Ung kvinne i leilighet i Paris

Försäkring vid allvarlig sjukdom

Försäkring vid allvarlig sjukdom underlättar vardagen då livet förändras. Med stöd av försäkringsersättningen kan du fokusera på att återhämta dig.

Försäkring vid allvarlig sjukdom ger dig och dina närmaste ekonomiskt skydd

 • Försäkring vid allvarlig sjukdom ersätter åtta olika sjukdomar eller vårdåtgärder. En skattefri ersättning betalas ut genast efter diagnosen eller vårdåtgärden. 
 • Du kan fritt välja ersättningsbeloppet. Då försäkringen tecknas på nätet kan ersättningsbeloppet vara 10 000–300 000 euro.
 • Du kan använda ersättningen hur du vill, t.ex. till vårdkostnader för en sjukdom, låneamorteringar och andra dagliga utgifter eller till saker som hjälper dig att orka bättre i vardagen. 
 • Du kan ansluta en unik och avgiftsfri tilläggsförmån till din försäkring. Genom att röra på dig aktivt kan du höja ditt försäkringsskydd med hela 25 %. Denna förmån får du endast hos Nordea. 
 • Det är enkelt att teckna en försäkring. Du kan sköta allt från början till slut på nätet. 
 • Du kan ansöka om försäkringen om du är 18–63 år gammal och bor i Finland. 

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

En långvarig sjukdom är ett hot mot ekonomin

 • Nästan var åttonde kvinna i Finland utvecklar bröstcancer under sin livstid.
 • Då du är sjukledig under en längre tid kan inkomsterna till och med halveras vilket kan göra det svårt att klara av vardagen.

Roosa nauha - Small

Försäkringsersättning

Vad ersätter försäkringen och när betalas ersättningen?

 • Ersättningen betalas ut efter följande åtta sjukdomar eller ingrepp: cancer, MS, hjärtinfarkt, akut ballongvidgning, bypassoperation, hjärninfarkt, njursvikt och stor organtransplantation.
 • En skattefri ersättning betalas ut genast efter diagnosen eller vårdåtgärden. Upp till 90 % av ersättningarna betalas ut inom fem dagar från att ansökan och bilagorna tagits emot.
 • Du kan använda ersättningen för just det ändamål som är viktigt för dig under återhämtningen.
 • Du kan välja en ersättningssumma efter ditt behov. På nätet kan du välja en ersättningssumma på 10 000–300 000 euro. Det är möjligt att justera ersättningssumman exempelvis då livssituationen förändras.
Hur mycket kostar försäkringen?
Gratis tilläggsförmån i din försäkring
Villkor och produktmaterial

Vad ersätter försäkringen och när betalas ersättningen?

 • Ersättningen betalas ut efter följande åtta sjukdomar eller ingrepp: cancer, MS, hjärtinfarkt, akut ballongvidgning, bypassoperation, hjärninfarkt, njursvikt och stor organtransplantation.
 • En skattefri ersättning betalas ut genast efter diagnosen eller vårdåtgärden. Upp till 90 % av ersättningarna betalas ut inom fem dagar från att ansökan och bilagorna tagits emot.
 • Du kan använda ersättningen för just det ändamål som är viktigt för dig under återhämtningen.
 • Du kan välja en ersättningssumma efter ditt behov. På nätet kan du välja en ersättningssumma på 10 000–300 000 euro. Det är möjligt att justera ersättningssumman exempelvis då livssituationen förändras.

Hur mycket kostar försäkringen vid allvarlig sjukdom?

Försäkringens pris är individuellt och beror på din ålder och ersättningsbeloppet som du valt. Användning av tobaksprodukter höjer priset på försäkringen. 

Kundförmåner i försäkringarna

Som Premiumkund eller Private Banking-kund hos Nordea får du en fortlöpande rabatt på 20 % på försäkringens normalpris. Du ser rabatten i försäkringskalkylatorn efter att du identifierat dig.

Höj ditt försäkringsskydd med 15–25 % genom att motionera

Nordeas personförsäkring är den enda försäkringen i Finland som belönar dig för motion – du rör på dig och vi belönar dig med bättre försäkringsskydd.

 • En halvtimme aktiv motion per dag höjer försäkringsskyddet med 15 %. 
 • En timme aktiv motion per dag höjer ditt försäkringsskydd med 25 %.

Den avgiftsfria förmånen ingår i försäkringen MyLife. Läs mer om välmåendeförmånenÖppnas i nytt fönster.

Villkor och produktmaterial för försäkringen Nordea MyLife

Ytterligare information om försäkringsskydd

Välmåendeförmånen Nordea MyLife

Villkor för välmåendeförmånen Nordea MyLife (pdf, 236 KB)Öppnas i nytt fönster

Du kan ansöka om personförsäkringen Nordea MyLife om du är 18–63 år gammal och stadigvarande bosatt i Finland. Priset på personförsäkringen bildas individuellt och det påverkas av din ålder, antalet försäkringsskydd och i fråga om skydd vid allvarlig sjukdom även av rökning.  

Försäkringsskydd vid arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga, allvarlig sjukdom och permanent arbetsoförmåga beviljas av Nordea Försäkring Finland Ab (FO-nummer 2868440-8).  Livförsäkringen, dvs. dödsfallsskyddet tillhandahålls av Nordea Livförsäkring Finland Ab, (FO-nummer 0927072-8). Välmåendeförmånen som kan anslutas till Nordea MyLife-försäkringen tillhandahålls av Nordea Livförsäkring Finland Ab eller Nordea Försäkring Finland Ab. Nordea Livförsäkring Finland Ab och Nordea Försäkring Finland Ab säljer Nordea MyLife-försäkringar via sitt ombud Nordea Bank Abp. De specifika grunderna för försäkringsersättningarna och ersättningsbegränsningarna för de olika försäkringsskydden framgår av försäkringsvillkoren och förklaras närmare i produktbeskrivningen. Bestämmelser om de allmänna ersättningsbegränsningarna finns i lagen om försäkringsavtal. Nordea Livförsäkring Finland Ab:s och Nordea Försäkring Ab:s verksamhet övervakas av Finansinspektionen, www.finanssivalvonta.fi. Skatteuppgifterna enligt läget 15.6.2020. Beskattningen kan ändras under avtalstiden.

Appen Nordea MyLife har utvecklats i samarbete med Benify Ab. 

Försäkring vid allvarlig sjukdom - FAQ

Försäkringsskydd som passar just dig

Se vår rekommendation för försäkringar som passar dig.

Räkna ut priset och teckna en försäkring