Vi ger dig en helhetssyn på din förmögenhet

Med vårt stora utbud av tjänster som omfattar alla aspekter av förmögenhetsförvaltning hittar vi möjligheter och lösningar som är anpassade efter just dina behov och hur din livssituation ser ut. 

Tillsammans med dig går vi igenom din finansiella situation och tar fram en långsiktig, hållbar plan för att bevara och utveckla din och din familjs och ditt företags framtida ekonomi. Genom oss får du hjälp med allt från vardagens bankärenden till affärer som behöver expertkompetens.  

Som kund i Nordea Private Banking får du en egen rådgivare, som är din personliga guide till vårt omfattande erbjudande.

Kontakta oss

Vill du bli Private Banking-kund?

0200 5000 (lna/msa*)

* lokalnätsavgift/mobilsamtalsavgift