Ta emot SEPA expressbetalningar från europeiska banker

Nordeas kunder är de första som kan dra nytta av den nya tjänsten i Finland. Tjänstens funktioner lanseras etappvis. I det första skedet kan du ta emot SEPA expressbetalningar från europeiska banker.

Nordea krediterar ditt konto i euro med medlen omedelbart då SEPA expressbetalningen kommer in till Nordea. Det är avgiftsfritt för dig att ta emot SEPA expressbetalningar.

Det finns en maxgräns på 100 000 euro per enskild betalning. Gränsen gäller alla banker som erbjuder tjänsten.

Den nya tjänsten introduceras successivt i Europa och antalet deltagande banker som erbjuder SEPA expressbetalning växer. Bankerna lanserar tjänsten enligt sina egna tidtabeller. 

Se bankerna som tillhandahåller tjänsten påÖppnas i nytt fönster.

Dina fördelar

  • Du får tillgång till en europeisk betaltjänst som fungerar i realtid.
  • Du tar emot betalningar från andra banker närsomhelst, också under veckoslut och söckenhelger.
  • Du får medlen omedelbart på ditt konto i Nordea.
  • Ditt konto krediteras med beloppet av SEPA expressbetalningen till fullt belopp.
  • Det är avgiftsfritt för dig att ta emot SEPA expressbetalningar.
  • Bankerna som ingår i betaltjänsten följer gemensamt utarbetade regler vid hanteringen av SEPA expressbetalningar.

Att ta emot SEPA expressbetalningar

Du behöver inte vidta några åtgärder för att kunna ta emot SEPA expressbetalningar. Det räcker med att du har ett konto i euro i Nordea.

För att du ska kunna ta emot en SEPA expressbetalning krävs det också att betalarens bank kan sända SEPA expressbetalningar.

Att sända SEPA expressbetalningar

I ett senare skede kommer du att kunna skicka SEPA expressbetalning.