Gör dina val för framtiden

Vilka val gör du i din vardag till exempel för att leva mer klimatsmart? Visste du att det går att göra olika val med hållbarhetsfokus också för din ekonomi?

Läs mer nedan

Spara med fokus på hållbarhet – det är enkelt att komma igång

Att se över sitt sparande är ett enkelt sätt att göra ett hållbart val. Du kan hitta flera fonder som har extra fokus på hållbarhet i vårt utbud. Kom igång och gör ett aktivt val med dina sparpengar idag.  

Avkastning med fokus på hållbarhet på placeringsförsäkringar

En helhetslösning för dig som vill betona hållbarhet i dina placeringsbeslut. Nordea Globkorgar är placeringskorgar som kan anknytas till sparlivförsäkringar och kapitaliseringsavtal. Nordea Livförsäkring Finland Ab ansvarar för portföljförvaltningen av Globkorgarna.

Grönt företagslån – för din hållbara företagsidé

Du som driver företag och ska eller redan har genomfört klimat-påverkande satsningar, kan finansiera detta genom vårt gröna företagslån. Lånet innebär en helt grön kedja för ditt företag. 

Stöd och flexibilitet i penningärenden

Vi hjälper dig att planera din ekonomi i olika livssituationer och då du oroar dig för din betalningsförmåga. Våra produkter och tjänster har många egenskaper som hjälper dig att ta kontroll över din ekonomi – du är inte ensam med dina utmaningar. Vi hjälper årligen över 100 000 finländare i våra ansvarsprojekt som syftar till att främja ekonomiska kunskaper i samhället. Låt inte pengar förstöra dig.

Läs mer på vår sida om ekonomiska kunskaper

Blandfonder med fokus på hållbarhet

Välj en fond med fokus på hållbarhetsfrågor.  Blandfonder speglar den risk du är beredd att ta, det vill säga fördelning mellan aktie- och ränteplaceringar.

Läs mer om blandfonder i Hållbart val

Starsfonderna placerar i företag som gör ett utmärkt hållbarhetsarbete

Starsfonder placerar i företag som i sin affärsverksamhet fokuserar på hållbarhetsfrågor.

Läs mer om Starsfonder

Viktig information om fonder och placeringsförsäkringar

Uppgifterna på denna sida är endast avsedda som allmän produktinformation. De ska inte betraktas som placeringsråd eller rekommendationer. Det är också bra att alltid komma ihåg att den historiska avkastningen inte är garanti för den framtida utvecklingen. Värdet på fondandelar och det placeringsanknutna sparkapitalet i placeringsförsäkringar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att man får tillbaka hela det insatta kapitalet.