Fonder

Fonder passar både sparare och investerare

Fonder för sparare

Fonder för sparare är något för dig om du tycker att det är för tidskrävande och jobbigt att följa med marknaderna och placeringarna.

Läs mer

Fondsparavtal

Genom att fondspara regelbundet och långsiktigt kan redan små sparbelopp växa till en betydande summa.
 

Läs mer

Fond torget

Passar för dig som vill att din portfölj består av flera kapitalförvaltares produkter.
 

Läs mer

Fonder Nytt

Alla våra fonder i Fonder Nytt

Fonder Nytt

Räntefonder

Räntefonder passar dig som vill undvika stora värdefluktuationer i dina placeringar.
 

Läs mer

Blandfonder

Ett färdigt diversifierat och lättskött alternativ för långsiktig placering.
 
 

Läs mer

Aktiefonder

Aktiefonder fungerar bra som långsiktiga placeringsobjekt eftersom den förväntade avkastningen men också risken är hög.

Läs mer

Rahastojen hinnat

Rahasto-osuuksien ostosta eli merkinnästä peritään merkintäpalkkio ja myynnistä eli lunastuksesta lunastuspalkkio. Verkkopankissa teet rahastomerkinnät alennetuin palkkioin.

Rahasto maksaa rahastoyhtiölle hallinnointipalkkiota, joka muodostuu rahaston hoidon kustannuksista kuten arvonlaskennasta, kirjanpidosta ja raportoinnista.

Hallinnointipalkkion määrä ilmoitetaan vuotuisena palkkiona. Sitä ei veloiteta erikseen, vaan se vähennetään rahasto-osuuden päivän arvosta. Palkkioon sisältyy rahasto-osuuksien säilytysmaksu.

Nordean Avain- ja Check-in-asiakkailta, jotka joko konttorissa tai verkkopankissa tehdyn rahastosäästösopimuksen mukaisesti säästävät säännöllisesti Nordea-rahastoihin, ei peritä merkintäpalkkiota ja vastaavasti Kanta-asiakas saa 50 % alennuksen merkintäpalkkiosta.

Rahastojen palkkiot saat rahastokohtaisesti Rahastot Nytistä.

Nordea Funds Oy

Nordea Funds Ab är en innovativ förvaltare av högklassiga fonder som skapar mervärde för placeraren.

Läs mer