FörmånsKonto

FörmånsKonto är ett konto för regelbundet sparande. På FörmånsKontot kan du göra gireringar och kontantuttag utan begränsningar.

Dina fördelar

  • Ett konto för regelbundet sparande
  • Inga begränsningar för insättningstiden eller -beloppet
  • På FörmånsKontot kan du göra gireringar och kontantuttag utan begränsningar
  • Räntan beräknas varje dag på stängningssaldot
  • Kontot omfattas av insättningsgarantin 

Egenskaper

Fastställande av räntan

Depositionsräntan för FörmånsKonto är fast. 

Ränteberäkningssätt

Räntan beräknas utifrån dagssaldot enligt de verkliga kalenderdagarna.

Betalning av ränta

Inlåningsräntan och den eventuella tilläggsräntan betalas på kontot årligen vid utgången av kalenderåret.  

Beskattning 

Depositionsränta på kontot omfattas av finsk källskatt.