Spara och placera hållbart

Genom att placera i hållbara företag kan du påverka deras verksamhet. Då får företag som agerar hållbart mer finansiering medan bolagen vars verksamhet inte är hållbar är tvungna att ändra sitt agerande. Men måste du i så fall tumma på den förväntade avkastningen?

Spara och placera hållbart – våra mest hållbara produkter

Hur du sparar och placerar kan påverka också annat än din ekonomi. Du kan fokusera på exempelvis miljön, mänskliga rättigheter eller bättre arbetsförhållanden i dina spar- och placeringsbeslut.

Då du väljer produkter ur vårt erbjudande Hållbart urval stöder du bolag som agerar hållbart eller kontinuerligt utvecklar nya hållbara lösningar. Bolag som har hållbara affärsmodeller och processer klarar sig bättre i konkurrenssituationer än andra. Genom att placera i hållbara bolag kan du dessutom uppmuntra andra bolag att bli mer hållbara.

Vaikuta päätöksilläsi

Sijoituspäätöksiä tehtäessä tarkastele talouslukujen lisäksi sitä, miten yhtiö hoitaa vastuullisuusasioita: 

  • huolehtivatko ne ympäristöasioista eivätkä saastuta, 
  • pitävätkö ne huolta työntekijöidensä turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ja 
  • noudattavatko ne kansainvälisiä sopimuksia?

Vastuulliset tuotteet ovat kilpailukykyisiä

Myös vastuullisen sijoittamisen tavoitteena on olla tuottavaa. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että vastuullisten sijoitusten pitkän aikavälin tuotto ei ole heikompi kuin muiden sijoitusten.  Vastuullinen sijoittaminen ei myöskään ole kalliimpaa kuin perinteinen sijoittaminen.

Tee vastuullinen valinta – valitse vastuullisimmista tuotteista omasi

Pohjoismaiden suurimpana pankkina Nordealla on paljon kokemusta vastuullisesta sijoittamisesta. Esimerkiksi Nordean rahastoissa noudatettava vastuullisen sijoittamisen prosessi on palkittu useana vuonna Euroopan parhaana.

Vastuullinen valinta on tuoteperhe, joka sisältää kaikkein vastuullisimmat säästämisen ja sijoittamisen tuotteemme. Niissä painotetaan vahvasti vastuullisuutta samalla kun pyritään täyttämään muut tuotteitamme koskevat kriteerit ja vaatimukset, jotka liittyvät esimerkiksi riskiin, tuottoon ja kuluihin. 

Valitse juuri sinua kiinnostavat Vastuullisen valinnan tuotteet:

Tulevaisuuden ilmasto- ja ympäristöratkaisut?

Kiinnostavatko sinua yhtiöt, jotka panostavat tulevaisuuden ilmasto- ja ympäristöratkaisuihin?

Nordea Ilmasto ja Ympäristö
  • Maailmanlaajuisesti sijoittava osakerahasto
  • Sijoittaa yrityksiin, joiden liiketoiminnassa keskitytään vaihtoehtoisen energiantuotantoon, luonnonvarojen tehokkaaseen hyödyntämiseen tai ympäristönsuojeluun.
  • 40–60 keskisuurta ja suurta yhtiötä, jotka toimivat eri puolilla maailmaa 
  • Yhtiöitä, joiden tuotteet ja palvelut ovat houkuttelevia niin ympäristönäkökulmien kuin tuottopotentiaalin kannalta.

Lue lisää Ilmasto ja Ympäristö -rahastosta.

Pienempi hiilijalanjälki?
Vastuullisuuden edelläkävijät?
Kaikki kerralla?

Fonden Klimat och Miljö

En aktiefond för dig som vill placera i hållbar utveckling och satsa på koldioxidsnåla lösningar.

Läs mer om Fonden Klimat och Miljö

Starsfonder

Utifrån kriterierna för hållbar verksamhet väljer vi till Starsfonderna de bolag som på lång sikt kan hjälpa oss att generera stabil och hållbar avkastning.

Läs mer om Starsfonder

Hållbara blandfonder

Nordea Hållbarhetsfonder kombinerar hållbarhetsfokus med fonder som består av både aktier och räntebärande placeringar.

Läs mer om Hållbara blandfonder

Nordean Maapallokorit

Vastuullista vakuutussäästämistä sinulle, joka haluat jättää sijoituspäätökset kokonaan ammattilaisten käsiin.

Lue lisää Maapallokoreista

Nordea ja Nasdaq julkaisevat sijoitusten vastuullisuusjalanjäljen

Olemme aloittaneet Nasdaqin kanssa yhteistyön, jonka tarkoituksena on tehdä vastuullisten sijoitusten ympäristöjalanjälki näkyväksi ja helposti ymmärrettäväksi. Yhteistyön tuloksena esittelemme uuden Vastuullisuusjalanjälki-yhteenvedon. Yhteenvedon avulla on helppo havainnollistaa, miten tärkeää vastuullisten valintojen tekeminen on. Vastuullisuusjalanjälki on saatavilla Nordean vastuullisiin yhdistelmärahastoihin, vastuullisiin mallisalkkuihin sekä Nordea Henkivakuutuksen vastuullisiin Maapallokoreihin.

Tutustu Vastuullisuusjalanjälki-yhteenvetoon.

Nordean rahastojen vastuullisuusprosessi

Nordea on yksi Euroopan johtavista pankeista, kun puhutaan kestävistä ja vastuullisesta sijoittamisesta. Asset Management -yksikkömme on luonut monta menestyksellistä sijoitusmallia, jotka huomioivat täysimääräisesti ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyvät asiat, eli niin kutsutut ESG-tekijät. Nordeassa kaikki rahastojemme sijoitukset seulotaan säännöllisesti kansainvälisiä sopimuksia ja säännöksiä rikkovien yhtiöiden tunnistamiseksi. 

Spara och placera hållbart

Utifrån kriterierna för hållbar verksamhet väljer vi till Starsfonderna de bolag som på lång sikt kan hjälpa oss att generera stabil och hållbar avkastning.

Läs mer om Starsfonder