Kvinne hjemme med laptop i sofa

Sparkalkylator – räkna på hur ditt sparande kan växa

Med vår sparkalkylator kan du räkna på hur ditt sparande kan växa över tid. Fyll i eventuellt startbelopp, hur länge du vill spara, förväntad avkastning och hur mycket du vill spara varje månad.

Snabbstart till sparandet

Vår digitala rådgivare Nora hjälper dig att hitta ett automatiskt fondsparande som är anpassat just för dig.

Börja spara med Nora

Våra experter hjälper dig

På Nordea kan du spara och placera på ett sätt som passar just dig. Boka tid för placeringsrådgivning här.

Boka tid för placegingrådgivning

* Tips för att välja avkastning

  • Förväntad avkastning på mycket trygga placeringar är under en procent
  • Förväntad avkastning på placeringar med medelhög risk cirka 2-4 procent.
  • Förväntad avkastning på placeringar med högre risk, såsom aktier, kan vara över 4 procent

Avkastningen är alltid bunden till risk. Alla dessa procenttal grundar sig på den förväntade avkastningen på lång sikt. Det går att minska risken till exempel genom att diversifiera placeringarna över tiden, mellan geografiska regioner och i olika placeringsprodukter. På kort sikt kan värdet på placeringarna även sjunka.

Hur fungerar sparkalkylatorn?

Du kan prova justera fyra siffror i kalkylatorn:

  • Startsumman eliär engångsplaceringen du planerar göra. Ifall du bara vill månadsspara, kan du ställa denna till 0.
  • Spartidäästöaika i år.
  • Förväntad avkastning/år
  • Sparsumma/månad - prova hur den månatliga summan inverkar 

Viktig information om placeringar

Uppgifterna på denna sida är endast avsedda som allmän produktinformation. De ska inte betraktas som placeringsråd eller rekommendationer. Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning/utveckling. Värdet på dina fondandelar eller aktier kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.