En aktiefond för dig som vill främja mångfald och jämställdhet med hjälp av dina placeringar

Jämställdhetsfonden strävar efter att främja mångfald, dvs. jämställdhet i fråga om kön, ålder samt etnisk och socioekonomisk bakgrund. Fondens placeringsobjekt är utvalda företag som främjar jämställdhet och mångfald. Fonden placerar också i företag som har utmaningar i jämställdhetsfrågor eller rapportering om dem. Genom att aktivt påverka sådana företag kan man förbättra företagens profil och därigenom även aktievärderingen.

Fonden placerar i företag som till exempel delar styrelseplatserna och ledningspositionerna jämlikt mellan olika grupper och erbjuder sina anställda lika arbetsvillkor, löner och karriärmöjligheter.

Fonden placerar i cirka 100 företag i flera olika sektorer. Mer information om fonden finns i tjänsten Fonder Nytt. Fondens officiella namn är Nordea 1 – Nordea Global Diversity Engagement. Fonden förvaltas av Nordea Investment Funds S.A. som ingår i Nordeakoncernen.

Avkastning och risker med fonden

Fonden strävar efter att på lång sikt ge en bättre avkastning än den globala aktiemarknaden i genomsnitt genom att placera i företag som främjar jämställdhet. Därför är risken med fonden högre än på den globala aktiemarknaden i genomsnitt.

Fondens placeringsprofil

Fonden placerar globalt i cirka 100 företag som i sin affärsverksamhet främjar mångfald och jämställdhet. Aktier som väljs till fonden är typiskt undervärderade.

Fondens placeringsobjekt är företag som i sin affärsverksamhet fokuserar på att främja mångfald, dvs. jämställdhet i fråga om kön, ålder samt etnisk och socioekonomisk bakgrund.

Nordea Jämställdhetsfond

En aktiefond för dig som vill främja jämställdhet och mångfald med hjälp av dina placeringar.

Köp i nätbanken Öppnas i nytt fönster