Kvinne hjemme med laptop i sofa

Sparkalkylator – räkna på hur ditt sparande kan växa

Med vår sparkalkylator kan du räkna på hur ditt sparande kan växa över tid. Fyll i eventuellt startbelopp, hur länge du vill spara, förväntad avkastning och hur mycket du vill spara varje månad.

Snabbstart till sparandet

Vår digitala rådgivare Nora hjälper dig att hitta ett automatiskt fondsparande som är anpassat just för dig.

Börja spara med Nora

Våra experter hjälper dig

På Nordea kan du spara och placera på ett sätt som passar just dig. Boka tid för placeringsrådgivning här.

Boka tid för placegingrådgivning

*Tips för val av avkastningsprocent

Vår kalkylator för ränta-på-ränta hjälper dig att få en uppfattning om hur avkastningen bildas.

  • Den förväntade avkastningen på mycket trygga placeringar är under en procent. Till exempel bruks- och sparkonton ger nästan ingen avkastning.
  • Avkastningen kan öka till 2–4 procent med genomsnittlig risk, exempelvis om du placerar i blandfonder. 
  • Den förväntade avkastningen på placeringar med högre risk, såsom aktier, kan vara över 4 procent.

Det går att minska risken till exempel genom att diversifiera placeringar. Du gör klokt i att placera i olika tillgångsslag, till exempel i både aktier och ränteinstrument och diversifiera dina innehav mellan olika sektorer, länder och regioner.

*Beakta att vi inte kan garantera att den avkastningsprocent som du valt i sparkalkylatorn förverkligas även om du väljer en placeringsstrategi enligt avkastningsprocenten. Syftet med sparkalkylatorn är att åskådliggöra och beskriva hur avkastningen utvecklas med olika belopp, spartider och avkastningsprocent. Värdet och/eller avkastningen på fondandelar, aktier eller andra placerings- eller sparprodukter kan öka eller minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det placerade kapitalet.

Hur fungerar sparkalkylatorn?

Sparkalkylatorns funktion grundar sig på ränta på ränta-effekten. Vad är ränta på ränta-effekten?

Ränta på ränta-effekten betyder helt enkelt att du får mer avkastning på din befintliga avkastning. Även tiden är på din sida – ju längre du placerar och låter din placering växa, desto större blir både räntan och kapitalet. Du får avkastning både på beloppet som du ursprungligen placerade och på avkastningen i och med att ditt kapital växer varje år.

Hur fungerar ränta på ränta-effekten?

Om du i år placerade 1 000 euro med en förväntad avkastning på 5 procent, skulle du få en avkastning på 50 euro på ditt startkapital. Då uppgår värdet på din placering till 1 050 euro efter det första året. Det innebär att avkastningen ökar följande år oberoende av om du placerar mer eller inte.

Om du fick samma ränta på 5 procent på ditt kapital på 1 050 euro även följande år skulle ditt kapital igen öka med 5 procent, dvs. med 52,50 euro. Efter det andra året skulle värdet på din placering vara 1 102,50 euro. Räntan på ditt kapital har alltså ökat med räntan, det är så ränta på ränta-effekten har fått sitt namn.

Regelbundet sparande ökar ränta på ränta-effekten.

Att spara regelbundet är förstås ännu mer lönsamt än att låta kapitalet växa av sig själv. Då du sparar regelbundet växer placeringens kapital ständigt. Växande kapital innebär också högre ränteintäkter, vilket gör ränta på ränta-effekten ännu roligare för placeraren. 

Kalkylatorn har fyra justerbara variabler:

  • Startbelopp, dvs. en engångsplacering eller ett befintligt sparkapital. Om du inte gör en engångsplacering eller saknar sparkapital, ange noll i det här fältet.
  • Spartid i år
  • Avkastning per år, dvs. den förväntade avkastningen per år
  • Sparbelopp per månad för regelbundet sparande. 

Du kan knappa in dina siffror i fälten eller välja dem i rullgardinsmenyn. Från den aktivt föränderliga slutsumman i sparkalkylatorn kan du se avkastningen på ditt sparkapital under den sparperiod du väljer. Genom att justera variablerna kan du testa hurdan effekt de har på slutbeloppet. 

Spartiden visar hur länge du behöver spara. Om du vill spara ett visst slutligt belopp kan du testa olika långa sparperioder med din förväntade årsavkastning. På så sätt kan du reda ut hur lång tid det tar att få det slutliga beloppet du vill ha.

Genom att justera sparbeloppet per månad kan du ta reda på hur mycket du behöver spara per månad för att nå önskat slutbelopp på en viss tid.

I regelbundet sparande är tiden den viktigaste faktorn. Ränta på ränta-effekten gör att den totala avkastningen på månadssparande ökar år för år. Ränta på ränta betyder att avkastningen på sparmedlen läggs till på kapitalet i takt med att det ökar – då får du ränta också på avkastningen.

Observera att beräkningarna från sparkalkylatorn är riktgivande och inte tar hänsyn till avgifter och andra kostnader som tas ut av placeringsfonden som har en minskande effekt på värdeutvecklingen.

Viktig information om placeringar

Uppgifterna på denna sida är endast avsedda som allmän produktinformation. De ska inte betraktas som placeringsråd eller rekommendationer. Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar eller aktier kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det placerade kapitalet.