Snabbstart till sparandet

Vår digitala rådgivare Nora hjälper dig att hitta ett automatiskt fondsparande som är anpassat just för dig.

Börja spara med Nora

Våra experter hjälper dig

På Nordea kan du spara och placera på ett sätt som passar just dig. Boka tid för placeringsrådgivning här.

Boka tid för placegingrådgivning

*Tips för val av avkastningsprocent

Vår kalkylator för ränta-på-ränta hjälper dig att få en uppfattning om hur avkastningen bildas.

 • Den förväntade avkastningen på mycket trygga placeringar är under en procent. Till exempel bruks- och sparkonton ger nästan ingen avkastning.
 • Avkastningen kan öka till 2–4 procent med genomsnittlig risk, exempelvis om du placerar i blandfonder. 
 • Den förväntade avkastningen på placeringar med högre risk, såsom aktier, kan vara över 4 procent.

Det går att minska risken till exempel genom att diversifiera placeringar. Du gör klokt i att placera i olika tillgångsslag, till exempel i både aktier och ränteinstrument och diversifiera dina innehav mellan olika sektorer, länder och regioner.

*Beakta att vi inte kan garantera att den avkastningsprocent som du valt i sparkalkylatorn förverkligas även om du väljer en placeringsstrategi enligt avkastningsprocenten. Syftet med sparkalkylatorn är att åskådliggöra och beskriva hur avkastningen utvecklas med olika belopp, spartider och avkastningsprocent. Värdet och/eller avkastningen på fondandelar, aktier eller andra placerings- eller sparprodukter kan öka eller minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det placerade kapitalet.

Miten korkoa korolle -laskuri eli säästölaskuri toimii?
Kuinka korkoa korolle -ilmiö toimii?
Miksi säännöllinen säästäminen on tärkeää?

Miten korkoa korolle -laskuri eli säästölaskuri toimii?

Korkoa korolle -laskurin toiminta perustuu saman nimiseen ilmiöön. Mikä siis on korkoa korolle -ilmiö?

Korkoa korolle -ilmiö tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että myös korosta saamasi tuotot kasvavat korkoa. Aika on myös puolellasi, sillä mitä kauemmin sijoitat tai annat sijoituksesi kasvaa, sitä enemmän korot ja siten myös pääomasi ehtii karttua. Saat siis tuottoa paitsi alun perin sijoittamastasi summasta, myös sen tuotosta pääomasi kasvaessa vuosi vuodelta.

Kuinka korkoa korolle -ilmiö toimii?

Jos sijoittaisit tänä vuonna 1 000 euroa 5 prosentin tuotto-odotuksella, saisit siten 50 euron tuoton tuhannen euron alkupääomallesi. Ensimmäisen vuoden jälkeen sijoituksesi arvo on 1 050 euroa. Tuottosi nousee siis seuraavana vuonna huolimatta siitä, sijoitatko lisää pääomaa vai et.

Mikäli saisit seuraavanakin vuonna nykyiselle 1050 euron pääomallesi samaisen 5 prosentin tuoton, olisi uusi pääomasi jälleen 5 prosenttia, eli 52,50 euroa suurempi. Sijoituksesi arvo olisi siis toisen vuoden jälkeen 1102,50 euroa. Pääomasi korko on siis kasvanut korkoa, mistä korkoa korolle -ilmiö saakin nimensä.

Miksi säännöllinen säästäminen on tärkeää?

Vielä kannattavampaa kuin antaa pääoman kasvaa itsekseen, on tietenkin säästää säännöllisesti. Säästäessäsi säännöllisesti, sijoituksesi pääoma kasvaa jatkuvasti. Kasvava pääoma tarkoittaa myös suurempaa korkotuottoa, josta on luonnollisesti sijoittajalle vieläkin enemmän iloa. 

Itse Laskurissa on neljä säädettävää muuttujaa:

 • Aloitussumma eli kertasijoitus tai jo olemassa olevat säästöt. Jos et tee kertasijoitusta eikä sinulla ole vielä säästöjä, merkitse tähän kenttään nolla.
 • Säästöaika vuosina
 • Tuotto/vuosi eli odottamasi vuosituotto
 • Säästösumma/kuukausi säännöllistä kuukausisäästämistä varten. 

Voit syöttää haluamasi luvut kenttiin joko käsin tai liukuvalikosta valitsemalla. Säästölaskurin alla olevasta, aktiivisesti vaihtuvasta loppusummasta näet, kuinka paljon tuottoa säästöillesi kertyy valitsemasi säästöajan aikana. Muuttujia vaihtelemalla voit testata niiden vaikutusta loppusummaan. 

