Kvinne hjemme med laptop i sofa

Skydd vid allvarlig sjukdom

En allvarlig sjukdom kan drabba vem som helst. En sjukdom kan vända livet upp och ner och medföra en lång sjukledighet som kan drabba både din och dina närståendes ekonomi.

Det går att förbereda sig för allvarlig sjukdom

Var femte finländare insjuknar i cancer eller råkar ut för hjärtinfarkt, kranskärlssjukdom eller hjärninfarkt före pensionsåldern. Under en lång sjukledighet kan inkomsterna minska till hälften av det normala. Har du tänkt på hur du skulle organisera ditt liv om du blir allvarligt sjuk?

Skyddet vid allvarlig sjukdom tryggar din och dina närståendes ekonomi då livet ändras men vardagen måste ändå rulla på. 

”Då jag tecknade försäkringen tyckte jag att en allvarlig sjukdom verkade som en främmande sak som endast andra råkar ut för. Men sedan hände det och jag blev sjuk. Då funderade jag ändå ibland att jag lyckligtvis hade ett bekymmer mindre då jag inte behövde oroa mig för den egna ekonomin.” - Kvinna, 35 år

Ersättning genast efter diagnos

  • En skattefri ersättning utbetalas genast efter diagnosen eller vårdingreppet.
  • Ersättningen betalas ut efter följande åtta sjukdomar eller ingrepp: cancer, MS, hjärtinfarkt, akut ballongvidgning, bypassoperation, hjärninfarkt, njursvikt och stor organtransplantation.

Ersättningen kan användas på önskat sätt

  • Du kan använda ersättningen för just det ändamål som är viktigt för dig under återhämtningen.
  • Ersättningen kan vara till hjälp då du betalar vårdkostnader för sjukdomen eller lånekostnader och vardagliga utgifter. 
  • Med ersättningen kan du få en lättare återkomst till jobbet utan att din inkomstnivå sjunker orimligt mycket.

Ersättningssumman kan väljas fritt

  • Du kan välja en ersättningssumma efter ditt behov.
  • På nätet kan du välja en ersättningssumma på 10 000–30 000 euro.
  • Det är möjligt att justera ersättningssumman exempelvis då livssituationen förändras.

Agera nu – skjut inte upp beslutet

Allt för många av oss inser för sent hur viktigt försäkringsskydd är – först då något tråkigt händer en själv eller en närstående. Det kan också vara svårt att få en försäkring på grund av hälsoproblem som uppstått under årens lopp. Därför är det viktigt att teckna försäkringen nu. En sjukdom som diagnostiserats tidigare utgör inte automatiskt ett hinder för försäkringen eftersom den ofta kan beviljas med begränsningar. 

Kalkylera en ersättningssumma som passar dig

Du får en rekommendation om ett lämpligt ersättningsbelopp lätt och snabbt med hjälp av vår försäkringskalkylator.

”Jag funderade ivrigt på en lämplig summa för mig. Det är svårt att värdesätta sitt eget liv i pengar. Jag räknade ut min årslön och tecknade försäkringen utifrån den. Jag började fundera på saken då min kollega drabbades av en allvarlig sjukdom och hur hennes familj klarade det svåra ekonomiska läget.” - Kvinna, 51 år

Försäkringsskydd som passar just dig

Räkna ut priset och teckna försäkring

Mer information om Nordea MyLife

Du kan ansöka om personförsäkringen Nordea MyLife om du är 18–63 år gammal och stadigvarande bosatt i Finland. Beloppet av försäkringsskyddet har ingen övre gräns. Priset på försäkringen bildas individuellt och det påverkas av din ålder, antalet försäkringsskydd och i fråga om skydd vid allvarlig sjukdom även av rökning.

Skydd vid allvarlig sjukdom och permanent arbetsoförmåga beviljas av Nordea Försäkring Finland Ab (FO-nummer 2868440-8). Dödsfallsskyddet beviljas av Nordea Livförsäkring Finland Ab (FO-nummer 0927072-8). Nordea Livförsäkring Finland Ab eller Nordea Försäkring Finland Ab erbjuder MyLife Go som kan anslutas till Nordea MyLife. Bolaget säljer försäkringar via ombudet Nordea Bank Abp. Fullständiga uppgifter om grunderna för försäkringsersättningarna och ersättningsbegränsningarna i de olika skydden finns i försäkringsvillkoren och i ett förtydligande produktblad. Bestämmelser om de allmänna ersättningsbegränsningarna finns i lagen om försäkringsavtal. Finansinspektionen övervakar verksamheten av Nordea Livförsäkring Finland Ab och Nordea Försäkring Finland Ab ombud, www.finanssivalvonta.fi. Skatteuppgifterna enligt läget 1.9.2020. Beskattningen kan ändras under avtalstiden.