Konsumentkredit med säkerhet för stora anskaffningar

En kredit med säkerhet kan vara ett bra finansieringsalternativ då du planerar en renovering, ett bilköp eller annan större engångsanskaffning. Du behöver alltid en säkerhet för krediten.

  • En konsumentkredit med säkerhet är avsedd för lånebehov på över 15 000 euro.
  • Lånetiden för konsumentkredit med säkerhet kan vara högst 20 år.
  • Med hjälp av FlexAmortering som ansluts till krediten med säkerhet kan du minska eller öka din nästa amortering utan att fråga banken.
  • Kostnaderna för kredit med säkerhet bildas av räntan på krediten som består av referensräntan och marginalen samt av avtalsavgiften som debiteras månatligen.

Har du inga säkerheter? Hos Nordea kan du också ansöka om konsumentkredit utan säkerhet från 2 000 upp till 50 000 euro utan separat uppläggningsavgift. Du kan ansöka om Flexkredit behändigt med Nordeas bankkoder direkt på nätet.

Alensimme energiaremonttiin käytettävien peruskorjauslainojen hintaa

Energian hinnat ovat nousseet voimakkaasti, mikä näkyy myös kasvaneina asumis- ja lämmityskustannuksina. Haluamme tukea suomalaisia haastavassa tilanteessa, ja siksi alensimme energiaremontteihin käytettävän peruskorjauslainan marginaalia  21.10.2022 alkaen. ​

Lue lisää

  • Du har samlat dina bankärenden hos Nordea och har regelbundna inkomster. 
  • Du har tillgängliga säkerheter (t.ex. bostad, fastighet eller placering).
  • Du har finsk personbeteckning och hemadress i Finland.
  • Du har inga anteckningar om betalningsstörningar.  
Avgifter fr.o.m. 1.9.2019
Avgifter före 1.9.2019
Konsumentkreditinformation

Vanliga avgifter för konsumentkredit med säkerhet

Avgifter för krediter som tas ut efter 1.9.2019.

SPECIFIKATIONPRIS
Förhandsavi om debitering på papper eller i nätbanken0,00 €
Avtalsavgift per månad6,00 €
Betalningspåminnelse för gäldenär, borgensman eller givare av främmande pant (pris/st)5,00 €
Överföring av lån till en annan bank. Om ett lån begäran överförs till en annan bank, uppbärs av den andra banken. *150,00 €
Intyg över skuldbelopp och ränta på beloppet på kundens begäran.10,00 €
*) Gäller inte lån som förmedlats ur statens medel.

Vanliga avgifter för konsumentkrediter med säkerhet uttagna före 1.9.2019.

SPECIFIKATIONPRIS
Uppläggningsavgift *

0,4 % dock minst 300 €

Upplägningsavgift av beviljat lånebelopp som Garanti-Stiffelsen gått i borgen för 
2,00 %
Höjning av uppläggningsavgiften när tredje man ställer säkerhet eller borgen av lånet. 100,00 €
Deluttag30,00 €
Automatisk debitering av lånets betalningsrat, per debitering2,30 €
Anslutning av FlexAmortering till ett konsumentkredit via nät- eller mobilbanken. (För att kunna ansluta FlexAmortering till ett befintligt konsumentkredit ska låneraterna alltid debiteras automatiskt. För automatisk debitering tar vi ut en avgift enligt prislistan.)0,00 €
Anslutning av FlexAmortering till ett benfintligt konsumentkredit på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst. (För att kunna ansluta FlexAmortering till ett befintligt konsumentkredit ska låneraterna alltid debiteras automatiskt. För automatisk debitering tar vi ut en avgift enligt prislistan.)250,00 €
Förhandsavi om debitering på papper eller i nätbanken0,00 €
Kreditbetalning, faktura på papper 

4,10 €

Betalningspåminnelse för gäldenär, borgensman eller givare av främmande pant (pris/st.)5,00 €
Ändring av lånets betalningsplan i nät- eller mobilbanken, om lånets säkerhet är bostad.150,00 €
Ändring av betalningsplan på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst, om lånets säkerhet är bostad.250,00 €
Ändring av förfallodagen eller låneskötselkonto i nät- eller mobilbanken, om lånets säkerhet är bostad. (Mindre ändring av betalningsplanen)0,00 €
Ändring av förfallodagen eller låneskötselkontot på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst, om lånets säkerhet är bostad. (Mindre ändring av betalningsplanen)50,00 €
Då gäldenären byts eller om endera gäldenären ensam åter sig ansvaret för lånet. **
200,00 €

Ändring av räntan i nät- eller mobilbanken

250,00 €
Ändring av räntan på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst300,00 €
Ändring av marginalen på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst250,00 €
Inhämtande av borgensmannens eller panthavarens samtycke till ändring av lånevillkoren, till exempel betalningsplanen eller räntan.35,00 €
Överföring av lån till en annan bank. Om ett lån på kundens begäran överförs till en annan bank, uppbärs av den andra banken. **150,00 €
Sänding av kredithandling. När ett kreditdokument sänds till en annan bank för att få garanti eller någon annan underskrift uppbärs av gäldenären för varje sändning (inkl. moms 24 %). **30,00 €
Intyg över skuldbelopp och räntä på beloppet på kundens begäran10,00 €
*) Avgfiten debiteras i samband med det första uttaget, en höjning elle förnyelse av ett lån.
**) Gäller inte lån som förmedlats ur statens medel 

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

För att underlätta jämförelser har kredittagaren rätt att innan ett kreditavtal ingås få centrala uppgifter om krediten på blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. Blankettens uppgifter kan beräknas på basis av de uppgifter som kunden bett eller utgående från typiska värden. Blanketten på denna webbplats använder typiska värden, vilket betyder att man för varje kredittyp använt de eurobelopp som är typiska för kredittypen i fråga.

På blanketten anges kreditgivarens kontaktuppgifter, kreditproduktens huvudsakliga egenskaper, kreditkostnader, andra viktiga rättsliga synpunkter och vid behov tilläggsuppgifter om distansförsäljning. Blankettens uppgifter kan vara bindande eller icke-bindande för kreditgivaren. För att blanketten ska vara bindande för kreditgivaren förutsätts ett positivt kreditbeslut.

Flexkredit

En Flexkredit är en konsumentkredit utan säkerhet som du kan ansöka om från 2 000 upp till 50 000 euro.

Läs mer om Flexkredit

Kortkredit

Med Nordeas kreditkort betalar du smidigt på nätet, i Finland och utomlands.

Kolla in vårt kortutbud

Bilköp

Om du tänker köpa en bil kan du efter ditt behov ansöka om ett billån utan säkerhet.

Läs mer om billån