Tidsbundet placeringskonto

Det tidsbundna placeringskontot är ett säkert och traditionellt alternativ för insättning av medel. Du känner alltid till räntan på det tidsbundna placeringskontot på förhand. Depositionsräntan avtalas när kontot öppnas och räntan är fast under hela insättningstiden. Kontot lämpar sig för alla kunder.

Dina fördelar med Tidsbundet placeringskonto

  • Du kommer i gång med 500 euro
  • Du känner alltid till räntan på Tidsbundet placeringskonto på förhand
  • Du kan själv välja insättningstiden, en månad är den kortaste tiden
  • Ju längre insättningstid desto bättre ränta
  • Räntan är fast under hela insättningstiden och avtalas när kontot öppnas
  • Depositionsräntan följer de allmänna marknadsräntorna
  • Tidsbundna insättningar räknas med i förutsättningarna för att bli Stam- eller Nyckelkund
  • Kontot omfattas av insättningsgarantin

Fastställande av räntan

Räntan är fast under hela insättningstiden.

Ränteberäkningssätt

Räntan beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive förfallodagen. Räntan beräknas på de verkliga kalenderdagarna.

Beskattning

Depositionsränta på kontot omfattas av finsk källskatt.

Priser

Öppna konto i nätbanken

Till nätbanken Öppnas i nytt fönster