FörmånsKonto

FörmånsKonto är ett konto för regelbundet sparande. Du kan överföra och ta ut pengar från FörmånsKontot utan uttagsbegränsningar.

Dina fördelar

  • Ett konto för regelbundet sparande
  • Inga begränsningar för insättningstiden eller -beloppet
  • Du kan överföra och ta ut pengar från FörmånsKontot utan uttagsbegränsningar med dina bankkoder i nätbanken och telebanken och påvårå kontor
  • Räntan beräknas varje dag på stängningssaldot
  • Kontot omfattas av insättningsgarantin 

Egenskaper

Fastställande av räntan

Depositionsräntan för FörmånsKonto är fast. 

Ränteberäkningssätt

Räntan beräknas utifrån dagssaldot enligt de verkliga kalenderdagarna.

Beskattning

Depositionsränta på kontot omfattas av finsk källskatt.