Våra kunder är i huvudsak nordbor

Bank- och finanstjänsterna är strikt reglerade överallt i världen. Nordeas produkter och tjänster är planerade och avsedda i synnerhet för nordiska kunder med beaktande av bestämmelserna och beskattningen i Norden. Detta innebär att du har tillgång till vårt fulla tjänsteutbud om du bor i Finland, Sverige, Danmark eller Norge.

Om du bor i ett land i EES-området erbjuder vi dig omfattande grundläggande banktjänster. Om du bor utanför EES-området behöver du en särskild grund för att kunna bli kund hos oss. 

Eftersom du är en befintlig kund behöver du inte kontakta oss i fråga om uppgifter om din hemvist utan vi kontrollerar kunduppgifterna när du sköter andra ärenden eller på annat sätt med jämna mellanrum eller så kan vi kontakta dig vid behov.

Om du bor i EES-området

Om du bor i ett land i EES-området får du grundläggande banktjänster: brukskonto, Nordea Electron-kort och nätbankstjänster samt kodappen eller kodkalkylatorn. Utifrån en helhetsbedömning kan du också få tillgång till andra tjänster.

Om du bor utanför EES-området

Om du är en kund som bor utanför EES-området kontrollerar vi din helhetssituation då vi ber dig uppdatera dina kunduppgifter eller då du sköter dina ärenden. Vi kontaktar dig vid behov.

I vissa fall kan vi upprätta en kundrelation för en person som bor utanför EES-området utifrån en bedömning av hens helhetssituation.

Vi bedömningen av helhetssituationen beaktar vi bland annat tillfällig vistelse i utlandet på grund av arbete eller studier, lön eller pension som betalas från Finland eller en stark koppling till Finland – enbart egendom i Finland är ändå inte en grund för att upprätta kundrelation.

Om det finns grund för att upprätta en kundrelation väljs de grundläggande tjänsterna och andra eventuella tjänster utifrån en helhetsbedömning.