Anvisningar för hur du kontrollerar dina personuppgifter i nät- och mobilbanken

Du har rätt att få åtkomst till de personuppgifter som vi har om dig. Du kan när som helst se en stor del av dina uppgifter i de nät- och mobilbankstjänster som Nordea tillhandahåller.  

Klicka på menyerna nedan för att se exempel på vilka personuppgifter du kan få via mobil- och nätbanken och hur du får fram dem. 

Uppgifter om dina konton och kort
Uppgifter om dina lån
Uppgifter om dina placeringar
Uppgifter om dina försäkringar

Vill du lämna en personuppgiftsbegäran?

Du kan lämna en personuppgiftsbegäran till oss. Då skickar vi dig dina centrala personuppgifter via Omaposti inom en månad efter att vi mottagit din begäran.  

Vänligen beakta att vi inte nödvändigtvis kan ge alla uppgifter eftersom rätten att ge åtkomst till uppgifter begränsas av lagstiftning, skydd av annan persons integritet eller av Nordeakoncernens affärskoncept och affärsrutiner. 

Gör så här

  1. Om du har Nordeas bankkoder, gör en begäran med formuläret Förfrågan om personuppgifter som finns i nätbankenÖppnas i nytt fönster
  2. Om du har bankkoder till en annan finländsk bank, fyll i det här formuläret för förfrågan om personuppgifterÖppnas i nytt fönster och spara den på din dator. Logga sedan in på Nordea Omaposti med din banks bankkoder och skicka formuläret till oss.

Om du vill göra en begäran om dina personuppgifter också i fråga om ett företag som du är delägare i, ange företagets namn och FO-nummer på blanketten.

Mall av rapporten över personuppgifter

I den här mallen ser du hur rapporten med de centrala personuppgifternaÖppnas i nytt fönster som du beställt ser ut.

Vill du utnyttja din rätt till dataportabilitet gällande dina personuppgifter?

Du har rätt att begära att dina personuppgifter överförs. Detta gäller endast personuppgifter som behandlas automatiserat och där den lagliga grunden är samtycke eller fullgörande av avtal. Uppgifterna skickas till dig i maskinläsbar form till Omaposti inom en månad från att vi har mottagit din begäran. Om det är säkert och tekniskt möjligt kan vi också föra över personuppgifterna till en annan aktör.

Gör så här

  1. Fyll i detta formulär för Rätt till överföring av uppgifterÖppnas i nytt fönster och spara den på din dator.
  2. Logga in i nätbanken med dina personliga bankkoder och välj sedan Kontakta oss/Mina meddelanden. Om du inte använder nätbanken kan du läsa meddelanden genom att logga in på Nordea.fi/Omaposti. För att kunna använda Omaposti måste du ha giltiga bankkoder beviljade av Nordea eller någon annan finsk bank.
  3. Skicka den ifyllda blanketten (i punkt 1) som en bilaga till ett nytt meddelande i Omaposti. Välj GDPR som mottagare och skriv ”Rätt till överföring av uppgifter” som rubrik.

Mer information

I vår dataskyddsbeskrivning berättar vi om hur Nordea behandlar och lagrar uppgifterna och hur vi delar dem. Mer information om personuppgifter som Nordea kan samla in finns i första kapitlet i vår dataskyddsbeskrivning. Om du vill utöva dina enskilda rättigheter kan du göra det genom att besöka vår webbplats, logga in i nätbanken, ringa till vår kundservice eller besöka ditt närmaste Nordeakontor. I sjätte kapitlet har vi berättat mer om enskilda individers rättigheter. 

Ta del av dataskyddsbeskrivningenÖppnas i nytt fönster

Om du har frågor kring detta kan du kontakta Nordea Kundtjänst.

Om du är eller har varit Nordeakund i ett annat land och vill ta del av personuppgifterna som samlats in om dig där, läs anvisningarna på ifrågavarande lands webbplats eller kontakta Nordea Kundtjänst i landet i fråga.

För att kunna utveckla nya produkter och tjänster samlar vi in anonymiserad statistik över korttransaktioner och analyserar hur privatkonsumtion utvecklas. De statistiska uppgifterna kan inte kopplas till enskilda individer eller dig personligen. 

Läs mer om statistik över kortköp