Information om hemförsäkringen

 • Om du bor i ett hög-, rad- eller parhus i form av aktiebolag räcker det med en lösöresförsäkring, som också omfattar fast inredning i bostaden.
 • Om du äger ett egnahemshus eller ett fritidshus lönar det sig att försäkra både byggnaden och lösöret.
 • Med hemförsäkringen skyddar du heltäckande din egendom också när du flyttar, bygger och renoverar eller reser ute i världen.
 • If Omfattande hemförsäkring utsågs till testvinnare i Kuluttaja-tidningens jämförelse (07/2020) och var marknadens bästa hemförsäkring.

Läs mer om försäkringsalternativen!

Höghus och radhus
Egnahemshus och fristående hus
Parhus
Fritidshus
Giltighet och försäkrade
Maximiersättning
Villkor och handledningar

Försäkringsalternativ i hemförsäkringen för höghus och radhus

Försäkringsalternativ
Vad ersätter försäkring?Omfattande PlusOmfattandeStandard

Produktlöfte för Omfattande Plus

Om du byter din hemförsäkring från ett annat försäkringsbolag till Ifs OmfattandePlus-skydd, lovar vi att ersätta minst samma som din nuvarande hemförsäkring skulle ersätta.

X

Lösöre 

 • Större maximiersättning
 • Lindrigare åldersavdrag
 • Resgods på resa utomlands upp till 3 500 euro, självrisk 50 euro 
 • Hole-in-one
X
Skada där egendom plötsligt och oförutsett gått sönderXX
Brand, läckageskada eller elskadaXXX
Stöld eller skadegörelseXXX
NaturfenomenskadaXXX
Tillfällig bostad på grund av en ersättningsgill skada (lösöre)XXX
Fast inredning i lägenhet, såsom parkett och köksinredningXXX

Försäkras i samband med lösöret

Försäkringsskydd för skador som orsakats någon annan och för vilka den försäkrade är ersättningsskyldig

Rättsskydd för advokatkostnader vid tviste- och brottmål samt ansökningsärenden 

XXX
Juridisk hjälp vid identitetsstölder (gäller 1.6.2020–31.12.2023)XXX
Som självrisk för hemförsäkringen kan du välja mellan 150, 250 eller 450 euro.

Försäkringsalternativ i hemförsäkringen för egnahemshus och fristående hus

Försäkringsalternativ

Vad ersätter försäkringen?

Omfattande PlusOmfattandeStandard

Produktlöfte för OmfattandePlus

Om du byter din hemförsäkring från ett annat försäkringsbolag till Ifs OmfattandePlus-skydd, lovar vi att ersätta minst samma som din nuvarande hemförsäkring skulle ersätta.

X

Lösöre

 • Större maximiersättning
 • Lindrigare åldersavdrag
 • Resgods på resa utomlands upp till 3 500 euro, självrisk 50 euro
 • Hole-in-one
X

Byggnad

Ersätter mer omfattande skada på huvudbyggnadens konstruktioner som orsakats av fukt eller skadedjur:

 •  Skador till följd av läckage i yttertak
 •  Fuktskador i våtrum
 • Skador som orsakats av skadedjur och rötsvamp
X

Egendom som plötsligt och oförutsett gått sönder

XX

Yrkesman inom byggnadsbranschen som hjälp vid underhållet av hemmet*

XX

Skadedjursbekämpning

XX

Eldsvåda, läckageskada eller elskada

XXX

Skada på VVS-anordning

XXX

Stöld eller skadegörelse

XXX

Naturfenomenskada

XXX
Tillfällig bostad på grund av en ersättningsgill skada (lösöre)XXX

Försäkras i samband med lösöret

Försäkringsskydd för skador som orsakats någon annan och för vilka den försäkrade är ersättningsskyldig

Rättsskydd för advokatkostnader vid tviste- och brottmål samt ansökningsärenden

XXX

Juridisk hjälp vid identitetsstölder (gäller 1.6.2020–31.12.2023)

XXX

När du försäkrar ditt egnahemshus väljer du försäkring för byggnaden och hemmets lösöre samt egna självrisker för dem. Om du valt olika självrisker för byggnaden och hemmets lösöre och båda objekten skadas samtidigt, drar vi av endast en självrisk. 

* Kunnon koti är en avgiftsfri tilläggstjänst som tillhandahålls av Ifs samarbetspartner Anticimex och den erbjuds kunder som försäkrat sitt egnahemshus med Omfattande- eller OmfattandePlus-skyddet. Innehållet i tjänsten kan ändras och den utgör inte en del av försäkringsavtalet. Skador eller brister som eventuellt uppdagas i samband med huskontrollen inverkar inte på försäkringens ersättningsomfattning.

Försäkringsalternativ i hemförsäkringen för parhus

Du får behändigt hemförsäkring för ett parhus som har formen bostadsaktiebolag via webbutiken.

