Far løfter sønn

Tidsbundet konto

Du vet på förhand vad räntan på Tidsbundet placeringskonto är. Inlåningsräntan avtalas när kontot öppnas och den är fast under hela insättningstiden. Ifall du vill diskutera ditt sparande med våra experter, boka möte med oss.

Dina fördelar med Tidsbundet placeringskonto

  • Du kommer i gång med 500 euro.
  • Du vet på förhand vad räntan på Tidsbundet placeringskonto är.
  • Du kan själv välja insättningstiden, en månad är den kortaste tiden.
  • Räntan är fast under hela insättningstiden och avtalas när kontot öppnas.
  • Inlåningsräntan följer de allmänna marknadsräntorna.
  • Kontot omfattas av insättningsgarantin.
  • Ta också del av FlexSpar-konto på vilket du sparar enkelt för överraskningar i vardagen. FlexSpar-konto är ett fortlöpande sparkonto – du kan använda kontomedel vid behov.

Depositionsränta och fastställande av räntan

Räntan fastställs utgående från insättningstid och -belopp. Räntan är fast under hela insättningstiden. 

Ränteberäkningssätt

Räntan beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive förfallodagen. Räntan beräknas på de verkliga kalenderdagarna.

Beskattning

Depositionsränta på kontot omfattas av finsk källskatt.

Priser