Ung kvinne i leilighet i Paris

Försäkring vid allvarlig sjukdom

Försäkring vid allvarlig sjukdom underlättar vardagen då livet förändras. Med stöd av försäkringsersättningen kan du fokusera på att återhämta dig.

Försäkring vid allvarlig sjukdom ger dig och dina närmaste ekonomiskt skydd

 • Försäkring vid allvarlig sjukdom ersätter åtta olika sjukdomar eller vårdåtgärder. En skattefri ersättning betalas ut genast efter diagnosen eller vårdåtgärden. 
 • Du kan använda ersättningen hur du vill, t.ex. till vårdkostnader för en sjukdom, låneamorteringar och andra dagliga utgifter eller till saker som hjälper dig att orka bättre i vardagen. 
 • Det är enkelt att teckna en försäkring. Du kan teckna försäkringen på nätet med dina bankkoder eller mobilcertifikat. Du behöver inte vara kund hos Nordea för att teckna en försäkring.
 • Du kan fritt välja ersättningsbeloppet. Då försäkringen tecknas på nätet kan ersättningsbeloppet vara 10 000–300 000 euro.
 • Du kan ansöka om försäkringen om du är 18–63 år gammal och bor i Finland. 

Agera nu och dra nytta av förmåner för försäkringskunder

 • Aktiva motionärer belönas! Genom att röra på dig aktivt kan du höja ditt försäkringsskydd med hela 25 %. Denna avgiftsfria och unika förmån får du endast hos Nordea.
 • Som Nordeakund får du rabatt på försäkringar. Som bolånekund får du 15 % rabatt på en ny MyLife-försäkring. Om du är Premium- eller Private Banking-kund får du 20 % rabatt.

Nordea MyLife – testvinnare enligt tidningen Kuluttaja

Kuluttaja testivoitto

Nordea MyLife blev testvinnare i tidningen Kuluttajas jämförelse av låneskyddsförsäkringar i september 2022. I testet jämfördes villkoren och priserna för låneskyddsförsäkringar som bankerna tillhandahåller. Begränsade och omfattande försäkringar jämfördes i två olika kategorier – Nordea MyLife vann båda kategorierna och fick beröm för förmånliga priser och flexibla villkor.

Läs mer i tidningen KuluttajaÖppnas i nytt fönster (innehållet finns endast på finska, en del av innehållet är avgiftsbelagt)

Du kan skräddarsy personförsäkringen Nordea MyLife efter dina behov. Du kan teckna MyLife som en låneskyddsförsäkring eller utan koppling till lån.

Hur mycket kostar försäkringen?

Försäkringens pris är individuellt och beror på din ålder och ersättningsbeloppet som du valt. Användning av tobaksprodukter höjer priset på försäkringen. Du får ett förslag och priset på försäkringsskydd som passar dig genom att använda försäkringskalkylatorn. Eventuell kundrabatt beaktas när du identifierar dig med dina bankkoder.

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

En långvarig sjukdom är ett hot mot ekonomin

 • Var femte finländare i arbetsför ålder insjuknar i cancer eller råkar ut för hjärtinfarkt, kranskärlssjukdom eller hjärninfarkt.
 • Då du är sjukledig under en längre tid kan inkomsterna till och med halveras vilket kan göra det svårt att klara av vardagen.
 • 9 vardagar – tiden för vilken arbetsgivaren är skyldig att betala lön för sjukledighet utöver dagen för insjuknandet. Därefter beror utkomsten på FPA:s sjukdagpenning om inte annat avtalats i kollektivavtalet. 
Försäkringsersättning

Vad ersätter försäkringen och när betalas ersättningen?

 • Ersättningen betalas ut efter följande åtta sjukdomar eller ingrepp: cancer, MS, hjärtinfarkt, akut ballongvidgning, bypassoperation, hjärninfarkt, njursvikt och stor organtransplantation.
 • En skattefri ersättning betalas ut genast efter diagnosen eller vårdåtgärden. Upp till 90 % av ersättningarna betalas ut inom fem dagar från att ansökan och bilagorna tagits emot.
 • Du kan använda ersättningen för just det ändamål som är viktigt för dig under återhämtningen.
 • Du kan välja en ersättningssumma efter ditt behov. På nätet kan du välja en ersättningssumma på 10 000–300 000 euro. Det är möjligt att justera ersättningssumman exempelvis då livssituationen förändras.
Hur mycket kostar försäkringen?
Gratis tilläggsförmån i din försäkring
Villkor och produktmaterial

Vad ersätter försäkringen och när betalas ersättningen?

 • Ersättningen betalas ut efter följande åtta sjukdomar eller ingrepp: cancer, MS, hjärtinfarkt, akut ballongvidgning, bypassoperation, hjärninfarkt, njursvikt och stor organtransplantation.
 • En skattefri ersättning betalas ut genast efter diagnosen eller vårdåtgärden. Upp till 90 % av ersättningarna betalas ut inom fem dagar från att ansökan och bilagorna tagits emot.
 • Du kan använda ersättningen för just det ändamål som är viktigt för dig under återhämtningen.
 • Du kan välja en ersättningssumma efter ditt behov. På nätet kan du välja en ersättningssumma på 10 000–300 000 euro. Det är möjligt att justera ersättningssumman exempelvis då livssituationen förändras.

Hur mycket kostar försäkringen vid allvarlig sjukdom?

Försäkringens pris är individuellt och beror på din ålder och ersättningsbeloppet som du valt. Användning av tobaksprodukter höjer priset på försäkringen. 

Kundförmåner i försäkringarna

 • Som bolånekund hos Nordea får du 15 % rabatt på en ny MyLife-försäkring. 
 • Om du är Premium- eller Private Banking-kund får du 20 % rabatt.

Du ser rabatten i försäkringskalkylatorn efter att du identifierat dig.

Höj ditt försäkringsskydd med 15–25 % genom att motionera

Nordeas personförsäkring är den enda försäkringen i Finland som belönar dig för motion – du rör på dig och vi belönar dig med bättre försäkringsskydd.

 • En halvtimme aktiv motion per dag höjer försäkringsskyddet med 15 %. 
 • En timme aktiv motion per dag höjer ditt försäkringsskydd med 25 %.

Den avgiftsfria förmånen ingår i försäkringen MyLife. Läs mer om välmåendeförmånenÖppnas i nytt fönster.

Villkor och produktmaterial för försäkringen Nordea MyLife

Välmåendeförmånen Nordea MyLife

Försäkringen vid allvarlig sjukdom beviljas av Nordea Försäkring Finland Ab (FO-nummer 2868440-8) antingen via ombudet Nordea Bank Abp eller genom en egen försäljningskanal. 

De specifika grunderna för försäkringsersättningar och ersättningsbegränsningarna för skydden framgår av försäkringsvillkoren och förklaras närmare i produktbeskrivningen. Bestämmelser om de allmänna ersättningsbegränsningarna finns i lagen om försäkringsavtal. Nordea Försäkring Finland Ab:s verksamhet övervakas av Finansinspektionen. Appen Nordea MyLife har utvecklats i samarbete med Benify Ab. 

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

Försäkring vid allvarlig sjukdom - FAQ

Försäkringsskydd som passar just dig

Se vår rekommendation för försäkringar som passar dig.

Räkna ut priset och teckna en försäkring