Dina fördelar

  • Du slipper växla valutan till euro när du gör betalningar utanför eurozonen. Det skyddar dig mot kursrisk.
  • Kontot omfattas av insättningsgarantin.

Egenskaper

Kursrisk

En enskild valutaplacering är alltid behäftad med kursrisk.

Om valutakursen på förfallodagen har sjunkit jämfört med den dag då insättningen gjordes, uppstår valutakursförlust, och på motsvarande sätt får du valutakursvinst om kursen har gått upp.

Du ansvarar själv för eventuella kursförluster.

Beskattning

Banken tar ut källskatt på ränteinkomst på den depositionsränta som betalas på kontot.

Eventuell valutakursvinst är skattepliktig kapitalinkomst. Vinsten realiseras först när utlandsvalutan växlas mot euro.
Privatkunders valutakursvinster är skattefria upp till högst 500 euro. Kunden deklarerar kursvinsten i sin skattedeklaration.

Valutakursförluster är inte avdragsgilla i beskattningen.

Priser och räntor