Försäkring vid allvarlig sjukdom ger dig och dina närmaste ekonomiskt skydd

 • Nordeas försäkring vid allvarlig sjukdom är mycket mer än bara en cancerförsäkring. Försäkringen täcker åtta olika sjukdomar eller ingrepp: cancer, MS, hjärtinfarkt, akut ballongvidgning, bypassoperation, hjärninfarkt, njursvikt och stor organtransplantation.
 • Du kan välja ett ersättningsbelopp på 10 000–300 000 euro. Vår kalkylator hjälper dig att välja ett lämpligt belopp.
 • En skattefri ersättning betalas ut genast efter diagnosen eller vårdåtgärden. 
 • Du kan använda försäkringsersättningen till sådant som är viktigt och meningsfullt för dig, exempelvis till snabb tillgång till vård, vardagliga utgifter eller saker som hjälper dig att klara dig i vardagen. 
 • Som specialförmån bara hos Nordea: du kan höja ersättningsbeloppet med 15–25 % genom att motionera aktivt.

Nordea MyLife – testvinnare enligt tidningen Kuluttaja

Kuluttaja testivoitto

Nordea MyLife blev testvinnare i tidningen Kuluttajas jämförelse av låneskyddsförsäkringar i september 2022. I testet jämfördes villkoren och priserna för låneskyddsförsäkringar som bankerna tillhandahåller. Begränsade och omfattande försäkringar jämfördes i två olika kategorier – Nordea MyLife vann båda kategorierna och fick beröm för förmånliga priser och flexibla villkor.

Läs mer i tidningen KuluttajaÖppnas i nytt fönster (innehållet finns endast på finska, en del av innehållet är avgiftsbelagt)

Du kan skräddarsy personförsäkringen Nordea MyLife efter dina behov. Du kan teckna MyLife som en låneskyddsförsäkring eller utan koppling till lån.

Vad kostar försäkringen vid allvarlig sjukdom?

Priset på försäkringen är individuellt och beror på din ålder, beloppet av försäkringsskyddet samt om du använder tobaksvaror. 

Som Nordeakund får du rabatt på försäkringspremier. Som bolånekund får du en rabatt på 15 % och som Premium- eller Private Banking-kund en fortlöpande rabatt på 20 %. 

Prova kalkylatorn och räkna ut priset på försäkringen för dig. Att räkna ut priset binder dig inte till att teckna försäkringen.

Vad ersätter försäkringen?
Priset på försäkringen
Gratis tilläggsförmån i din försäkring
Villkor och produktmaterial

Vad ersätter försäkringen och när betalas ersättningen?

Försäkring vid allvarlig sjukdom är mycket mer än bara en cancerförsäkring

 • Ersättningen betalas ut efter följande åtta sjukdomar eller ingrepp: 
  • cancer
  • MS
  • hjärtinfarkt
  • akut ballongvidgning
  • bypassoperation
  • hjärninfarkt
  • njursvikt
  • stor organtransplantation (hjärta, lungor, lever, bukspottkörtel, njurar eller benmärgstransplantat)
 • En skattefri ersättning betalas ut genast efter diagnosen eller vårdåtgärden. Upp till 90 % av ersättningarna betalas ut inom fem dagar från att ansökan och bilagorna tagits emot.
 • Du kan använda ersättningen för just det ändamål som är viktigt för dig under återhämtningen.
 • Du kan välja en ersättningssumma efter ditt behov. På nätet kan du välja en ersättningssumma på 10 000–300 000 euro. Det är möjligt att justera ersättningssumman exempelvis då livssituationen förändras.

Priset på och förmånerna med försäkringen

Försäkringens pris är individuellt och beror på din ålder och ersättningsbeloppet som du valt. Användning av tobaksprodukter höjer priset på försäkringen. 

Som Nordeakund får du rabatt på försäkringar. Som bolånekund får du 15 % rabatt på en ny MyLife-försäkring. Om du är Premium- eller Private Banking-kund får du 20 % rabatt.

Kolla priset på försäkringen för digÖppnas i nytt fönster

Höj ditt försäkringsskydd med 15–25 % genom att motionera

Nordeas personförsäkring är den enda försäkringen i Finland som belönar dig för motion – du rör på dig och vi belönar dig med bättre försäkringsskydd.

 • En halvtimme aktiv motion per dag höjer försäkringsskyddet med 15 %. 
 • En timme aktiv motion per dag höjer ditt försäkringsskydd med 25 %.

Den avgiftsfria förmånen ingår i försäkringen MyLife. Läs mer om välmåendeförmånen.

Villkor och produktmaterial för försäkringen Nordea MyLife

Välmåendeförmånen Nordea MyLife

Försäkringen vid allvarlig sjukdom beviljas av Nordea Försäkring Finland Ab (FO-nummer 2868440-8) antingen via ombudet Nordea Bank Abp eller genom en egen försäljningskanal. 

De specifika grunderna för försäkringsersättningar och ersättningsbegränsningarna för skydden framgår av försäkringsvillkoren och förklaras närmare i produktbeskrivningen. Bestämmelser om de allmänna ersättningsbegränsningarna finns i lagen om försäkringsavtal. Nordea Försäkring Finland Ab:s verksamhet övervakas av Finansinspektionen. Appen Nordea MyLife har utvecklats i samarbete med Benify Ab. 

Så här hjälpte försäkringen då en allvarlig sjukdom drabbade Niina (video på finska)

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

En långvarig sjukdom är ett hot mot ekonomin

 • Var femte finländare i arbetsför ålder insjuknar i cancer eller råkar ut för hjärtinfarkt, kranskärlssjukdom eller hjärninfarkt.
 • Om man är sjukledig under en längre tid kan inkomsterna till och med halveras vilket kan göra det svårt att betala låneamorteringar och vardagliga utgifter. Inverkan på inkomstnivån är ännu mer drastisk om man efter insjuknandet måste lämna arbetslivet helt och hållet. 
 • 9 vardagar – tiden för vilken arbetsgivaren är skyldig att betala lön för sjukledighet utöver dagen för insjuknandet. Därefter beror utkomsten på FPA:s sjukdagpenning om inte annat avtalats i kollektivavtalet. 
 • Allvarlig sjukdom är inte ett hot enbart mot personer i medelåldern och de äldre. Sjukdomen kan också drabba en ung vuxen som just har börjat i arbetslivet eller vars inkomstnivå ännu inte har stabiliserats. 

Försäkring vid allvarlig sjukdom - FAQ

Försäkringsskydd som passar just dig

Räkna ut priset och teckna en försäkring