Spara och placera hållbart

Genom att spara och placera hållbart kan du även påverka annat än din ekonomi. Om du vill fokusera på t.ex. miljö, mänskliga rättigheter eller bättre arbetsförhållanden kan du beakta dem när du väljer placeringsobjekt.

Vad betyder hållbara placeringar och ESG?

Termen ESG används också ofta i samband med hållbarhetsfrågor och hållbara placeringar. ESG är en akronym för Environmental, Social och Governance.

Dessa termer avser miljöfrågor, samhällsansvar och bolagsstyrning. I företagsverksamheten syns hållbarhet i bolagens affärsmodeller, dvs. hur deras produkter och tjänster främjar hållbar utveckling. Hållbarhet syns också i bolagens riskhantering, dvs. hur de minimerar den negativa påverkan av sin verksamhet.

Att placera hållbart avser hur ovan nämnda synpunkter i anslutning till miljö, socialt ansvar och god bolagsstyrning beaktas i placeringsverksamheten.

Vill du veta mer om olika stilar med och förväntad avkastning på hållbara placeringar? Nordeas nya hållbarhetspublikation ger placerarna undersökningsdata om hållbara placeringar.

Du kan göra skillnad genom att placera hållbart

Då du placerar hållbart får ansvarsfulla bolag mer finansiering medan bolagen vars verksamhet inte är hållbar är tvungna att ändra sitt agerande. Då du väljer placeringsobjekt är det viktigt att kolla ekonomiska data men också hur bra olika bolag beaktar hållbarhetsaspekter i sin verksamhet. 

  • Tar de hand om miljöfrågor och förorenar inte? 
  • Tar de hand om arbetarskydd och de anställdas välmående? 
  • Efterlever de internationella avtal?

Hållbara produkter är konkurrenskraftiga

Även hållbara placeringar strävar efter att ge avkastning. Enligt många undersökningar är avkastningen på hållbara placeringar på lång sikt inte sämre än på andra placeringar.

Hållbara placeringsobjekt är dessutom inte dyrare än traditionella placeringsobjekt.

Välj dina produkter ur vårt hållbara sortiment

I egenskap av Nordens största bank har Nordea en gedigen erfarenhet av att placera hållbart. Till exempel processen för hållbara placeringar som tillämpas på Nordeas fonder har i flera år prisbelönats som bäst i Europa.

Hållbart val är en produktfamilj som omfattar våra mest hållbara spar- och placeringsprodukter. Dessa produkter fokuserar starkt på hållbarhet samtidigt som de strävar efter att uppfylla våra övriga kriterier och krav på produkter. Sådana hänför sig bl.a. till risk, avkastning och kostnader. 

Välj de produkter ur vårt hållbara val som intresserar dig:

Har du intresse för klimat- och miljölösningar för framtiden?

Är du intresserad av bolag som satsar på klimat- och miljölösningar för framtiden?

Nordea Klimat och Miljö

  • En aktiefond som placerar globalt
  • Fonden placerar i bolag vars affärsverksamhet fokuserar på alternativ energiproduktion, effektiv användning av naturresurser eller miljöskydd.
  • Det är sammanlagt 40–60 medelstora och stora bolag med verksamhet på olika håll i världen. 
  • Bolag vars produkter och tjänster är lockande ur hållbarhetssynvinkeln och har också en bra avkastningspotential.

Läs mer om fonden Klimat och miljö.

Mindre koldioxidavtryck?
Föregångare i hållbarhet?
Allt-i-ett?

Fonden Klimat och Miljö

En aktiefond för dig som vill placera i hållbar utveckling och satsa på koldioxidsnåla lösningar.

Läs mer om Fonden Klimat och Miljö

Starsfonder

Utifrån kriterierna för hållbar verksamhet väljer vi till Starsfonderna de bolag, som på lång sikt kan hjälpa oss att generera stabil och hållbar avkastning.

Läs mer om Starsfonder

Hållbara blandfonder

Nordea Hållbarhetsfonder kombinerar hållbarhetsfokus med fonder som består av både aktier och räntebärande placeringar.

Läs mer om Hållbara blandfonder

Nordea Globkorgar

Nordea Globkorgar är en helhetslösning för dig som vill överlämna placeringsbesluten helt i professionella händer och tycker att det är viktigt att beakta hållbarhetsfrågorna i dina spar- och placeringsbeslut.

Läs mer om Nordea Globkorgar

Nordeas hållbarhetsavtryck hjälper dig att förstå samband mellan sparande och klimatpåverkan 

Att förstå sambandet mellan sparande och avtryck på miljön kan vara svårt. Därför har vi på Nordea tillsammans med Nasdaq utvecklat en översikt som visar hållbarhetsavtrycket för de bolag som Nordea har investerat i inom ett antal av våra hållbara portföljer, i jämförelse mot ett index på motsvarande marknader. Denna översikt, som vi kallar för Hållbarhetsavtrycket, finns tillgängligt för våra hållbara blandfonder och våra strategiska hållbara fondportföljer och du kan ta del av det när du träffar en av våra rådgivare online eller på kontor.

Hållbarhetsavtrycket är baserat på en investering på 1 miljon kronor och visar avtrycket för fyra viktiga miljö-parametrar: Koldioxidutsläpp, framtida potentiella utsläpp från olje-, kol- och gasreserver hos befintliga innehav, utnyttjande av vatten samt mängd avfall. 

Hur Nordea arbetar med hållbarhet

Vi arbetar brett med hållbarhet i allt från lån till sparande. Dessutom engagerar vi oss i flera hållbarhetsfrågor genom exempelvis våra analyser och fältbesök. Vi har även varit med och utarbetat FN:s Principer för Ansvarsfull Bankverksamhet då vi aktivt vill bidra till ett grönare samhälle. Vi vet att många av våra hållbara produkter bidrar till minskad klimatpåverkan och vi vill hjälpa dig att göra din privatekonomi grönare genom möjligheten att göra hållbara val, vare sig du tänkt investera eller låna. Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbeteÖppnas i nytt fönster, våra produkter och hur vi aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor genom exempelvis fältbesök och utvärdering av företag.

Spara och placera hållbart

Utifrån kriterierna för hållbar verksamhet väljer vi till Starsfonderna de bolag som på lång sikt kan hjälpa oss att generera stabil och hållbar avkastning.

Läs mer om Starsfonder