Varför och när är det bra att öppna ett konto för barn?

Då barnet har ett eget konto har hen bra förutsättningar för att lära sig att använda pengar och spara.

Vi har två kontoalternativ som lämpar sig för barn: FörmånsKonto för sparande och brukskonto för dagliga bankärenden.

 • FörmånsKonto är ett bra alternativ som barnets första konto eftersom det lämpar sig för regelbundet sparande. Du kan öppna ett FörmånsKonto på nätet för ditt barn genast då hen har fått en personbeteckning. På så sätt kan du börja spara till ditt barn redan då hen är en liten bebis.
 • Vi rekommenderar att du öppnar ett brukskonto då barnet är redo att använda pengar och ett eget bankkort självständigt. Då barnet har ett eget bankkort kan hen lära sig att hantera sin vardagsekonomi. Du kan ansöka om ett kort till ditt barn som fyllt 6 år och på samma gång kan du öppna ett brukskonto för hen.

Både FörmånsKontot och brukskontot kostar ingenting för barnet.

Vårdnadshavarnas roll

Vårdnadshavarna (föräldrarna) eller barnets intressebevakare kan öppna banktjänster för ett minderårigt barn. Om barnet har två vårdnadshavare avtalar de sinsemellan om öppnande av ett konto. Ensamförsörjare kan öppna ett konto självständigt för sitt barn. Också andra närstående kan med vårdnadshavarnas samtycke ge barnet pengar i gåva och öppna ett konto för det.

Hur öppnar jag ett konto för mitt barn och vad ska jag beakta?

Spara till barn

FörmånsKonto

Money bag with bills and coins icon - 640x360

Vi rekommenderar FörmånsKonto som första konto för barn eller bebis.

 • FörmånsKontot lämpar sig för regelbundet sparande.
 • På kontot kan man spara på lång sikt för större anskaffningar, såsom ett mopedkörkort.
 • Man kan göra överföringar till och från kontot utan begränsningar.
 • Det finns inga begränsningar för insättningstiden eller -beloppet.
 • Ett FörmånsKonto passar utmärkt som gåvokonto för barnet då släktningarna vill ge barnet pengar i gåva på bemärkelsedagar.
 • Ett konto för barn är avgiftsfritt.
 • På FörmånsKontot betalas fast inlåningsränta.
Barnets dagliga penningärenden

Brukskonto

Arrows with money - 640x360

Vi rekommenderar att du öppnar ett brukskonto för barnet i samband med att du beställer ett Nordea Debit-kort. Du kan ansöka om ett kort till ditt barn som fyllt 6 år.

 • Kortet passar barn som är mogna att använda pengar självständigt.
 • Kortet underlättar vardagen för både barnet och föräldrarna då barnet självständigt kan betala små köp.
 • Genom att följa saldot på brukskontot lär sig barnet att hantera sin ekonomi.
 • I framtiden kan barnet styra sin första lön till kontot.
 • Ett konto för barn är avgiftsfritt.
Öppnande av konto
Användning av kontot
Inför 18-årsdagen
Fullmakt till den andra vårdnadshavaren

Spara till barn

Genom att regelbundet spara till och med små belopp ger du ditt barn en grundplåt för framtiden.

Läs mer om att spara till barn

Bankkort för barn

Ett eget bankkort för barnet ger många fördelar. Barnet har lättare att vara självständigt och lär sig om ekonomi på samma gång.

Läs mer om bankkort för barn

Bankkoder för barn

Med egna bankkoder kan barnet använda Nordeas mobil- och nätbank själv. Då kan barnet enkelt kolla sitt saldo på kontot och följa upp sin ekonomi.

Läs mer om barnets bankkoder