Vad är det för skillnad mellan traditionella och digitala bostadsaffärer?

Du kan göra bostadsaffären helt digitalt utan att besöka kontoret då du har anlitat en mäklare. En digital bostadsaffär är ett enkelt och tryggt alternativ till en traditionellt bostadsaffär på banken. 

Mäklaren sparar den kommande bostadsaffären i den digitala tjänsten för bostadsaffärer och banken får veta om affären via tjänsten. Mäklaren kommer överens med köparen om när köpebrevet ska undertecknas i den digitala tjänsten.

Om ingen mäklare har anlitats för affären arrangeras affären alltid på bankens kontor. Vanligtvis genomförs bostadsaffärer i köparens bank. Även om själva bostadsaffären sker på banken kan du ändå ta hand om alla låneärenden digitalt på ett onlinemöte.

Ajasta ja paikasta riippumatta

Hela bostadsaffären digitalt

  1. Du sköter låneärendena i anknytning till bostadsaffären digitalt med banken.
  2. Både köparen och säljaren kontrollerar köpebrevet i den digitala tjänsten.
  3. Då allt är klart och i skick undertecknar du köpebrevet digitalt med dina bankkoder.

Förberedelser för bostadsaffärer

Kontakta oss med blanketten Hittat ny bostad då du håller på att köpa en bostad och säljaren har godkänt ditt anbud, oberoende av om det är fråga om en digital bostadsaffär eller en traditionell bostadsaffär på kontoret. 

Vi bokar ett onlinemöte med dig där vi ännu går igenom lånet och detaljerna kring det och tjänsterna i anslutning till lånet. Vi kontrollerar bl.a. att dokumenten som gäller bostadslånet, såsom skuldebreven och säkerheterna, är i skick.

Kontakta oss med blanketten Hittat ny bostad.

Underskrift av lånedokumenten

Vi skickar dig dokumenten som gäller ditt bostadslån till din mobil- och nätbank. Där går du igenom dokumenten och bekräftar din underskrift med dina bankkoder. 

Dokument som undertecknas digitalt ska undertecknas senast 24 timmar före bostadsaffären. Försäkra dig också om att de andra parterna i lånet och till exempel de som ställer tilläggssäkerhet har undertecknat dokumenten i god tid före bostadsaffären. 

Kolla anvisningarna om hur du undertecknar dokumenten och avtalen som Nordea skickat elektronisktÖppnas i nytt fönster.

Om du har avtalat att du ska underteckna bolånedokumenten på kontoret i samband med bostadsaffären reserverar vi gott om tid så att du i lugn och ro kan gå igenom lånedokumenten innan de andra parterna i affären anländer.

Skillnader mellan traditionella och digitala bostadsaffärer

Affären framskrider lite olika beroende på om den görs digitalt eller på kontoret.

Digitalt bostadsköp
Bostadsaffär på banken

Digital bostadsaffär

Berätta för bostadsmäklaren att du vill göra bostadsaffären digitalt oberoende av om du är köpare eller säljare. Mäklaren kontaktar köparens och säljarens banker och ser till att allt är klart för bostadsaffären sånär som på underskrifterna. 

Den egentliga affären äger rum då både köparen och säljaren godkänner köpebrevet och de andra dokumenten med sina bankkoder eller annan stark autentisering. 

Upprättande av köpebrev och kontroll av det 

Mäklaren upprättar utkastet till köpebrevet. Gå noggrant igenom uppgifterna i köpebrevet i den digitala tjänsten så snart som möjligt. Efter det ser mäklaren till att köparens och säljarens banker kontrollerar det slutliga köpebrevet.

Digital underskrift av köpebrevet 

Affärshandlingarna ska undertecknas då både säljaren och köparen har tagit hand om alla bolåneärenden i sina banker och bekräftat det till mäklaren. 

Det är bra att underteckna köpebrevet så snart som möjligt i den digitala tjänsten för bostadsaffärer (alltså inte nät- eller mobilbanken). 

Vi slutför affären på banken

Då köpebrevet har undertecknats lyfter vi lånet för din del och betalar från ditt konto:

Mäklaren ser till att skicka överlåtelseskattedeklarationen till Skatteförvaltningen. 

Men om du köper en bostadsaktie utan att anlita en mäklare eller om du köper en fastighet ska du fylla i överlåtelseskattedeklarationen själv i MinSkatt. Läs mer om överlåtelseskatt.

Traditionell bostadsaffär på banken

En traditionell bostadsaffär arrangeras i regel i köparens bank. På plats är köparen, säljaren, mäklaren och bankens finansieringsrådgivare.  Om det är frågan om en fastighetsaffär är också köpvittnet närvarande.

Båda parterna i affären ska ha identitetsbevis med sig. Se vilka identitetshandlingar Nordea godkänner.

Avtal som gäller bostadslån undertecknar du behändigt digitalt före bostadsaffären. Om du ändå har avtalat att du undertecknar avtalen vid bostadsaffären reserveras tid för att du i lugn och ro kan gå igenom lånedokumenten innan de andra parterna i affären anländer.

Upprättande av köpebrev och kontroll av det

Säljaren ansvarar för att göra upp köpebrevet. Då en mäklare sköter försäljningen av en bostad gör hen upp köpebrevet.

Vid bostadsaffären går man igenom innehållet i köpebrevet och avtalar om det praktiska, såsom när den nya ägaren får nycklarna och när besittningsrätten övergår.

Underskrift av köpebrevet och betalning av köpesumman

Köparen och säljaren undertecknar köpebrevet och efter det ser banken till att krediten lyfts och betalar från ditt konto: 

Bostadsmäklaren sörjer för att aviseringen om överlåtelseskatten skickas till Skatteförvaltningen. Men om du köper en bostadsaktie utan att anlita en mäklare eller om du köper en fastighet ska du fylla i överlåtelseskattedeklarationen själv i MinSkatt. Läs mer om överlåtelseskatt.

Om affären gäller en bostadsaktie är det oftast säljaren eller mäklaren som gör en anteckning om överlåtelsen och äganderätten på pappersaktiebrevet. På samma gång digitaliseras bostadsaktiebrevet.

Kom ihåg följande efter bostadsaffären

Om en mäklare har tagit hand om bostadsförsäljningen meddelar hen disponenten om de nödvändiga ändringarna i ägarförhållandena för bostadsaktien. 

Gör följande själv:

  • flyttanmälan till befolkningsdatasystemet som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Med denna anmälan får även posten dina adressuppgifter.
  • försäkringsavtal hos försäkringsbolaget
  • elavtal
  • avtal om sophämtning och vatten då du flyttar till ett egnahemshus.

Hemförsäkring

If Hemförsäkring kommer till din hjälp vid överraskningar i vardagen hemma och på stugan.

Läs mer om Hemförsäkring

Nu får du 50 % rabatt på livförsäkringar för ett halvt år, erbjudandet gäller till 17.6

Teckna en livförsäkring för att skydda dina närståendes ekonomi. Som bolånekund får du en fortlöpande rabatt på 15 % på en ny försäkring. Dessutom får du nu 50 % rabatt för ett halvt år.

Läs mer och beräkna priset

Behöver du fixa lite i ditt nya hem?

Nytt kök eller badrum? Kolla alternativ för renoveringslån

Ansök om renoveringslån