Private Banking

Välkommen till Nordea Private Banking

Vi erbjuder ett holistisk perspektiv genom personlig rådgivning till förmögna individer, familjer, företagare och stiftelser.

Kontakta oss om du vill veta mer

Vi ger dig en helhetssyn på din förmögenhet

För förmögna privatpersoner, företag och stiftelser

Vi vill hjälpa dig att uppnå hela potentialen av din förmögenhet. Med vårt breda perspektiv och stora utbud av tjänster som omfattar alla aspekter av förmögenhetsförvaltning, hittar vi en lösning som är anpassad efter just dina behov. Tillsammans går vi igenom din finansiella situation och hittar de bästa lösningarna för att bevara och utveckla din, din familjs och ditt företags framtida ekonomi.

Som kund i Nordea Private Banking får du en egen rådgivare, som är din personliga guide till vårt omfattande erbjudande.

Juridiska tjänster

Förmögenhetsförvaltning handlar också om att känna till juridiska frågeställningar. Som kund i Private Banking får du tillgång till välutbildade och kompetenta jurister som hjälper dig att öka din insyn i juridiska frågor.