Finansinspektionen. Appen Nordea MyLife har utvecklats i samarbete med Benify Ab.

Vill du få skydd vid dödsfall eller permanent arbetsoförmåga till följd av olycksfall?

Lämna en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Lämna en intresseanmälan

Behöver du mer omfattande försäkringsskydd?

Kolla vår rekommendation för dig och räkna ut priset på försäkringen.

Gå till försäkringskalkylatorn Öppnas i nytt fönster