Dina fördelar

  • Ett konto för regelbundet sparande
  • Inga begränsningar för insättningstiden eller -beloppet
  • På FörmånsKontot kan du göra gireringar utan begränsningar
  • Kontot omfattas av insättningsgarantin 

Egenskaper

  • Den årliga inlåningsräntan på FörmånsKontot är fast.
  • Räntan beräknas per dag enligt kontots saldo under kalenderdagarna. Den ränta som betalas på insättningen beror på hur länge insättningen finns på kontot.
  • Inlåningsräntan och den eventuella räntan, som betalas i stället för inlåningsränta, betalas på kontot årligen vid utgången av kalenderåret.
  • Ränta på kontot omfattas av finsk källskatt. 
Priser och räntor

Övriga sparkonton

Spara minst 12 mån.

FlexSpar-konto

Ett flexibelt alternativ för en insättning på minst 12 månader. Inlåningsräntan förblir samma under hela perioden på 12 månader, varefter kontot förnyas och räntan justeras automatiskt. Vid behov kan du ta ut pengar från kontot under perioden.

Läs mer om FlexSpar-konto

Spara till din första bostad

BSP-konto

Du kan öppna ett BSP-konto om du är 15–44 år och vill spara till din första bostad. När du sparar minst 10 procent av bostadens pris lånar vi dig resten.

Läs mer om BSP-konto

Tidsbundet konto

Depositionsräntan avtalas när kontot öppnas och räntan är fast under hela insättningstiden. Kontot lämpar sig för alla kunder.

Läs mer om Tidsbundet konto