Osingot ja osinkotuotto - tutustu osinkosijoittamiseen

Spara och placera hållbart

Genom att spara och placera hållbart kan du även påverka annat än din ekonomi. Om du vill fokusera på t.ex. miljö, mänskliga rättigheter eller bättre arbetsförhållanden kan du beakta dem när du väljer placeringsobjekt.

Vad betyder hållbara placeringar och ESG?

Termen ESG används också ofta i samband med hållbarhetsfrågor och hållbara placeringar. ESG är en akronym för Environmental, Social och Governance.

Dessa termer avser miljöfrågor, samhällsansvar och bolagsstyrning. I företagsverksamheten syns hållbarhet i bolagens affärsmodeller, dvs. hur deras produkter och tjänster främjar hållbar utveckling. Hållbarhet syns också i bolagens riskhantering, dvs. hur de minimerar den negativa påverkan av sin verksamhet.

Att placera hållbart avser hur ovan nämnda synpunkter i anslutning till miljö, socialt ansvar och god bolagsstyrning beaktas i placeringsverksamheten.

Vill du veta mer om olika stilar med och förväntad avkastning på hållbara placeringar? Nordeas nya hållbarhetspublikation ger placerarna undersökningsdata om hållbara placeringar.

Du kan göra skillnad genom att placera hållbart

Då du placerar hållbart får ansvarsfulla bolag mer finansiering medan bolagen vars verksamhet inte är hållbar är tvungna att ändra sitt agerande. Då du väljer placeringsobjekt är det viktigt att kolla ekonomiska data men också hur bra olika bolag beaktar hållbarhetsaspekter i sin verksamhet. 

 • Tar de hand om miljöfrågor och förorenar inte? 
 • Tar de hand om arbetarskydd och de anställdas välmående? 
 • Efterlever de internationella avtal?

Hållbara produkter är konkurrenskraftiga

Även hållbara placeringar strävar efter att ge avkastning. Enligt många undersökningar är avkastningen på hållbara placeringar på lång sikt inte sämre än på andra placeringar.

Hållbara placeringsobjekt är dessutom inte dyrare än traditionella placeringsobjekt.

Osäker på hur du vill spara?

Ifall du är osäker på din profil som investerare, hjälper vi dig gärna.

Boka tid för placegingrådgivning

Välj dina produkter ur vårt hållbara sortiment

I egenskap av Nordens största bank har Nordea en gedigen erfarenhet av att placera hållbart. Till exempel processen för hållbara placeringar som tillämpas på Nordeas fonder har i flera år prisbelönats som bäst i Europa.

Hållbart val är en produktfamilj som omfattar våra mest hållbara spar- och placeringsprodukter. Dessa produkter fokuserar starkt på hållbarhet samtidigt som de strävar efter att uppfylla våra övriga kriterier och krav på produkter. Sådana hänför sig bl.a. till risk, avkastning och kostnader. 

Hur vill du placera?

Välj de produkter ur vårt hållbara val som intresserar dig:

Föregångare i hållbarhet?

Vill du placera i bolag som är bättre än sina konkurrenter i hållbarhetsfrågor?

Starsfonder

Starsfonderna placerar i sådana bolag som i sina sektorer är bäst på både hållbar utveckling och ekonomiska faktorer. Hållbarhetsanalysen är en fast del av processen för att välja placeringsobjekt för dessa fonder. Utifrån analysen väljer vi bolag som effektivt hanterar risker i sin affärsverksamhet och på ett utmärkt sätt beaktar möjligheter som hänger samman med miljö, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och affärsetik. 

Vi för också aktiv dialog med de bolag som utgör placeringsobjekt i syfte att uppmuntra dem att utveckla sin verksamhet i en ännu mer hållbar riktning.

Bland de olika Starsfonderna hittar du ett lämpligt alternativ vare sig du är intresserad av aktieplaceringar eller ränteplaceringar med mindre risk.

Läs mer om Starsfonder

Mindre koldioxidavtryck?
Allt-i-ett?

Vill du placera i bolag som är bättre än sina konkurrenter i hållbarhetsfrågor?

Starsfonder

Starsfonderna placerar i sådana bolag som i sina sektorer är bäst på både hållbar utveckling och ekonomiska faktorer. Hållbarhetsanalysen är en fast del av processen för att välja placeringsobjekt för dessa fonder. Utifrån analysen väljer vi bolag som effektivt hanterar risker i sin affärsverksamhet och på ett utmärkt sätt beaktar möjligheter som hänger samman med miljö, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och affärsetik. 

