Kontakta Nordea - Privatkund

Kundtjänst 0200 5000

Betjäningstid vardagar klockan 8.00 - 18.00. Samtalets pris lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift. Identifiera dig med bankkoder så får du snabbare betjäning och kan tryggt sköta olika bankärenden.

Lue lisää

Onlinemöte

Boka ett onlinemöte och diskutera med oss när och var det passar dig. Du behöver bara bankkoder, en telefon och en dator eller pekplatta med internetuppkoppling.

Lue lisää

Kontor och automater i Finland Avautuu uuteen ikkunaan

Här kan du söka kontorens och betalautomaternas läge, tjänster och öppettider.

Sök närmaste kontor eller automat Avautuu uuteen ikkunaan

Om kortet förkommer 020 333 Avautuu uuteen ikkunaan

Du kan göra en anmälan om förkommet kort också per telefon till Nordea Kundtjänst tfn 0200 5000 eller personligen till närmaste Nordeakontor under dess öppettider.

Läs mer om förkomna kort Avautuu uuteen ikkunaan

Ändra adressen så här Avautuu uuteen ikkunaan

Vi får adressändringar i Finland och utomlands direkt från Befolkningsregistercentralen och det räcker alltså att du sänder din officiella adressändring dit

Läs mer om adressändringar Avautuu uuteen ikkunaan

Ge respons

Utifrån kundresponsen förbättrar vi vår service, utvecklar produkter och förmedlar beröm och utvecklingsidéer till rätt mottagare.

Läs mer om respons

Dotterbolag i Finland

Nordea Livförsäkring Avautuu uuteen ikkunaan

Vi betjänar privat- och företagskunder på Nordea Banks kontor samt i Nordeas kundtjänst och nätbank.

Läs mer om Nordea Livförsäkring Avautuu uuteen ikkunaan

Nordea Försäkring Finland Ab

Vi betjänar våra kunder i Nordeas kundbetjäningskanaler.

Lue lisää

Nordea Hypoteksbank Abp

Nordea Hypoteksbank Abp är ett finskt dotterbolag som Nordea Bank Abp äger till 100 procent. Bolaget förvaltar bostadsfinansieringshelheten i anslutning till Nordeas verksamhet i Finland.

Lue lisää