HemFlex-lån i ett nötskal

  • Lånetiden är tio år och minimilånet är 20 000 euro.
  • Under lånetiden behöver du inte amortera ditt lån – du betalar bara räntorna månatligen. 
  • Lånet kan du använda som du vill.
  • Du äger fortsättningsvis ditt hem som utgör säkerhet för lånet.
  • Du kan även använda en placeringsbostad som säkerhet.
  • Lånet återbetalas i sin helhet då lånetiden har löpt ut.

Frigör förmögenhet med HemFlex

HemFlex är ett lån som låter dig frigöra förmögenhet ur din skuldfria eller nästan skuldfria bostad. För den här typen av lån används också termen omvänt bostadslån. Du fortsätter att äga bostaden och under lånetiden betalar du endast de månatliga räntekostnaderna. Lånetiden är högst tio år men du kan återbetala lånet när som helst.

Ett lån för många behov

Du kan använda Hemflex för att finansiera stora utgifter som renoveringar. Du kan dra av räntorna på lånet i beskattningen om lånet hänför sig till grundlig renovering av din stadigvarande bostad eller till att förvärva inkomst.

Exempel

Många äldre skulle gärna vilja bo kvar i sitt eget hus. Till följd av nödvändiga renoveringar kan boendekostnaderna ändå bli för höga i förhållande till pensionen. Med hjälp av HemFlex kan kunden täcka sina boendekostnader och bo kvar i sitt egnahemshus. Lånet återbetalas då huset säljs och ägaren flyttar exempelvis till en mindre seniorbostad.

Försäljningen av BoFlex har upphört

Om du har ett giltigt BoFlex-lån ser du uppgifterna om och prislistan för det på denna sida.

Priser
Priser före 1.9.2019
Konsumentkreditinformation

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

För att underlätta jämförelser har kredittagaren rätt att innan ett kreditavtal ingås få centrala uppgifter om krediten på blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. Blankettens uppgifter kan beräknas på basis av de uppgifter som kunden bett eller utgående från typiska värden. Blanketten på denna webbplats använder typiska värden, vilket betyder att man för varje kredittyp använt de eurobelopp som är typiska för kredittypen i fråga.

På blanketten anges kreditgivarens kontaktuppgifter, kreditproduktens huvudsakliga egenskaper, kreditkostnader, andra viktiga rättsliga synpunkter och vid behov tilläggsuppgifter om distansförsäljning. Blankettens uppgifter kan vara bindande eller icke-bindande för kreditgivaren. För att blanketten ska vara bindande för kreditgivaren förutsätts ett positivt kreditbeslut.