Försäkring vid permanent arbetsoförmåga

Permanent arbetsoförmåga kan leda till att din inkomstnivå sjunker permanent till mindre än hälften av den tidigare nivån. Försäkring vid permanent arbetsoförmåga tryggar din utkomst om du inte kan återvända till arbetslivet på grund av sjukdom eller olycksfall.

Tryggar utkomsten om dina inkomster minskar permanent

Inkomstnivån kan sjunka permanent till följd av permanent arbetsoförmåga och kan bli svårt att betala dagliga utgifter.

Fördelar med försäkring vid permanent arbetsoförmåga

 • Försäkring vid permanent arbetsoförmåga hjälper att kompensera för en del av de förlorade inkomsterna. Du kan få en skattefri engångsersättning vid permanent arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall.
 • Tilläggsskyddet är särskilt viktigt om din familjs utkomst är beroende av dina inkomster, du har barn att försörja eller du ensam sörjer för din ekonomi.
 • Du kan fritt välja ersättningsbeloppet. Då försäkringen tecknas på nätet kan ersättningsbeloppet vara 10 000–300 000 euro.
 • Du kan höja ersättningsbeloppet med 15–25 % genom att motionera. En unik förmån endast hos Nordea!
 • Försäkringskalkylatorn ger dig en rekommendation om försäkringsskydd som passar dig. Om du vill kan du ändra ersättningsbeloppet samt teckna tilläggsskydd vid exempelvis allvarlig sjukdom eller dödsfall.

Visste du detta?

 • Om du blir arbetsoförmögen kan din inkomstnivå sjunka permanent till hälften av den tidigare nivån.
 • När inkomsterna rasar, minskar också ålderspensionen.
 • Den genomsnittliga invalidpensionen år 2018 var cirka 35 procent av medelinkomsten.
Försäkringsersättning

Vem får försäkringsersättningen och hur kan den användas?

 • En skattefri engångsersättning utbetalas vid permanent arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall. 
 • Arbetsoförmågan är permanent om du på grund av sjukdom eller skada inte kan återvända till ditt jobb, rehabiliteras eller utbilda dig till ett nytt jobb eller yrke. Vanligen krävs minst ett års oavbruten arbetsoförmåga för att permanent arbetsoförmåga kan konstateras. Arbetspensionsbolaget gör en bedömning av arbetsoförmågan utgående från ett läkarutlåtande.
 • Du kan använda ersättningen som du vill såsom till att göra förändringar i ditt liv eller vardagliga utgifter. 
 • Det högsta ersättningsbeloppet kan väljas fritt och det ska vara minst 10 000 euro. Då försäkringen tecknas på nätet kan ersättningsbeloppet vara 10 000–300 000 euro.
Hur mycket kostar försäkringen?
Gratis tilläggsförmån i din försäkring
Villkor och produktmateriali

Vem får försäkringsersättningen och hur kan den användas?

 • En skattefri engångsersättning utbetalas vid permanent arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall. 
 • Arbetsoförmågan är permanent om du på grund av sjukdom eller skada inte kan återvända till ditt jobb, rehabiliteras eller utbilda dig till ett nytt jobb eller yrke. Vanligen krävs minst ett års oavbruten arbetsoförmåga för att permanent arbetsoförmåga kan konstateras. Arbetspensionsbolaget gör en bedömning av arbetsoförmågan utgående från ett läkarutlåtande.
 • Du kan använda ersättningen som du vill såsom till att göra förändringar i ditt liv eller vardagliga utgifter. 
 • Det högsta ersättningsbeloppet kan väljas fritt och det ska vara minst 10 000 euro. Då försäkringen tecknas på nätet kan ersättningsbeloppet vara 10 000–300 000 euro.

Vad kostar försäkringen vid permanent arbetsoförmåga?

Försäkringens pris är individuellt och beror på din ålder och ersättningsbeloppet som du valt.

Kolla vår rekommendation om en försäkring som passar dig och räkna ut priset med vår försäkringskalkylatorÖppnas i nytt fönster.  

Kundförmåner i försäkringarna

Som Premiumkund eller Private Banking-kund hos Nordea får du en fortlöpande rabatt på 20 % på försäkringens normalpris. Du ser rabatten i försäkringskalkylatorn efter att du identifierat dig.

Höj ditt försäkringsskydd med 15–25 % genom att motionera

Nordeas personförsäkring är den enda försäkringen i Finland som belönar dig för motion – du rör på dig och vi belönar dig med bättre försäkringsskydd.

 • En halvtimme aktiv motion per dag höjer försäkringsskyddet med 15 %. 
 • En timme aktiv motion per dag höjer ditt försäkringsskydd med 25 %.

Den avgiftsfria förmånen ingår i försäkringen MyLife. Läs mer om välmåendeförmånenÖppnas i nytt fönster.

Villkor och produktmaterial för försäkringen Nordea MyLife

Ytterligare information om försäkringsskydd

Välmåendeförmånen Nordea MyLife

Villkor för välmåendeförmånen Nordea MyLife (pdf, 236 KB)Öppnas i nytt fönster

Du kan ansöka om personförsäkringen Nordea MyLife om du är 18–63 år gammal och stadigvarande bosatt i Finland. Priset på personförsäkringen bildas individuellt och det påverkas av din ålder, antalet försäkringsskydd och i fråga om skydd vid allvarlig sjukdom även av rökning.  

Försäkringsskydd vid arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga, allvarlig sjukdom och permanent arbetsoförmåga beviljas av Nordea Försäkring Finland Ab (FO-nummer 2868440-8).  Livförsäkringen, dvs. dödsfallsskyddet tillhandahålls av Nordea Livförsäkring Finland Ab, (FO-nummer 0927072-8). Välmåendeförmånen som kan anslutas till Nordea MyLife-försäkringen tillhandahålls av Nordea Livförsäkring Finland Ab eller Nordea Försäkring Finland Ab. Nordea Livförsäkring Finland Ab och Nordea Försäkring Finland Ab säljer Nordea MyLife-försäkringar via sitt ombud Nordea Bank Abp. De specifika grunderna för försäkringsersättningarna och ersättningsbegränsningarna för de olika försäkringsskydden framgår av försäkringsvillkoren och förklaras närmare i produktbeskrivningen. Bestämmelser om de allmänna ersättningsbegränsningarna finns i lagen om försäkringsavtal. Nordea Livförsäkring Finland Ab:s och Nordea Försäkring Ab:s verksamhet övervakas av Finansinspektionen, www.finanssivalvonta.fi. Skatteuppgifterna enligt läget 15.6.2020. Beskattningen kan ändras under avtalstiden.

Appen Nordea MyLife har utvecklats i samarbete med Benify Ab. 

Försäkring vid permanent arbetsoförmåga - FAQ

Försäkringsskydd som passar just dig

Se vår rekommendation för försäkringar som passar dig.

Räkna ut priset och teckna en försäkring