Vad är det positiva kreditupplysningsregistret?

I det positiva kreditupplysningsregistret samlas uppgifter om privatpersoners lån och inkomster (löner, pensioner och förmåner). Med hjälp av registret får privatpersoner en bättre översikt över krediterna som de har beviljats, vilket gör det lättare att sköta den egna ekonomin. Dessutom får kreditgivarna enhetliga och uppdaterade uppgifter från registret då de beviljar lån till privatpersoner.

Det positiva kreditupplysningsregistret lanserades 1.4.2024.

Privatpersoner och kreditgivare kan alltså dra nytta av uppgifterna i det positiva kreditupplysningsregistret från 1.4.2024:

  • Privatpersoner får tillgång till en elektronisk tjänst där de ser sina giltiga krediter och inkomster som införts i inkomstregistret. Om du exempelvis har lån i olika banker ser du dem enkelt på ett och samma ställe. I registret går det också att lämna ett frivilligt kreditförbud avgiftsfritt för sig själv. Om du misstänker exempelvis identitetsstöld kan du lämna ett frivilligt kreditförbud för dig själv tills vidare eller för viss tid.
  • Kreditgivarna är skyldiga att kontrollera privatpersoners kreditupplysningar och inkomstuppgifter ur det positiva kreditupplysningsregistret då de bedömer kreditsökandens betalningsförmåga. Om du exempelvis ansöker om ett nytt lån i Nordea, får vi uppgifter om dina övriga krediter samt om dina löner, pensioner och förmåner direkt ur detta register. Därmed handläggs låneansökan snabbare och du behöver inte skicka oss motsvarande uppgifter separat.

Av det positiva kreditupplysningsregistret framgår endast privatpersoners konsumentkrediter, såsom bostadslån, studielån, konsumentkrediter, kreditkort och avbetalningsfinansieringar. Registret uppdateras ständigt då kreditgivarna skickar uppgifter om privatpersoners krediter till det.

Varför lanserades det positiva kreditupplysningsregistret?

Det positiva kreditupplysningsregistret grundar sig på lagen och dess syfte är att minska hushållens överskuldsättning.

I lagen fastställs exakt vilka instanser som får använda sig av uppgifterna i registret och i vilka situationer. Varje privatperson ser endast sina egna uppgifter i tjänsten.

Det positiva kreditupplysningsregistret förs av Skatteförvaltningens inkomstregisterenhet.

Läs mer om det positiva kreditupplysningsregistret på Skatteförvaltningens webbplatsÖppnas i nytt fönster

Vanliga frågor

Varning: Bedrägerimeddelanden i omlopp

Om du får ett sms där man ber dig bekräfta uppgifterna i det positiva kreditupplysningsregistret är det fråga om ett bedrägeriförsök. Klicka inte på länken.

Du behöver inte bekräfta någonting per sms eller e-post för det positiva kreditupplysningsregistret.

Läs mer om hur du kan skydda dig mot bedrägerier