Placera hållbart – och gör skillnad

Som placerare eller andelsägare i fonder är du, direkt eller indirekt, ägare till ett eller flera olika företag. Varje val du gör när du placerar kan få stor effekt. I synnerhet om det är på lång sikt, som vid pensionssparande eller placeringar för nästa generation. Genom att välja en hållbar investering kan du hjälpa till och skynda på utvecklingen och bidra med positiv påverkan. I Nordea har vi fokus på såväl klimat och miljö som social och ekonomisk hållbarhet.

Men hur kan du vara säker på att en fond du vill placera i agerar på ett ansvarsfullt sätt? Våra experter bevakar detta. De sätter sig grundligt in i bolagens verksamhet, och analyserar också hur väl positionerade de är för framtiden. Vi är nämligen övertygade om att det finns en stor potential i hållbara placeringar – både för dig och för samhället.

Checklista: Att tänka på när du vill placera hållbart

  • Agerar företagen på ett ansvarsfullt sätt?
  • Försöker de motverka miljöföroreningar
  • Är de riskmedvetna?
  • Försöker de motverka korruption?
  • Har de underleverantörer som använder barnarbetskraft?
  • Följer de internationell lag?
  • Accepterar de fackligt arbete och erbjuder de goda arbetsvillkor och jämställdhet?
  • Är bolagen transparenta i sin kommunikation?
  • Gör bolagen livscykelanalyser?
  • Har bolagen produkter som är hållbara över tiden?

Kontakta oss

Vill du bli Private Banking-kund?

0200 5000 (lna/msa*)

* lokalnätsavgift/mobilsamtalsavgift