Dina rättigheter i fråga om personuppgifter

Dataskyddsförordningen ger dig bland annat rättigheter att bekanta dig med och begära åtkomst till de personuppgifter som vi har om dig. Du har också rätt att få ut personuppgifter som du har hos oss, i ett maskinläsbart format. Du har ytterligare rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter, samt rätt att begära att begränsa eller invända behandling av dina personuppgifter.

Begäran av personuppgifter

Du har rätt att få åtkomst till de personuppgifter som vi har om dig. Många av dessa uppgifter finns redan i de nät- och mobiltjänster vi erbjuder dig. Din rätt till åtkomst kan emellertid begränsas av lagstiftning, skydd av annan persons privatliv samt hänsyn till skydd av Nordeakoncernens affärskoncept och affärsrutiner.

Följ instruktionerna för att begära åtkomst till dina centrala personuppgifter.

  1. Fyll i blanketten ”Begäran av personuppgifter” (pdf, 564 KB)Öppnas i nytt fönster och spara den på din dator.
  2. Logga in i nätbanken med dina personliga bankkoder och välj sedan Kontakta oss/Mina meddelanden. Om du inte använder nätbanken kan du läsa meddelanden genom att logga in på Nordea.fi/Omaposti. För att kunna använda Omaposti måste du ha giltiga bankkoder beviljade av Nordea eller någon annan finsk bank.
  3. Skicka den ifyllda blanketten (från punkt 1) bifogat i ett nytt meddelande via Omaposti. Välj till mottagare ”GDPR” och skriv som ämne ”Begäran av personuppgifter”.
  4. Dina uppgifter skickas till dig till Omaposti inom en månad från att vi mottagit din begäran.

Om du är anställd i eller har varit anställd i Nordea kan du läsa mera om processen för att begära åtkomst till dina personuppgifter relaterade till anställningen på Nordeas intranät eller Nordea.com/careersÖppnas i nytt fönster.

Begäran av överföring av personuppgifter

Du har rätt att begära överföring av personuppgifter. Detta gäller endast personuppgifter som behandlas automatiserat med stöd av samtycke eller för att fullgöra ett avtal. Du får personuppgifterna som du lämnat till oss, i ett maskinläsbart format. Om det är säkert och tekniskt möjligt kan vi också föra över personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Följ instruktionerna för att begära dina centrala personuppgifter i ett maskinläsbart format.

  1. Fyll i blanketten ”Rätt till överföring av uppgifter” (pdf, 561 KB)Öppnas i nytt fönster och spara den på din dator.
  2. Logga in i nätbanken med dina personliga bankkoder och välj sedan Kontakta oss/Mina meddelanden. Om du inte använder nätbanken kan du läsa meddelanden genom att logga in på Nordea.fi/Omaposti. För att kunna använda Omaposti måste du ha giltiga bankkoder beviljade av Nordea eller någon annan finsk bank.
  3. Skicka den ifyllda blanketten (från punkt 1) bifogat i ett nytt meddelande via Omaposti. Välj till mottagare ”GDPR” och skriv som ämne ” Rätt till överföring av uppgifter”.
  4. Dina uppgifter skickas till dig till Omaposti inom en månad från att vi mottagit din begäran.

Mer information

Vår dataskyddsbeskrivning beskriver hur vi använder, lagrar och delar personuppgifter. I dataskyddsbeskrivningens första avsnitt hittar du mer information om personuppgifter, som Nordea kan samla in. Dataskyddsbeskrivningens sjätte avsnitt beskriver mera ingående personens rättigheter. Om du har frågor, kontakta Nordea Kundtjänst.

Om du är eller har varit en kund i Nordea i ett annat land och du vill få åtkomst till dina personuppgifter från Nordea i ett annat land hänvisar vi dig till våra lokala hemsidor eller att du kontaktar vår kundtjänst i respektive land.

Bekanta dig med vår dataskyddsbeskrivningÖppnas i nytt fönster

För att kunna utveckla nya produkter och tjänster samlar vi in anonymiserad statistik över korttransaktioner och analyserar hur privatkonsumtion utvecklas. De statistiska uppgifterna kan inte kopplas till enskilda individer eller dig personligen. 

Läs mer om statistik över kortköp