Välj den fond som passar dig

Vi erbjuder tre olika blandfonder med olika fördelning mellan aktier och räntor.

Fonderna placerar till största del i andra underliggande fonder som erbjuds inom Nordeas Hållbara urval. Dessa fonder tillämpar särskilda hållbarhetskriterier och tar hänsyn till hållbarhetsfrågor som handlar om miljö, socialt ansvar och affärsetik (ESG).

Fonderna förvaltas av Nordea Funds Ab. 

Varför spara i blandfönder med hållbarhetsprofil? 

  • Oavsett vad som händer på marknaderna behåller du den fördelning mellan aktie- och räntefonder som du en gång valt.
  • Du behöver inte aktivt omfördela ditt sparande för att hålla risken på rätt nivå. Det sköter vi åt dig.
  • Ett team av erfarna förvaltare sköter placeringarna.

Nordea Hållbarhetsfond Försiktig Öppnas i nytt fönster

Läs mer om Nordea Hållbarhetsfond Försiktig. Av fondens innehav utgörs 30 procent av aktieplaceringar och resten av ränteplaceringar.

Köp fonden i nätbanken Öppnas i nytt fönster

Nordea Hållbarhetsfond Balanserad Öppnas i nytt fönster

Läs mer om Nordea Hållbarhetsfond Balanserad. Av fondens innehav utgörs 50 procent av aktieplaceringar och resten av ränteplaceringar.

Köp fonden i nätbanken Öppnas i nytt fönster

Nordea Hållbarhetsfond Tillväxt Öppnas i nytt fönster

Läs mer om Nordea Hållbarhetsfond Tillväxt. Av fondens innehav utgörs 70 procent av aktieplaceringar och resten av ränteplaceringar.

Köp fonden i nätbanken Öppnas i nytt fönster

Nordea Hållbarhetsfond Avkastning Öppnas i nytt fönster

Läs mer om Nordea Hållbarhetsfond Avkastning. Av fondens innehav utgörs 90 procent av aktieplaceringar och resten av ränteplaceringar.

Köp fonden i nätbanken Öppnas i nytt fönster

Spara med hållbarhetsfokus

Spara i fonder med fokus på hållbarhet

Teckna fonder i nätbanken Öppnas i nytt fönster
Nordea Hållbarhetsfond Försiktig
Nordea Hållbarhetsfond Balanserad
Nordea Hållbarhetsfond Tillväxt
Nordea Hållbarhetsfond Avkastning

Nordea Hållbarhetsfond Försiktig

Du kan läsa mer om Nordea Hållbarhetsfond Försiktig i tjänsten Fonder Nytt.Öppnas i nytt fönster Av fondens innehav utgörs 30 procent av aktieplaceringar och resten av ränteplaceringar. Dessutom följer fonden Nordeas ESG+-strategi för att främja särdrag i anslutning till miljö och samhälle i enlighet med artikel 8 i EU-förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (SFDR). Du kan också köpa fonden direkt i nätbanken.Öppnas i nytt fönster

Nordea Hållbarhetsfond Balanserad

Du kan läsa mer om Nordea Hållbarhetsfond Balanserad i tjänsten Fonder Nytt.Öppnas i nytt fönster Av fondens innehav utgörs 50 procent av aktieplaceringar och resten av ränteplaceringar. Dessutom följer fonden Nordeas ESG+-strategi för att främja särdrag i anslutning till miljö och samhälle i enlighet med artikel 8 i EU-förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (SFDR). Du kan också köpa fonden direkt i nätbanken.Öppnas i nytt fönster

Nordea Hållbarhetsfond Tillväxt

Du kan läsa mer om Nordea Hållbarhetsfond Tillväxt i tjänsten Fonder Nytt.Öppnas i nytt fönster Av fondens innehav utgörs 70 procent av aktieplaceringar och resten av ränteplaceringar. Dessutom följer fonden Nordeas ESG+-strategi för att främja särdrag i anslutning till miljö och samhälle i enlighet med artikel 8 i EU-förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (SFDR). Du kan också köpa fonden direkt i nätbanken. Öppnas i nytt fönster

Nordea Hållbarhetsfond Avkastning

Du kan läsa mer om Nordea Hållbarhetsfond Avkastning i tjänsten Fonder Nytt.Öppnas i nytt fönster Av fondens innehav utgörs 90 procent av aktieplaceringar och resten av ränteplaceringar. Dessutom följer fonden Nordeas ESG+-strategi för att främja särdrag i anslutning till miljö och samhälle i enlighet med artikel 8 i EU-förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (SFDR). Du kan också köpa fonden direkt i nätbanken.Öppnas i nytt fönster

Viktigt att veta när du sparar i fonder

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer, hel- och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo och på Nordeas bankkontor. 

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.