Fonder

Fonder passar både sparare och investerare. Genom att fondspara regelbundet och långsiktigt kan redan små sparbelopp växa till en betydande summa.

Fonder för sparare

Fonder för sparare är något för dig om du tycker att det är för tidskrävande och jobbigt att följa med marknaderna och placeringarna.

Läs mer

Fondsparavtal

Genom att fondspara regelbundet och långsiktigt kan redan små sparbelopp växa till en betydande summa.
 

Läs mer

Starsfonderna

Med Nordeas Starsfonder får du möjlighet till god avkastning på ditt sparande samtidigt som du sparar i fonder som placerar i företag som är finansiellt starka och verkliga stjärnor inom området för miljö, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Läs mer

Fondtorget

Passar för dig som vill att din portfölj består av flera fondförvaltares produkter.
 

Läs mer

Fonder Nytt

Alla våra fonder i Fonder Nytt

Räntefonder

Räntefonder passar dig som vill undvika stora värdefluktuationer i dina placeringar.
 

Läs mer

Blandfonder

Ett färdigt diversifierat och lättskött alternativ för långsiktig placering.
 
 

Läs mer

Aktiefonder

Aktiefonder fungerar bra som långsiktiga placeringsobjekt eftersom den förväntade avkastningen men också risken är hög.

Läs mer

Nordea Funds Ab

Nordea Funds Ab är en innovativ förvaltare av högklassiga fonder som skapar mervärde för placeraren.

Fondavgifter

Teckningsavgift tas ut för köp av fonder, det vill säga teckning av fonder, och inlösenavgift för försäljning av fonder, alltså inlösen av fonder. Det är billigare att teckna fonder i nätbanken. 

Fonden betalar fondbolaget förvaltningsprovision, som består av kostnaderna för förvaltning av fonden såsom värdeberäkning, bokföring och rapportering. 

Förvaltningsprovisionen anges som ett årligt belopp. Den debiteras inte separat utan dras av från fondandelens dagsvärde. Avgiften för förvaring av fondandelarna ingår i provisionen.  

De fondspecifika fondprovisionerna finns i Fonder Nytt.