FörmånsKonto

FörmånsKonto är ett konto för regelbundet sparande. På FörmånsKontot kan du göra gireringar utan begränsningar.

Dina fördelar

  • Ett konto för regelbundet sparande
  • Inga begränsningar för insättningstiden eller -beloppet
  • På FörmånsKontot kan du göra gireringar utan begränsningar
  • Kontot omfattas av insättningsgarantin 

Egenskaper

  • Depositionsräntan för FörmånsKonto är fast. 
  • Räntan beräknas utifrån dagssaldot enligt de verkliga kalenderdagarna.
  • Inlåningsräntan och den eventuella räntan, som betalas i stället för inlåningsränta, betalas på kontot årligen vid utgången av kalenderåret.
  • Depositionsränta på kontot omfattas av finsk källskatt.