Börja månadsspara

Du sköter en stor del av dina dagliga utgifter på månadsbasis – varför inte öka din förmögenhet på samma sätt? Vänta inte på en lämpligare tidpunkt, det bästa tillfället att börja månadsspara är just nu. Gå till Fondväljaren och välj de produkter som passar dig. Om du behöver rådgivning kan du lämna en intresseanmälan.

Börja öka din förmögenhet genom att månadsspara

Om du har möjlighet att börja spara och vill öka din förmögenhet – börja månadsspara. Målet med regelbundet månadssparande är att skapa nya möjligheter att öka din förmögenhet på lång sikt.

 • Då månadssparandet blir en del av din vardag lägger du nödvändigtvis inte ens märke till att du sparar och du ökar din förmögenhet nästan obemärkt.
 • Genom att månadsspara drar du nytta av effekten ränta-på-ränta. Då får du inte bara avkastning på din ursprungliga placering utan också på den redan genererade avkastningen, det vill säga du får ränta på ränta.
 • Genom att månadsspara diversifierar du ditt sparkapital över tiden och du kan gagnas även i ett svagare marknadsläge – du får fler fondandelar med din månatliga insats än i goda tider.

Tips för månadssparare

 • Det är lätt att månadsspara
 • Du kan börja med 10 euro per månad, men 10 % av dina nettoinkomster per månad har en större inverkan på resultatet.
 • Minimispartiden är fem år – det finns ingen övre gräns.
 • Sluta inte månadsspara trots svängningar på marknaden.

Börja månadsspara nu

Fondväljaren hjälper dig bygga upp en fondportfölj och börja månadsspara.

Prova Fondväljaren

Vill du ha rådgivning?

Om du vill diskutera med våra rådgivare om att börja månadsspasa, kan du lämna en kontaktbegäran så ringer vi dig.

Lämna kontaktbegäran
Hur börjar jag månadsspara?

Hur börjar jag månadsspara?

Du kan enkelt komma igång då du planerar ditt sparande till exempel så här: 

 1. Bestäm dig för att börja. Du kan börja månadsspara själv med hjälp av Fondväljaren eller genom att fråga råd av våra placeringsrådgivare.
 2. Fundera på hur du skulle kunna lägga undan pengar för sparande. Om du måste minska på kostnaderna gör du klokt i att ta reda på om du kanske spenderar dina pengar på något mindre nödvändigt.
 3. Bestäm hur mycket du vill spara per månad och kom ihåg att vara realistisk. Du kan när som helst ändra sparbeloppet med hänsyn till din situation.
 4. Lägg undan sparbeloppet genast då du får lönen på kontot. Det är lättare att planera budgeten för resten av månaden då du redan har beaktat sparandet som en del av de månatliga utgifterna. 
 5. Sluta inte månadsspara trots svängningar på marknaden.
Ska jag månadsspara i fonder eller på ett konto?
Hur mycket ska jag spara per månad?
Hur lång sparhorisont bör jag ha?
Varför bör jag fortsätta månadsspara även i ett sämre marknadsläge?

Hur börjar jag månadsspara?

Du kan enkelt komma igång då du planerar ditt sparande till exempel så här: 

 1. Bestäm dig för att börja. Du kan börja månadsspara själv med hjälp av Fondväljaren eller genom att fråga råd av våra placeringsrådgivare.
 2. Fundera på hur du skulle kunna lägga undan pengar för sparande. Om du måste minska på kostnaderna gör du klokt i att ta reda på om du kanske spenderar dina pengar på något mindre nödvändigt.
 3. Bestäm hur mycket du vill spara per månad och kom ihåg att vara realistisk. Du kan när som helst ändra sparbeloppet med hänsyn till din situation.
 4. Lägg undan sparbeloppet genast då du får lönen på kontot. Det är lättare att planera budgeten för resten av månaden då du redan har beaktat sparandet som en del av de månatliga utgifterna. 
 5. Sluta inte månadsspara trots svängningar på marknaden.

Ska jag månadsspara i fonder eller på ett konto?

Börja med att försäkra dig om att du har tillräckligt med tillgångar på ett spar- eller brukskonto för att täcka utgifter i två till tre månader ifall du får oförutsedda utgifter. För sparande på lång sikt är ett sparkonto inte det rekommenderade alternativet eftersom du numera inte får någon avkastning på kontot. Tvärtemot äter inflationen upp värdet på dina kontomedel och köpkraften minskar.

Fördelar med att månadsspara i fonder

Att månadsspara i fonder är ett bättre alternativ då du vill spara på lång sikt. Fonder lämpar sig för månadssparare eftersom fondsparande är enkelt och ett mer lukrativt alternativ till kontosparande. Ju längre spartid, desto mer är det värt att vikta sparkapital i fonder som placerar i aktier som följaktligen medför större risk. 

Om du vill kan du välja en s.k. aktiv fond som förvaltas av Nordeas experter. Då behöver du inte själv följa marknaden eller bolagen lika intensivt som om du t.ex. placerar direkt i aktier.

Hur mycket ska jag spara per månad?

Det finns inget rätt belopp när det gäller månadssparande, men minimiteckningen i Nordeas fonder är 10 euro per månad. En tumregel är att spara 10 procent av nettoinkomsterna varje månad om det bara är möjligt. Du kan ändra beloppet vid behov.

Med vår sparkalkylator räknar du enkelt ut hur mycket ditt sparbelopp kan växa över tid.

Hur lång sparhorisont bör jag ha?

Oftast rekommenderas en sparhorisont på minst fem år för fond- och aktiesparare, men unga personer bör tänka tiotals år framåt och spara regelbundet.

Då du börjar månadsspara behöver du inte veta på vad du ska spendera dina tillgångar. Du kan också ta ut medel efter behov under årens lopp och ur fonder och aktier får du tillgång till dem inom ett par dagar. Med sparkapital som ackumulerats under en längre tid kan du förverkliga en större dröm.

Varför bör jag fortsätta månadsspara även i ett sämre marknadsläge?

Idén och fördelen med att månadsspara är att du inte alls behöver reagera på tillfälliga svängningar på marknaden. Såklart kan turbulens på marknaden sätta hjärtat i halsgropen på dem som inte är så bekanta med aktiemarknaden. Trots det bör du inte lösa in dina placeringar då. 

Vanligtvis följs de stora rasen av dagar med rejäla uppsving och om du löst in dina placeringar under denna tid blir avkastningen ofta mindre än om du sparat på lång sikt. Det är normalt att det svänger på marknaden och därför bör man ha tålamod.

Genom att månadsspara kan du gagnas även i ett svagare marknadsläge – då kurserna är låga får du fler fondandelar med din månatliga insats än i goda tider.

Börja månadsspara nu

Fondväljaren hjälper dig bygga upp en fondportfölj och börja månadsspara.

Prova Fondväljaren

Vill du ha rådgivning?

Om du vill diskutera med våra rådgivare om att börja månadsspasa, kan du lämna en kontaktbegäran så ringer vi dig.

Lämna kontaktbegäran

Viktig information om fondsparande

Informationen på denna sida är menad som produktinformation och bör inte tas som placeringsrådgivning eller -rekommendationer. Tänk på att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för att den ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.