Säästöaika kertoo, kuinka pitkään säästöaikaan tulee varautua. Jos haluat säästää tietyn loppusumman, voit testata eripituisia säästöaikoja odottamallasi vuosituotolla. Näin saat selville, kuinka kauan haluamasi loppusummaan pääseminen kestää.

Säästösummaa/kuukausi vaihtelemalla voit selvittää, paljonko sinun pitää säästää kuukaudessa, jotta saavutat haluamasi loppusumman tietyssä ajassa.

Säännöllisessä säästämisessä aika on tärkeä tekijä. Korkoa korolle -ilmiön vuoksi kuukausisäästämisen kokonaistuotto kasvaa vuosi vuodelta. Ilmiö tarkoittaa sitä, että säästöjen tuotto lisätään pääomaan sitä mukaa kun sitä kertyy, ja näin myös tuotot kasvavat korkoa. Lue lisää kuukausisäästämisestä ja sen aloittamisesta täältä.

Huomaathan, että säästölaskurin antamat laskelmat ovat suuntaa-antavia arvioita eikä niissä ole huomioitu arvonkehitykseen vähentävästi vaikuttavia sijoitusrahaston perimiä palkkioita, maksuja ja muita kuluja.

Hur fungerar sparkalkylatorn?

Sparkalkylatorns funktion grundar sig på ränta på ränta-effekten. Vad är ränta på ränta-effekten?

Ränta på ränta-effekten betyder helt enkelt att du får mer avkastning på din befintliga avkastning. Även tiden är på din sida – ju längre du placerar och låter din placering växa, desto större blir både räntan och kapitalet. Du får avkastning både på beloppet som du ursprungligen placerade och på avkastningen i och med att ditt kapital växer varje år.

Hur fungerar ränta på ränta-effekten?

Om du i år placerade 1 000 euro med en förväntad avkastning på 5 procent, skulle du få en avkastning på 50 euro på ditt startkapital. Då uppgår värdet på din placering till 1 050 euro efter det första året. Det innebär att avkastningen ökar följande år oberoende av om du placerar mer eller inte.

Om du fick samma ränta på 5 procent på ditt kapital på 1 050 euro även följande år skulle ditt kapital igen öka med 5 procent, dvs. med 52,50 euro. Efter det andra året skulle värdet på din placering vara 1 102,50 euro. Räntan på ditt kapital har alltså ökat med räntan, det är så ränta på ränta-effekten har fått sitt namn.

Regelbundet sparande ökar ränta på ränta-effekten.

Att spara regelbundet är förstås ännu mer lönsamt än att låta kapitalet växa av sig själv. Då du sparar regelbundet växer placeringens kapital ständigt. Växande kapital innebär också högre ränteintäkter, vilket gör ränta på ränta-effekten ännu roligare för placeraren. 

Kalkylatorn har fyra justerbara variabler:

 • Startbelopp, dvs. en engångsplacering eller ett befintligt sparkapital. Om du inte gör en engångsplacering eller saknar sparkapital, ange noll i det här fältet.
 • Spartid i år
 • Avkastning per år, dvs. den förväntade avkastningen per år
 • Sparbelopp per månad för regelbundet sparande. 

Du kan knappa in dina siffror i fälten eller välja dem i rullgardinsmenyn. Från den aktivt föränderliga slutsumman i sparkalkylatorn kan du se avkastningen på ditt sparkapital under den sparperiod du väljer. Genom att justera variablerna kan du testa hurdan effekt de har på slutbeloppet. 

Spartiden visar hur länge du behöver spara. Om du vill spara ett visst slutligt belopp kan du testa olika långa sparperioder med din förväntade årsavkastning. På så sätt kan du reda ut hur lång tid det tar att få det slutliga beloppet du vill ha.

Genom att justera sparbeloppet per månad kan du ta reda på hur mycket du behöver spara per månad för att nå önskat slutbelopp på en viss tid.

I regelbundet sparande är tiden den viktigaste faktorn. Ränta på ränta-effekten gör att den totala avkastningen på månadssparande ökar år för år. Ränta på ränta betyder att avkastningen på sparmedlen läggs till på kapitalet i takt med att det ökar – då får du ränta också på avkastningen.

Observera att beräkningarna från sparkalkylatorn är riktgivande och inte tar hänsyn till avgifter och andra kostnader som tas ut av placeringsfonden som har en minskande effekt på värdeutvecklingen.

Viktig information om placeringar

Uppgifterna på denna sida är endast avsedda som allmän produktinformation. De ska inte betraktas som placeringsråd eller rekommendationer. Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar eller aktier kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det placerade kapitalet.