Ändra adressen så här

Privatkund

Vi får adressändringar i Finland och utomlands direkt från Befolkningsregistercentralen och det räcker alltså att du sänder din officiella adressändring dit. Undantag är tillfällig och hemlig adress som du måste göra en separat adressändring för med Omaposti.

Av säkerhetsskäl gör vi inga adressändringar på basis av anmälningar per e-post, meddelanden på blanketter eller telefonsamtal utan bankkoder.

Företagskund

Företagskundernas adressändringar förmedlas inte direkt till Nordea, så kom ihåg att göra en separat adressändring. 

  • Ring Nordea Business Centre och identifiera dig med bankkoder.
  • Klicka på länken Post i nätbanken och skriv en fritt formulerad anmälan om adressändring.
  • Om du inte har bankkoder kan du göra en adressändring personligen på ett Nordeakontor.

Av säkerhetsskäl gör vi inga adressändringar på basis av anmälningar per e-post, meddelanden på blanketter eller telefonsamtal utan bankkoder.