Dina rättigheter i fråga om personuppgifter

Dataskyddsförordningen ger dig bland annat rättigheter att bekanta dig med och begära åtkomst till de personuppgifter som vi har om dig. Du har också rätt att få ut personuppgifter som du har hos oss, i ett maskinläsbart format. Du har ytterligare rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter, samt rätt att begära att begränsa eller invända behandling av dina personuppgifter.

Nordea analyserar kortstatistiken för att reda ut hur COVID-19-krisen påverkar den privata konsumtionsefterfrågan i Finland

Genom att följa hur mycket Nordeas kort används kan vi erbjuda nyttig information om COVID19-pandemins inverkan på konsumtionsefterfrågan i olika regioner och kategorier, t.ex. restauranger, hotell och matbutiker. Nordea behandlar informationen om kortvolymerna anonymt. Med hjälp av statistiken vill vi hjälpa olika aktörer i samhället att förstå krisens ekonomiska effekter.

I undersökningen om kortanvändning används bara anonym statistik över antalet transaktioner och volymerna i euro i olika slags butiker. Kortinnehavarens uppgifter, såsom namn, adress, ålder eller kön används inte. Nordea följer inte enskilda kort eller deras användare och de kan under inga omständigheter identifieras utifrån statistiken. Nordea använder inte resultaten i undersökningen kommersiellt utan delar dem avgiftsfritt i utvalda kanaler. Nordea har ett berättigat intresse att ta fram statistik över användningen av kortprodukter för att undersöka COVID-19-krisens ekonomiska effekter.

Fördelarna med undersökningen är betydande och den äventyrar inte kortinnehavarens integritetsskydd. Om du ändå inte vill att dina korttransaktioner inkluderas i den statistiska undersökningen kan du be att de tas bort genom att fylla i och skicka Nordea blanketten intill via kanalen Omaposti på adressen nordea.fi/omaposti. Efter att du har loggat in i Omaposti skriv ett nytt meddelande med ämnet GDPR.  Du kan lägga till den ifyllda blanketten till meddelandet genom att klicka på Lägg till bilaga. För att kunna använda Omaposti måste du ha giltiga bankskoder (Tupas-koder) beviljade av Nordea eller någon annan finsk bank. 

Blankett för att neka användningen av uppgifter (pdf, 639 KB)Öppnas i nytt fönster 

Läs pressmeddelandetÖppnas i nytt fönster (endast på finska)

Begäran av personuppgifter

Du har rätt att få åtkomst till de personuppgifter som vi har om dig. Många av dessa uppgifter finns redan i de nät- och mobiltjänster vi erbjuder dig. Din rätt till åtkomst kan emellertid begränsas av lagstiftning, skydd av annan persons privatliv samt hänsyn till skydd av Nordeakoncernens affärskoncept och affärsrutiner.

Följ instruktionerna för att begära åtkomst till dina centrala personuppgifter.

  1. Fyll i blanketten ”Begäran av personuppgifter” (pdf, 564 KB)Öppnas i nytt fönster och spara den på din dator.
  2. Logga in i nätbanken med dina personliga bankkoder och välj sedan Kontakta oss/Mina meddelanden. Om du inte använder nätbanken kan du läsa meddelanden genom att logga in på Nordea.fi/Omaposti. För att kunna använda Omaposti måste du ha giltiga bankkoder beviljade av Nordea eller någon annan finsk bank.
  3. Skicka den ifyllda blanketten (från punkt 1) bifogat i ett nytt meddelande via Omaposti. Välj till mottagare ”GDPR” och skriv som ämne ”Begäran av personuppgifter”.
  4. Dina uppgifter skickas till dig till Omaposti inom en månad från att vi mottagit din begäran.

Om du är anställd i eller har varit anställd i Nordea kan du läsa mera om processen för att begära åtkomst till dina personuppgifter relaterade till anställningen på Nordeas intranät eller Nordea.com/careers.

Begäran av överföring av personuppgifter

Du har rätt att begära överföring av personuppgifter. Detta gäller endast personuppgifter som behandlas automatiserat med stöd av samtycke eller för att fullgöra ett avtal. Du får personuppgifterna som du lämnat till oss, i ett maskinläsbart format. Om det är säkert och tekniskt möjligt kan vi också föra över personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Följ instruktionerna för att begära dina centrala personuppgifter i ett maskinläsbart format.

  1. Fyll i blanketten ”Rätt till överföring av uppgifter” (pdf, 561 KB)Öppnas i nytt fönster och spara den på din dator.
  2. Logga in i nätbanken med dina personliga bankkoder och välj sedan Kontakta oss/Mina meddelanden. Om du inte använder nätbanken kan du läsa meddelanden genom att logga in på Nordea.fi/Omaposti. För att kunna använda Omaposti måste du ha giltiga bankkoder beviljade av Nordea eller någon annan finsk bank.
  3. Skicka den ifyllda blanketten (från punkt 1) bifogat i ett nytt meddelande via Omaposti. Välj till mottagare ”GDPR” och skriv som ämne ” Rätt till överföring av uppgifter”.
  4. Dina uppgifter skickas till dig till Omaposti inom en månad från att vi mottagit din begäran.

Mer information

Vår dataskyddsbeskrivning beskriver hur vi använder, lagrar och delar personuppgifter. I dataskyddsbeskrivningens första avsnitt hittar du mer information om personuppgifter, som Nordea kan samla in. Dataskyddsbeskrivningens sjätte avsnitt beskriver mera ingående personens rättigheter. Om du har frågor, kontakta Nordea Kundtjänst.

Om du är eller har varit en kund i Nordea i ett annat land och du vill få åtkomst till dina personuppgifter från Nordea i ett annat land hänvisar vi dig till våra lokala hemsidor eller att du kontaktar vår kundtjänst i respektive land.

Bekanta dig med vår dataskyddsbeskrivning