Aktier

Aktier är ett bra tillägg i en diversifierad portfölj, vilket betyder att kapitalet sprids i många olika placeringsobjekt för att minska placeringsrisken. Placering i aktier förutsätter att man följer läget i de bolag som emitterat aktierna och det allmänna läget på marknaden.

Den som handlar med aktier bör vara intresserad av att följa med bolagens utveckling och läget på marknaden, eftersom det är typiskt att aktiekurserna fluktuerar kraftigt. Du får tidsenlig information smidigt i våra handelstjänster i nätbanken.

  • I nätbanken följer du lätt upp dina handelsuppdrag och ser hur din egendom och läget på marknaden utvecklas. Du hittar all information på samma ställe.
  • I nätbanken kan du handla med drygt 2 500 aktieslag på över 20 marknadsplatser i Europa och Nordamerika.

Offentligt köpeanbud avseende aktier i Pihlajalinna Abp

Mehiläinen Yhtiöt Oy:s offentliga köpeanbud avseende samtliga emitterade och utestående aktier i Pihlajalinna Abp.

Att placera i aktier

Då du placerar i aktier kan du först välja vilket bolags aktier du vill köpa. Med aktieinnehav kan du även påverka bolagets verksamhet genom att delta i bolagsstämman. Då du själv väljer vilket bolags aktier du vill köpa gör du klokt i att noggrant överväga valet av placeringsobjekten. Bra avkastningshistoria, tillväxtplan och tillväxtpotential samt kompetent ledning, megatrendernas inverkan på affärsverksamheten och analys av bolagets nyckeltal är exempel på potentiella valkriterier, men det finns även många andra faktorer som kan påverka beslutet om att köpa vissa aktier. Intresse för bolaget och marknaden är ofta en fördel i fråga om aktieplaceringar.

Genom att diversifiera aktieportföljen går det att minska risken med aktieinnehav

Aktier är placeringsobjekt vars kurser typiskt fluktuerar mycket. Därför är den förväntade avkastningen på aktier ofta högre än på till exempel ränteinstrument. Aktieplaceringar är ändå också behäftade med en högre risk än ränteplaceringar. Det bästa sättet att gardera sig mot riskerna med aktieplaceringar är att diversifiera sina aktieinnehav mellan flera olika objekt.

Det finns flera olika sätt att diversifiera aktieinnehaven. Diversifiering mellan olika sektorer, regioner och tidsperioder är exempel på olika strategier för att diversifiera aktieplaceringar. Det går också att minska risken genom att placera i andra tillgångsslag, såsom ränteinstrument, fonder och övriga placeringsprodukter.

Nu hittar du all nödvändig information om aktier och aktieplacerande i ett och samma ställe  

Du kan handla i Nordeas nätbank med drygt 2 500 aktieslag och på över 20 olika marknadsplatser i Europa och Nordamerika. I nätbanken är det dessutom lätt att följa upp hur dina tillgångar och läget på marknaden utvecklas. Du kan läsa mer om handel med placeringsinstrument nedan.

Aktier som placeringsobjekt

För långsiktig placering

Avkastningen på aktieplaceringar beror på företagets framgång på lång sikt. Under en längre period avkastar aktieplaceringar sannolikt bättre än ränteplaceringar.

Jämfört med andra tillgångsslag är det typiskt att avkastningen varierar kraftigt. Den som placerar i aktier borde följa med bolagens utveckling och läget på marknaden.

Man kan göra direkta aktieplaceringar genom att köpa aktier i ett enskilt bolag på börsen och indirekta aktieplaceringar genom att placera i aktie- och blandfonder eller indexlån.

Ett annat alternativ är att teckna aktier i en aktieemission eller aktieförsäljning där bolagets ägare säljer en del av sina innehav till nya placerare.

Mindre risk med diversifiering

Långvariga aktieinnehav med bred diversifiering har avkastat bäst trots att börskurserna ibland stiger och sjunker kraftigt.

Riskerna med aktieplaceringarna hänför sig till den allmänna utvecklingen på aktiemarknaden och bolagets framgång. Utländska aktieplaceringar är också behäftade med valutakursrisk. Aktieplaceraren får avkastning i form av dividender och värdeuppgång i aktien.

Diversifiering ger mindre risker. Företagsrisken kan man minska genom att placera i flera bolag och marknadsrisken genom att placera en del av kapitalet i t.ex. ränteprodukter. Fonder är ett smidigt sätt att diversifiera placeringsportföljen. Tidsmässig diversifiering, det vill säga att man köper och säljer aktier i flera poster under en lägre period, är också bra att komma ihåg. 

Offentligt köpeanbud avseende aktier i Cramo Abp

Boels Topholding B.V.:s offentliga köpeanbud avseende samtliga utestående aktier i Cramo Abp

Nordea Investor

Med hjälp av Nordea Investor kan du lätt följa upp marknaden och dina placeringar var och när som helst

Läs mer Öppnas i nytt fönster