Hur vill du att din portfölj förvaltas?

Vilken är den bästa lösningen för dig? Det beror naturligtvis på hur dina behov och din livssituation ser ut. Hur mycket tid är du beredd att ägna dig åt att förvalta din portfölj, hur intresserad är du av finansmarknaderna och hur rutinerad är du när det gäller att fatta placeringsbeslut?

Många av våra kunder väljer till exempel att låta våra initierade och duktiga förvaltare ta sig an en del av tillgångarna och sköter sedan en del själva. Valet är ditt, så prata med din rådgivare! Tillsammans tar ni fram en plan om hur dina tillgångar ska växa och förvaltas på bästa möjliga sätt.  Här är två olika modeller.

1. Du förvaltar dina placeringar tillsammans med oss

Vi arbetar gemensamt fram en placeringsplan för dina placeringar och tillgångar, och finns sedan tillgängliga som ditt bollplank och stöd med all vår expertis och kunskap. Det här är ett bra alternativ om du själv vill fatta beslut om din placeringsportfölj efter att ha diskuterat med din rådgivare i Private Banking. 

2. Överlåt förvaltningen åt oss

Att förvalta pengar på allt mer komplexa marknader är en växande utmaning – men det innebär också möjligheter.
Genom att välja diskretionär förvaltning kan du känna dig trygg i att din förmögenhet tas om hand av våra experter i enlighet med dina mål, din risktolerans och syn på avkastning. 
Beroende på vad som passar dig bäst så finns det flera olika diskretionära placeringsinriktningar. Utifrån ditt val bygger vi sedan din diskretionära portfölj med ett brett urval av placeringslösningar och ger dig genom vårt stora nätverk åtkomst till marknader och nya möjligheter över hela världen.

Kontakta oss

Vill du bli Private Banking-kund?

0200 5000 (lna/msa*)

* lokalnätsavgift/mobilsamtalsavgift