Far løfter sønn

Tidsbundet konto

Det tidsbundna kontot är ett säkert och traditionellt alternativ för insättning av medel. Du känner alltid till räntan på det tidsbundna kontot på förhand. Depositionsräntan avtalas när kontot öppnas och räntan är fast under hela insättningstiden. Kontot lämpar sig för alla kunder.

Dina fördelar med Tidsbundet konto

  • Du kommer i gång med 500 euro
  • Du känner alltid till räntan på Tidsbundet konto på förhand
  • Du kan själv välja insättningstiden, en månad är den kortaste tiden
  • Ju längre insättningstid desto bättre ränta
  • Räntan är fast under hela insättningstiden och avtalas när kontot öppnas
  • Depositionsräntan följer de allmänna marknadsräntorna
  • Kontot omfattas av insättningsgarantin

Depositionsränta och fastställande av räntan

Räntan fastställs utgående från insättningstid och -belopp. Räntan är fast under hela insättningstiden. 

Ränteberäkningssätt

Räntan beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive förfallodagen. Räntan beräknas på de verkliga kalenderdagarna.

Beskattning

Depositionsränta på kontot omfattas av finsk källskatt.

Priser