Vissa frågor ställer vi dock av andra orsaker. Nordea är en av de största bankerna i Europa, och vi vill ta vårt samhällsansvar. I egenskap av bank är vi skyldiga att följa många olika lagar i syfte att förhindra till exempel penningtvätt, finansiering av terrorism och ekonomisk brottslighet. 

Vi ställer frågor när du blir kund hos oss och tidvis också senare när du sköter dina ärenden.

Vi behandlar alla uppgifter som du ger konfidentiellt och i enlighet med lagarna om banksekretess. Vi kan behandla uppgifterna som du gett oss exempelvis när vi är skyldiga att bedöma huruvida en placeringsprodukt eller en placeringstjänst är lämplig för dig. Då behöver vi inte ställa dig samma frågor flera gånger.

Vi uppdaterar kunduppgifterna regelbundet 

Vi ber tidvis våra kunder komplettera sina personuppgifter och uppgifter om sina bankärenden. Det är viktigt att kunduppgifterna är uppdaterade så att du kan sköta dina ärenden enkelt och tryggt. Om du har fått vår begäran om uppdatering av kunduppgifter ber vi dig uppdatera dem så snart som möjligt.

Trots att begäran om uppdatering grundar sig på bankernas lagstadgade skyldighet att känna sina kunder är det i synnerhet till förmån för kunderna. Kunduppgifterna ska uppdateras i syfte att se till att kunderna tryggt kan sköta sina ärenden samt att förhindra olika slags identitetsstölder och annat missbruk.

Var alert på nätet

Din säkerhet är viktig för oss. Se till att enheten du använder är skyddad, att antivirusprogrammet är uppdaterat och att brandväggen fungerar. 

Var på alerten när du sköter dina ärenden på nätet och öppnar e-post och länkar från obekanta källor. Förvara och använd dina bankkoder omsorgsfullt, och låt inte andra personer använda dina konton. Observera att vi aldrig ber om personliga bankkoder eller kortuppgifter per e-post, telefon eller via sociala medier.

Ytterligare information

FinansinspektionenÖppnas i nytt fönster

Hurdana frågor ställer vi?

Banken har en lagstadgad skyldighet att identifiera och känna sina kunder. Utöver personuppgifterna ska banken ha tillräckliga uppgifter bl.a. om kundens verksamhet, ekonomiska ställning och medlens ursprung. Vi behandlar alla uppgifter som du ger konfidentiellt och i enlighet med lagarna om banksekretess.

Vi kontrollerar både personuppgifter och uppgifter om bankärenden. Vi ställer bland annat frågor om nationalitet, födelseland, beskattningsland och ursprung av medlen som kommer till Nordea. Vi kan ställa dig frågor om till exempel ursprunget av och användningsändamålet för medel som sätts in på ditt konto. För att reda ut ursprunget av medlen kan vi utöver en skriftlig utredning behöva exempelvis köpebrev eller andra handlingar. Dessutom måste vi reda ut om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP) eller en sådan persons familjemedlem eller nära bolagspartner. Det här betyder inte att vi frågar om dina politiska åsikter. 

Frågorna är desamma som de som vi går igenom på möten på kontoren.

Vi skaffar kunduppgifter via olika kanaler

Vi ställer frågor om bankärenden via många kanaler. En del kunder kontaktar vi per brev eller telefon och en del får frågorna i nät- eller mobilbanken. Du kan fylla i dina kunduppgifter tryggt på webbsidan nordea.fi/KYC. 

Du kan svara på frågorna tryggt i nätbanken efter att du loggat in. I nätbanken kan du kontrollera webbplatsens säkerhet och SSL-kryptering genom att klicka på låsikonen i webbläsarens övre eller nedre balk.

Vi vill ännu påminna dig om att vi aldrig ber om personliga bankkoder eller kortuppgifter per e-post eller telefon. 

Identitetshandlingar som Nordea godkänner

Banken är skyldig att kontrollera kundens identitet i en officiell och intakt identitetshandling. Detta gäller både befintliga och nya kunder.

Läs mer: Indentitetshandlingar som Nordea godkänner

Frågor och svar