Asunto-osakeyhtiömuotoisen paritalon vakuutusvaihtoehdot
Vad ersätter försäkringen?Omfattande PlusOmfattandeStandard

Produktlöfte för OmfattandePlus

Om du byter din hemförsäkring från ett annat försäkringsbolag till Ifs OmfattandePlus-skydd, lovar vi att ersätta minst samma som din nuvarande hemförsäkring skulle ersätta.

X

Lösöre

 • Större maximiersättning
 • Lindrigare åldersavdrag
 • Resgods på resa utomlands upp till 3 500 euro, självrisk 50 euro
 • Hole in one
X
Egendom som plötsligt och oförutsett gått sönderXX
Eldsvåda, läckageskada eller elskadaXXX
Stöld eller skadegörelseXXX
NaturfenomenskadaXXX
Tillfällig bostad på grund av en ersättningsgill skada (lösöre)XXX
Fast inredning i lägenhet, såsom parkett och köksinredningXXX

Försäkras i samband med lösöret

Försäkringsskydd för skador som orsakats någon annan och för vilka den försäkrade är ersättningsskyldig

Rättsskydd för advokatkostnader vid tviste- och brottmål samt ansökningsärenden

XXX
Juridisk hjälp vid identitetsstölder (gäller 1.6.2020–31.12.2023)XXX

Försäkringens självrisk är enligt ditt val minst 150 och högst 1 700 euro, om det så är fråga om ett parhus i bostadsaktiebolagsform eller fastighetsform.

Om du vill försäkra ett parhus i fastighetsform, ring Ifs kundservice. 

Försäkringsalternativ i hemförsäkringen för fritidshus

Fritidshusförsäkringen omfattar själva stugan eller villan, dess lösöre och gårdsområdet. Därtill täcker försäkringen lekstuga, lusthus, grilltak, skjul av lätt konstruktion och badtunna.

Försäkringsalternativ
Vad ersätter försäkringen?
Omfattande PlusOmfattandeStandard

Byggnad

Ersätter mer omfattande skador på huvudbyggnadens konstruktioner som orsakats av fukt eller skadedjur:

 • Skador till följd av läckage i yttertak
 • Fuktskador i våtrum
 • Skador som orsakats av skadedjur och rötsvamp
X
Avgiftsfri bekämpning av skadedjurX
Skada som orsakats av vilda djurXX
Egendom som plötsligt och oförutsett gått sönderXX
Vattenskada och skada på VVS-anordningXXX
Stöld eller skadegörelseXXX
NaturfenomenskadaXXX
Eldsvåda eller elskadaXXX

Försäkras i samband med lösöret

Försäkringsskydd för skador som orsakats någon annan och för vilka den försäkrade är ersättningsskyldig

Rättsskydd för advokatkostnader vid tviste- och brottmål samt ansökningsärenden

XXX
Fritidshusförsäkringens självrisk är enligt ditt val minst 150 och högst 1 700 euro. Du betalar självrisken på totalkostnaderna i händelse av en skada.

Hemförsäkringens giltighet och försäkrade

Hemförsäkringen gäller för försäkringstagaren och de personer som bor i samma hushåll med honom eller henne. Försäkringen gäller på försäkringsstället samt tillfälligt överallt i världen i högst ett år.

Det lösöre som omfattas av Ifs hemförsäkring är försäkrat när du flyttar under tre månader i båda bostäderna.

Du behöver ingen separat resgodsförsäkring på resan, eftersom hemmets lösöresförsäkring gäller för lösöret enligt den skyddsnivå och den självrisk som du valt överallt i världen på en resa som varar högst ett år.

Om egendomen är borta från försäkringsstället i över ett år, är egendomen försäkrad endast tre dagar från den dag den flyttades.

Hemförsäkringens maximiersättning

Både byggnaden och lösöret kan försäkras till fullt pris eller till ett maximibelopp. Försäkring till fullt pris enligt uppgifterna om ytan i ditt hem är det försäkringssätt som i första hand tillämpas på Ifs hemförsäkring. I detta alternativ uppskattas egendomens totalvärde inte när försäkringen tas och inte heller senare under försäkringens giltighetstid, utan först efter inträffat skadefall.

För vissa föremålsgrupper, såsom värdefulla föremål och cyklar, gäller en övre gräns för maximiersättningen. Gränserna gäller både lösöre som försäkrats till fullt pris och lösöre som försäkrats till ett maximibelopp. Kontrollera maximigränserna för olika föremålsgrupper i hemförsäkringshandledningen.

Lägenhetens fasta inredning är försäkrad upp till det maximibelopp som du valt.

Som maximiersättning i ansvarsförsäkringen kan du välja 200 000 eller 400 000 euro. Maximiersättningen i rättsskyddet är antingen 10 000 eller 20 000 euro.

Närmare information maximibeloppen finns i vår försäkringshandledning. 

Välj försäkring och beräkna priset

Räkna ut pris på försäkringen Öppnas i nytt fönster