Blandfonder med hållbarhetsprofil

Med våra blandfonder väljer du en fond som speglar den risk du är beredd att ta, det vill säga fördelning mellan aktie- och ränteplaceringar, resten sköter vi. Du får dessutom ett sparande med särskilda hållbarhetskriterier som integrerar frågor som handlar om miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) i förvaltningen.

Välj den fond som passar dig

Vi erbjuder tre olika blandfonder med olika fördelning mellan aktier och räntor.

Fonderna placerar till största del i andra underliggande fonder som erbjuds inom Nordeas Hållbara urval. Dessa fonder tillämpar särskilda hållbarhetskriterier och tar hänsyn till hållbarhetsfrågor som handlar om miljö, socialt ansvar och affärsetik (ESG).

Fonderna förvaltas av Nordea Funds Ab. 

Dina fördelar:  

  • Oavsett vad som händer på marknaderna behåller du den fördelning mellan aktie- och räntefonder som du en gång valt.
  • Du behöver inte aktivt omfördela ditt sparande för att hålla risken på rätt nivå. Det sköter vi åt dig.
  • Ett team av erfarna förvaltare sköter placeringarna.
  • Du får ett sparande som tar extra stor hänsyn till ESG-faktorer (miljö, socialt ansvar och affärsetik) och som är i linje med Parisavtalets tvågradersmål.

Nordeas hållbarhetsavtryck hjälper dig att förstå samband mellan sparande och klimatpåverkan 

Att förstå sambandet mellan sparande och avtryck på miljön kan vara svårt. Därför har vi på Nordea tillsammans med Nasdaq utvecklat en översikt som visar hållbarhetsavtrycket för de bolag som Nordea har investerat i inom ett antal av våra hållbara portföljer, i jämförelse mot ett index på motsvarande marknader. Denna översikt, som vi kallar för Hållbarhetsavtrycket, finns tillgängligt för våra hållbara blandfonder och våra strategiska hållbara fondportföljer och du kan ta del av det när du träffar en av våra rådgivare online eller på kontor.

Spara med hållbarhetsfokus

Spara i fonder med fokus på hållbarhet

Teckna fonder i nätbanken Öppnas i nytt fönster

Viktigt att veta när du sparar i fonder

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer, hel- och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo och på Nordeas bankkontor. 

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.