Vi för också aktiv dialog med de bolag som utgör placeringsobjekt i syfte att uppmuntra dem att utveckla sin verksamhet i en ännu mer hållbar riktning.

Bland de olika Starsfonderna hittar du ett lämpligt alternativ vare sig du är intresserad av aktieplaceringar eller ränteplaceringar med mindre risk.

Läs mer om Starsfonder

Är du intresserad av bolag som har ett mindre koldioxidavtryck än konkurrenter?

Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global

 • Placerar globalt på aktiemarknaden
 • Portföljförvaltarna strävar efter att utesluta bolag som är dåliga på att hantera risker och möjligheter med miljö, samhälle och bolagsstyrning.
 • Målet är att fondens koldioxidavtryck är 25 % mindre än jämförelseindexets.
 • Fonden strävar efter indexavkastning och placerar därför främst i bolag som ingår i jämförelseindexet. 

Nordea Globala Stjärnor 

 • Till fonden väljs globalt bolag som har utmärkta ekonomiska fundament och presterar exceptionellt bra i hållbarhetsfrågor. 
 • Vi för också aktiv dialog med de bolag som utgör placeringsobjekt. 
 • Fonden omfattar aktier i 50–60 bolag i flera olika sektorer.
 • Fondens koldioxidintensitet är bara 18 % av jämförelseindexets koldioxidintensitet.

Läs mer om Nordeas Starsfonder

Är du främst intresserad av en nyckelfärdig lösning som mångsidigt kombinerar olika hållbarhetsaspekter?

Hållbara blandfonder

 • Fonderna placerar på ränte- och aktiemarknaderna via Nordeas Hållbara fonder.
 • De kombinerar de olika hållbara tillvägagångssätten att beakta miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.
 • Den valda diversifieringen mellan aktie- och ränteplaceringarna förblir densamma oberoende av marknadsutvecklingen.
 • Ett team av erfarna portföljförvaltare tar hand om placeringarna.
 • Olika typer av fonder för olika placerare: försiktiga, balanserade och avkastningsinriktade

Läs mer om Hållbara blandfonder

Nordea Globkorgar

 • Placeringskorgar som kan anknytas till sparlivförsäkringar och kapitaliseringsavtal.
 • Globkorgarna strävar efter att positivt påverka miljön och samhället samt främja god bolagsstyrning i affärslivet.
 • Utöver Nordeas egna fonder använder portföljförvaltarna också noggrant utvalda samarbetspartners fonder.
 • Globkorgarna omfattar fem olika placeringsprofiler av vilka placeraren kan välja en utgående från sitt avkastningsmål och sin riskvilja.

Läs mer om Nordeas Globkorgar.

Starsfonder

Utifrån kriterierna för hållbar verksamhet väljer vi till Starsfonderna de bolag, som på lång sikt kan hjälpa oss att generera stabil och hållbar avkastning.

Läs mer om Starsfonder

Hållbara blandfonder

Nordea Hållbarhetsfonder kombinerar hållbarhetsfokus med fonder som består av både aktier och räntebärande placeringar.

Läs mer om Hållbara blandfonder

Nordea Globkorgar

Nordea Globkorgar är en helhetslösning för dig som tycker att det är viktigt att beakta hållbarhetsfrågorna i dina spar- och placeringsbeslut.

Läs mer om Nordea Globkorgar

Hur Nordea arbetar med hållbarhet

Vi arbetar brett med hållbarhet i allt från lån till sparande. Dessutom engagerar vi oss i flera hållbarhetsfrågor genom exempelvis våra analyser och fältbesök. Vi har även varit med och utarbetat FN:s Principer för Ansvarsfull Bankverksamhet då vi aktivt vill bidra till ett grönare samhälle. Vi vet att många av våra hållbara produkter bidrar till minskad klimatpåverkan och vi vill hjälpa dig att göra din privatekonomi grönare genom möjligheten att göra hållbara val, vare sig du tänkt investera eller låna. Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbeteÖppnas i nytt fönster, våra produkter och hur vi aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor genom exempelvis fältbesök och utvärdering av företag.

Spara och placera hållbart

Utifrån kriterierna för hållbar verksamhet väljer vi till Starsfonderna de bolag som på lång sikt kan hjälpa oss att generera stabil och hållbar avkastning.

Läs mer om Starsfonder