Dina fördelar

  • Ett konto för regelbundet sparande
  • Inga begränsningar för insättningstiden eller -beloppet
  • På FörmånsKontot kan du göra gireringar utan begränsningar
  • Kontot omfattas av insättningsgarantin 

Egenskaper

  • Den årliga inlåningsräntan på FörmånsKontot är fast.
  • Räntan beräknas per dag enligt kontots saldo under kalenderdagarna. Den ränta som betalas på insättningen beror på hur länge insättningen finns på kontot.
  • Inlåningsräntan och den eventuella räntan, som betalas i stället för inlåningsränta, betalas på kontot årligen vid utgången av kalenderåret.
  • Ränta på kontot omfattas av finsk källskatt. 
Priser och räntor

Övriga sparkonton

Nytt! 3 mån FlexSpar period

FlexSpar-konto

FlexSpar är ett fortlöpande sparkonto för dig som vill spara lätt, tryggt och flexibelt. Du kan på förhand räkna ut din avkastning för hela insättningsperioden och ta ut sparmedel från kontot när som helst.

Läs mer om FlexSpar-konto

Spara till din första bostad

BSP-konto

Du kan öppna ett BSP-konto om du är 15–44 år och vill spara till din första bostad. När du sparar minst 10 procent av bostadens pris lånar vi dig resten.

Läs mer om BSP-konto

Tidsbundet konto

Depositionsräntan avtalas när kontot öppnas och räntan är fast under hela insättningstiden. Kontot lämpar sig för alla kunder.

Läs mer om Tidsbundet konto