Vad är hållbara placeringar och vad betyder ESG?

I placeringar med hllbarhetsfokus vill placeraren att hens innehav både ger avkastning och bidrar till en bättre morgondag. Allt fler fondkunder vill välja sina placeringsobjekt på denna grund. Via Nordeafonderna är det enkelt, då våra kunder kan välja från ett brett utbud av fonder med fokus på håållbarhet. Fondernas placeringsobjekt har valts utgående från ett eller flera av följande kriterier:

  • Miljöfrågor (Environmental), såsom att bromsa klimatförändringen, främja biologisk mångfald och energieffektivitet 
  • Socialt ansvar eller samhällsansvar (socialt ansvar), såsom att främja mänskliga rättigheter, jämställdhet och rättigheter i arbetslivet 
  • God bolagsstyrning (Governance), såsom att bekämpa korruption och mutor samt belöningssystem för företag. 

I ansvarsfrågor används ofta termen ESG – Environmental, Social och Governance – det vill säga frågor som gäller miljö- och samhällsansvar samt bolagsstyrning. Vi talar också om hållbara placeringar. Termen togs i bruk i bredare omfattning då EU:s förordning om hållbar finansiering trädde i kraft i mars 2021.

Varför placera med hållbarhet som fokus?

Genom att placera med hållbarhetsfokus kan du bidra till att skapa en mer hållbar värld. Ju fler av oss som väljer placeringsobjekt som främjar hållbarhet, desto större förändringskraft kan vi åstadkomma. 

  • Du behöver inte pruta på avkastningen på placeringarna, då den förväntade avkastningen och kostnaderna för våra hållbara fonder motsvarar traditionella lösningar. 
  • Du undviker att placera i företag som bryter mot internationella bestämmelser om mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö. 
  • Du kan främja hållbar utveckling, vilket i sin tur kan förbättra riskhanteringen och avkastningen på placeringarna på lång sikt.  

Hur placerar jag med hållbarhet som fokus?

De flesta finländare som vill placera med hållbarhetsfokus har placerat just via fonder. Fonderna är i många avseenden ett smart val för placerare som värdesätter hållbarhet. Kapitalförvaltare som förvaltar stora fonder har tillräckliga resurser för att bedöma placeringsobjekten också ur ESG-synvinkel. Nordea har exempelvis ett eget team för hållbara placeringar, vars analytiker är aktivt involverade i placeringsprocessen i många fonder. 

EU-regelverket klassificerar fonder i tre olika klasser utifrån tillvägagångsssätt i anslutning till hållbarhet (ansvar): 

  • Fonder som bidrar till att uppnå ett hållbarhetsmål. De här produkterna kallas hållbara fonder. I EU-regelverket är dessa enligt artikel 9 så kallade mörkgröna fonder. 
  • Fonder som främjar särskilda miljörelaterade (Environmental) eller sociala (Social) särdrag och som omfattas av vissa hållbarhetskriterier (ESG-kriterier). I EU-regelverket är dessa enligt artikel 8 så kallade ljusgröna fonder.  
  • Fonder som inte uppfyller kriterierna ovan men som uppfyller ESG-kraven på basnivå.  

Det är bra att komma ihåg att det inte bara finns ett sätt att placera med hållbarhetsfokus. Ditt sätt att placera beror på vad du värdesätter och tycker är viktigt.

Nordea som hållbar placerare

Spara med fokus på hållbarhet

Hos Nordea kan du spara och placera på ett sätt som passar just dig.

Boka möte i Nätbanken Öppnas i nytt fönster

Viktig information om placeringar

Uppgifterna på denna sida är endast avsedda som allmän produktinformation. De ska inte betraktas som placeringsråd eller rekommendationer. Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar eller aktier kan öka eller minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det placerade kapitalet.