Vad ska du beakta då du öppnar banktjänster för barn?

Vårdnadshavarna (föräldrarna) eller barnets intressebevakare kan öppna banktjänster för ett minderårigt barn på nätet. Vårdshavarna ska sinsemellan avtala om vilka tjänster de vill öppna för sitt minderåriga barn. Därför måste båda vårdnadshavarna godkänna ansökan. Ensamförsörjare kan öppna tjänster självständigt för sitt minderåriga barn. 

Att observera då du fyller i en ansökan:

 • Barnets namn måste finnas i befolkningsdatasystemet innan tjänster kan öppnas på nätet.
 • Den vårdnadshavare som fyller i ansökan måste vara kund hos Nordea och ha Nordeas bankkoder. Den andra vårdnadshavaren måste ha Nordeas eller en annan finsk banks bankkoder. 
 • Vårdnadshavarna måste ha ett pass eller identitetskort med foto som beviljats i Finland samt finskt mobiltelefonnummer.
 • Barnet måste ha ett pass eller identitetskort med foto som beviljats i Finland samt finskt mobiltelefonnummer då ett kort beställs eller bankkoder öppnas för barnet.
 • Om kraven ovan inte uppfylls ska vårdnadshavarna kontakta vår kundtjänst.

Identitetshandlingar som Nordea godkänner

Banktjänster för barn i olika åldrar

Så här öppnar du tjänster för barnet på nätet

Nedan hittar du anvisningar för att fylla i ansökan, hur den andra föräldern godkänner den och vad som händer efter att ansökan har handlagts.

Nästa steg

Den andra vårdnadshavaren godkänner

Time glass icon white 640x360

Det här steget gäller inte ensamförsörjare.

Den andra vårdnadshavaren får ett sms då hen kan godkänna ansökan.

För att godkänna ansökan behöver vårdnadshavaren:

 • Bankkoder i en finsk bank
 • Finskt pass eller identitetskort

Den andra vårdnadshavaren har 14 dagar på sig att godkänna ansökan. 

Vi handlägger ansökan då den andra vårdnadshavaren har godkänt den. 

Klart!

Börja använda tjänsterna

Cards new checkmark icon - 640x360

Vårdnadshavarna får ett sms då ansökan har handlagts.

Då du har öppnat ett konto för barnet:

Barnets konto syns i vårdnadshavarnas nät- och mobilbank om det har valts i ansökan.

Då du har beställt ett kort till barnet:

Kortet postas till barnets hemadress. Leveranstiden är cirka 1–2 veckor.

Då du har beställt nätbankskoder till barnet:

Du som vårdnadshavare ska på nytt logga in dig i tjänsten Öppna tjänster för ditt barn på nätet.

På fliken Aktivera Nordea ID ser du barnets användar-ID och anvisningar för att aktivera appen Nordea ID för barnet. 

Banktjänster för minderåriga – vad omfattar de?

Då ett barn föds förändras familjens vardag betydligt. I synnerhet nya föräldrar har mycket att lära sig.

Vårdnadshavarna bedömer tillsammans när den minderåriga kan börja använda banktjänster. Nedan sammanställde vi våra rekommendationer för barn och unga i olika åldrar:

Barn (0–5 år)
Barn (6–14 år)
Unga (15–17 år)
Inför 18-årsdagen
Så här gör du ansökan

Så här gör du ansökan

1.  Fyll i uppgifterna om barnet och välj önskade banktjänster. 

På nätet kan du öppna följande banktjänster för ditt barn:

 • Brukskonto och Nordea Debit-kort 

  Observera att då du beställer ett Nordea Debit-kort till ditt barn på nätet öppnas automatiskt ett nytt brukskonto. Om barnet redan har ett brukskonto som du vill ansluta ett nytt kort till, beställ kortet genom att ringa Nordea Kundtjänst. 

 • FörmånsKonto för besparingar

 • Bankkoder för användning av mobil- och nätbanken

  Observera att e-identifiering som barnet (under 15 år) kan använda för att logga in i tredje parters tjänster, såsom FPA:s tjänster, måste aktiveras på kontoret. Om ett minderårigt barn besöker kontoret ensamt, behöver hen fullmakter av sina föräldrar. Ett barn som har fyllt 15 år kan ansluta e-identifiering till bankkoderna utan intressebevakarnas tillstånd om hen har öppnat ett konto och nätbanksavtal för sina egna inkomster.

2.  Den andra vårdnadshavaren får ett sms och godkänner ansökan. 

Den andra vårdnadshavaren behöver:  

 • Nordeas eller en annan finsk banks bankkoder. 
 • Pass eller identitetskort med foto. 

3.  Nordea handlägger ansökan och meddelar vårdnadshavarna per sms då tjänsterna har öppnats. 

4.  Börja använda tjänsterna

Då du har öppnat ett konto för barnet:

Barnets konto syns i vårdnadshavarnas nät- och mobilbank om det har valts i ansökan.

Då du har beställt ett kort till barnet:

Kortet postas till barnets hemadress. Leveranstiden är cirka 1–2 veckor. 

Då du har beställt nätbankskoder till barnet:

Du som vårdnadshavare ska på nytt logga in dig i tjänsten Öppna tjänster för ditt barn på nätet.

På fliken Aktivera Nordea ID ser du barnets användar-ID och anvisningar för att aktivera appen Nordea ID för barnet. 

Råd för föräldrar

Ta del av råden nedan. Vid behov kan du även kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

Digital fraud - 640x360

Barnets bankkort och bankkoder är alltid avsedda för barnets privata bruk. När vårdnadshavarna beställer ett bankkort för barnet kan de fastställa kortets säkerhetsinställningar, såsom geografiska användningsområden och internetbetalning.

Appen Nordea ID

Illustration - Nordea ID logo - 640x360px

Det är bra att ladda ner barnets Nordea ID-app också på den ena vårdnadshavarens mobila enhet. Det är tryggt att installera appen Nordea ID på en familjemedlems enhet då var och en använder appen med sina personliga koder.

Mobilbanken

Nordea mobile app logo icon - 640x360

I mobilbanken kan barnet självständigt sköta bankärenden smidigt. Hen kan bl.a. göra betalningar samt kolla saldot och transaktionerna på sitt konto. 

Sparkapital

Stack of Coins - 640x360

I nät- och mobilbanken ser barnet sina fondinnehav och aktieplaceringar. Ett minderårigt barn kan dock inte självständigt ge köp- eller säljuppdrag.

Hittade du det som du sökte?