Far løfter sønn

Tidsbundet konto

Du vet på förhand vad räntan på Tidsbundet placeringskonto är. Inlåningsräntan avtalas när kontot öppnas och den är fast under hela insättningstiden. Ifall du vill diskutera ditt sparande med våra experter, boka möte med oss.

Dina fördelar med Tidsbundet placeringskonto

  • Du kommer i gång med 500 euro.
  • Du vet på förhand vad räntan på Tidsbundet placeringskonto är.
  • Du kan själv välja insättningstiden, en månad är den kortaste tiden.
  • Räntan är fast under hela insättningstiden och avtalas när kontot öppnas.
  • Inlåningsräntan följer de allmänna marknadsräntorna.
  • Kontot omfattas av insättningsgarantin.
  • Ta också del av FlexSpar-konto på vilket du sparar enkelt för överraskningar i vardagen. FlexSpar-konto är ett fortlöpande sparkonto – du kan använda kontomedel vid behov.

Depositionsränta och fastställande av räntan

Räntan fastställs utgående från insättningstid och -belopp. Räntan är fast under hela insättningstiden. 

Ränteberäkningssätt

Räntan beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive förfallodagen. Räntan beräknas på de verkliga kalenderdagarna.

Beskattning

Depositionsränta på kontot omfattas av finsk källskatt.

Priser

Övriga sparkonton

Räntan nu 2,25%

FlexSpar-konto

Räntan på FlexSpar-konto justeras årligen. Du kan använda dina sparmedel vid behov och kontot lämpar sig alltså också som reservkassa.

Läs mer om FlexSpar-konto

BSP-konto

Du sparar minst 10 procent av bostadens pris och vi lånar dig resten. Det här kontot är ett konto för regelbundet sparande. Du kan överföra och ta ut pengar från FörmånsKontot utan uttagsbegränsningar.

Läs mer om BSP-konto

FörmånsKonto

Det här kontot är ett konto för regelbundet sparande. Du kan överföra och ta ut pengar från FörmånsKontot utan uttagsbegränsningar.

Läs mer om FörmånsKonto