Private Banking

Välkommen till Nordea Private Banking

Vi erbjuder en helhetslösning för kapitalförvaltning genom personlig rådgivning till privatpersoner, familjer och företag. Kontakta oss om du vill veta mer om Private Banking.

Vi ger dig en helhetssyn på din förmögenhet

Med vårt stora utbud av tjänster som omfattar alla aspekter av förmögenhetsförvaltning hittar vi möjligheter och lösningar som är anpassade efter just dina behov och hur din livssituation ser ut. 

Tillsammans med dig går vi igenom din finansiella situation och tar fram en långsiktig, hållbar plan för att bevara och utveckla din och din familjs och ditt företags framtida ekonomi. Genom oss får du hjälp med allt från vardagens bankärenden till affärer som behöver expertkompetens.  

Som kund i Nordea Private Banking får du en egen rådgivare, som är din personliga guide till vårt omfattande erbjudande.

Juridiska tjänster

Förmögenhetsförvaltning handlar också om att känna till juridiska frågeställningar. Som kund i Private Banking får du tillgång till jurister med spetskompetens som hjälper dig att öka din insyn i juridiska frågor, lösa eventuella problem och planera för framtiden.

Vill du bli Private Banking-kund?  

Kontakta oss

0200 5000 (lna/msa*)

* lokalnätsavgift/mobilsamtalsavgift