Kontakta Nordea - Privatkund

Kundtjänst 0200 5000

Betjäningstid vardagar klockan 8.00 - 18.00. Samtalets pris lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift. Identifiera dig med bankkoder så får du snabbare betjäning och kan tryggt sköta olika bankärenden.

Läs mer

Onlinemöte

På onlinemötet sköter du smidigt dina bankärenden oberoende av om du är hemma, på kontoret eller stugan. Du behöver en dator eller iPad/ Android -tablett med internetuppkoppling, telefon och Nordeas bankkoder.

Läs mer

Kontor och automater i Finland

Öppettider, tjänster och läge på karta.

Läs mer

Om kortet förkommer 020 333

Du kan göra en anmälan om förkommet kort också per telefon till Nordea Kundtjänst tfn 0200 5000 eller personligen till närmaste Nordeakontor under dess öppettider.

Läs mer

Ändra adressen så här

Vi får adressändringar i Finland och utomlands direkt från Befolkningsregistercentralen och det räcker alltså att du sänder din officiella adressändring dit

Läs mer

Ge respons

Utifrån kundresponsen förbättrar vi vår service, utvecklar produkter och förmedlar beröm och utvecklingsidéer till rätt mottagare.

Läs mer

Dotterbolag i Finland

Nordea Livförsäkring

Vi betjänar privat- och företagskunder på Nordea Banks kontor samt i Nordeas kundtjänst och nätbank.

Läs mer

Nordea Hypoteksbank Abp

Nordea Hypoteksbank Abp är ett finskt dotterbolag som äger till 100 procent. Bolaget förvaltar bostadsfinansieringshelheten i anslutning till Nordeas verksamhet i Finland.

Läs mer