Vad är ett lån med säkerhet?

Nordeas lån med säkerhet är en konsumentkredit för vilken du behöver en säkerhet. Du kan använda ett lån med säkerhet för renovering i hemmet eller en större engångsanskaffning, till exempel för att köpa en bil eller en båt.

 • Lånebeloppet är från 15 000 euro uppåt.
 • Som säkerhet kan du ställa till exempel ditt hem, en placeringsbostad eller en skogsfastighet.
 • Du kan ansöka om lån ensam eller tillsammans med en annan person.
 • Lånetiden är högst 20 år.
 • Lånet kommer med Nordeas unika FlexAmortering som du kan använda för att minska eller höja din följande låneamortering. Du kan ändra amorteringsbeloppet avgiftsfritt i Nordeas nät- eller mobilbank.
 • Lånekostnaderna bildas av räntan på lånet och de månatliga låneskötselkostnaderna. Räntan på lånet utgörs av referensräntan och en kundspecifik marginal eller så kan du välja fast ränta.

Hur ansöker jag om lån med säkerhet?

Du kan ansöka om lån med säkerhet i Nordeas nät- eller mobilbank. Välj Tjänster > Lån > Konsumentkredit med säkerhet.

Du kan ansöka om lån med säkerhet hos Nordea då du

 • har samlat dina bankärenden hos Nordea
 • har regelbundna inkomster
 • har tillgängliga säkerheter (t.ex. bostad, fastighet eller placeringar)
 • har finsk personbeteckning och hemadress i Finland
 • inte har anteckningar om betalningsstörningar.

Då du har skickat ansökan kontaktar vi dig och bokar in ett telefonsamtal. Om du ansöker om lån tillsammans med en annan person kontaktar vi även hen. På ett gemensamt möte går vi igenom lånets innehåll mer detaljerat. Efter mötet får du en skriftlig låneoffert som du kan godkänna på nätet.

Har du inga säkerheter?

Nordeas lån och krediter - SMALL

Du kan också ansöka om Flexkredit utan säkerhet hos Nordea.

Du kan ansöka om Flexkredit på nätet för 2 000–50 000 euro.

Ta del av Flexkredit

Exempel på hur ett lån med säkerhet kan användas

Nordeas konsumentkredit med säkerhet kan användas för många ändamål. Se exempel nedan:

Bilköp

Konsumentkrediter - Bilnycklar - Small

Du kan använda ett lån med säkerhet till exempel för att köpa en lite dyrare begagnad bil då ditt lånebehov överskrider 15 000 euro.

Läs mer om billån

Renovering i hemmet

Konsumentkrediter - Borrmaskin och verktygslåda framför ett fönster - Small

Ett lån med säkerhet lämpar sig bra för medelstora eller stora renoveringar, såsom köks- eller badrumsrenovering.

Läs mer om renoveringslån

Visste du att?

Förmån för energirenovering

House icon - 640x360

Hos Nordea får du en förmånligare marginal för energirenovering i hemmet än för ett vanligt ombyggnadslån.

Läs mer om energirenovering

Vanliga frågor om lån med säkerhet

Avgifter fr.o.m. 1.9.2019
Avgifter före 1.9.2019
Konsumentkreditinformation

Vanliga avgifter för konsumentkredit med säkerhet

Avgifter för krediter som tas ut efter 1.9.2019.

SPECIFIKATIONPRIS
Förhandsavi om debitering på papper eller i nätbanken0,00 €
Avtalsavgift per månad6,00 €
Betalningspåminnelse för gäldenär, borgensman eller givare av främmande pant (pris/st)5,00 €
Överföring av lån till en annan bank. Om ett lån begäran överförs till en annan bank, uppbärs av den andra banken. *150,00 €
Intyg över skuldbelopp och ränta på beloppet på kundens begäran.10,00 €
*) Gäller inte lån som förmedlats ur statens medel.

Vanliga avgifter för konsumentkrediter med säkerhet uttagna före 1.9.2019.

SPECIFIKATIONPRIS
Uppläggningsavgift *

0,4 % dock minst 300 €

Upplägningsavgift av beviljat lånebelopp som Garanti-Stiffelsen gått i borgen för 
2,00 %
Höjning av uppläggningsavgiften när tredje man ställer säkerhet eller borgen av lånet. 100,00 €
Deluttag30,00 €
Automatisk debitering av lånets betalningsrat, per debitering2,30 €
Anslutning av FlexAmortering till ett konsumentkredit via nät- eller mobilbanken. (För att kunna ansluta FlexAmortering till ett befintligt konsumentkredit ska låneraterna alltid debiteras automatiskt. För automatisk debitering tar vi ut en avgift enligt prislistan.)0,00 €
Anslutning av FlexAmortering till ett benfintligt konsumentkredit på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst. (För att kunna ansluta FlexAmortering till ett befintligt konsumentkredit ska låneraterna alltid debiteras automatiskt. För automatisk debitering tar vi ut en avgift enligt prislistan.)250,00 €
Förhandsavi om debitering på papper eller i nätbanken0,00 €
Kreditbetalning, faktura på papper 

4,10 €

Betalningspåminnelse för gäldenär, borgensman eller givare av främmande pant (pris/st.)5,00 €
Ändring av lånets betalningsplan i nät- eller mobilbanken, om lånets säkerhet är bostad.150,00 €
Ändring av betalningsplan på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst, om lånets säkerhet är bostad.250,00 €
Ändring av förfallodagen eller låneskötselkonto i nät- eller mobilbanken, om lånets säkerhet är bostad. (Mindre ändring av betalningsplanen)0,00 €
Ändring av förfallodagen eller låneskötselkontot på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst, om lånets säkerhet är bostad. (Mindre ändring av betalningsplanen)50,00 €
Då gäldenären byts eller om endera gäldenären ensam åter sig ansvaret för lånet. **
200,00 €

Ändring av räntan i nät- eller mobilbanken

250,00 €
Ändring av räntan på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst300,00 €
Ändring av marginalen på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst250,00 €
Inhämtande av borgensmannens eller panthavarens samtycke till ändring av lånevillkoren, till exempel betalningsplanen eller räntan.35,00 €
Överföring av lån till en annan bank. Om ett lån på kundens begäran överförs till en annan bank, uppbärs av den andra banken. **150,00 €
Sänding av kredithandling. När ett kreditdokument sänds till en annan bank för att få garanti eller någon annan underskrift uppbärs av gäldenären för varje sändning (inkl. moms 24 %). **30,00 €
Intyg över skuldbelopp och räntä på beloppet på kundens begäran10,00 €
*) Avgfiten debiteras i samband med det första uttaget, en höjning elle förnyelse av ett lån.
**) Gäller inte lån som förmedlats ur statens medel 

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

För att underlätta jämförelser har kredittagaren rätt att innan ett kreditavtal ingås få centrala uppgifter om krediten på blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. Blankettens uppgifter kan beräknas på basis av de uppgifter som kunden bett eller utgående från typiska värden. Blanketten på denna webbplats använder typiska värden, vilket betyder att man för varje kredittyp använt de eurobelopp som är typiska för kredittypen i fråga.

På blanketten anges kreditgivarens kontaktuppgifter, kreditproduktens huvudsakliga egenskaper, kreditkostnader, andra viktiga rättsliga synpunkter och vid behov tilläggsuppgifter om distansförsäljning. Blankettens uppgifter kan vara bindande eller icke-bindande för kreditgivaren. För att blanketten ska vara bindande för kreditgivaren förutsätts ett positivt kreditbeslut.