Placeringar utanför ditt företag

Som företagare vet du hur du vill leda och investera i ditt företag. Du kanske har byggt upp stora värden i ditt företag över flera generationer. Är det dags att överväga investeringar på andra områden också, för att skydda och utveckla dina tillgångar?

Skydda din förmögenhet – och få den att växa

Du har järnkoll på att driva företag. Låt oss ha koll på hur du breddar dina investeringar till andra områden.

Det är inte alltid lätt att veta var man ska börja. Ska du satsa dina privata pengar eller företagets långfristiga tillgångar? Vilken typ av placeringar ska du välja? 

Låt oss hjälpa dig att strukturera dina tankar och välja de alternativ som passar dig bäst. Om du vill kan du välja att fokusera på din verksamhet och låta oss förvalta din portfölj. Vi kan också vara din sparringpartner och ge dig råd innan du själv fattar dina investeringsbeslut. 

Oavsett vilket får du en egen rådgivare i Private Banking, som blir din huvudsakliga kontaktperson och personliga guide när det gäller investeringar.

Investeringar – en personlig sak

Investeringar kan betyda olika saker för olika människor.

  • I de flesta fall är det bra att sprida risken genom att satsa på flera olika finansiella instrument, som räntepapper, aktier och alternativa placeringar. Vi hjälper dig att skapa den bästa kombinationen för din riskprofil, och följer kontinuerligt hur innehaven utvecklas. 
  • För en del kan det handla om fastigheter. Om du är en av dem så diskuterar vi dina idéer om syftet med din investering: om fastigheterna ska användas kommersiellt, för uthyrning, eller för att ge kapitalvinster.

Vill du bli Private Banking-kund?  

Kontakta oss

0200 5000 (lna/msa*)

* lokalnätsavgift/mobilsamtalsavgift