FörmånsKonto

FörmånsKonto är ett konto för regelbundet sparande som belönar dig som samlar dina penningärenden. Räntan på FörmånsKonto fastställs utifrån din Kundgrupp.

Dina fördelar

  • Ett konto för regelbundet sparande
  • Inga begränsningar för insättningstiden eller -beloppet
  • Du kan överföra och ta ut pengar från FörmånsKontot utan uttagsbegränsningar med dina bankkoder i nätbanken och telebanken och påvårå kontor
  • Räntan beräknas varje dag på stängningssaldot
  • Kontot omfattas av insättningsgarantin 

Egenskaper

Fastställande av räntan

Depositionsräntan för FörmånsKonto är rörlig. 
Depositionsräntan är bunden till räntan Nordea Prime. Räntan justeras enligt Nordea Prime-räntans ändringar. 

Ränteprocenten på Kontot bestäms enligt din aktuella Kundgrupp. Om Kundgruppen ändras, ändras även ränteprocenten enligt den nya gruppen. Vid beräkningen av räntan beaktas Kundgruppen den sista bankdagen i varje kalendermånad. Ränteändringen träder i kraft den första bankdagen i den månad som motsvarar ändringen i Kundgruppen.

Ränteberäkningssätt

Räntan beräknas utifrån dagssaldot enligt de verkliga kalenderdagarna.

Beskattning

Depositionsränta på kontot omfattas av finsk källskatt.

Priser och räntan för Nyckelkund
Priser och räntan för Stamkund
Priser och räntan för Check-in-kund
Normalpris och räntan

Öppna konto i nätbanken

Till nätbanken Öppnas i nytt fönster