Nordea Jämställdhetsfond

Nordea Jämställdhetsfond placerar globalt i företag med lockande värdering som främjar jämställdhet mellan kön till exempel i fråga om rekrytering, arbetsvillkor och ledningspositioner.

En aktiefond för dig som vill främja jämställdhet mellan kön med hjälp av dina placeringar.

Undersökningar visar att de företag som främjar jämställdhet mellan kön i sin verksamhet klarar sig bättre än eller minst lika bra som andra företag. Färre än vart sjätte företag i världen är ett potentiellt placeringsobjekt för Nordea Jämställdhetsfond. Jämställdhetsfonden placerar i företag som till exempel delar styrelseplatserna och ledningspositionerna jämlikt mellan män och kvinnor och erbjuder sina anställda lika arbetsvillkor, löner och karriärmöjligheter.  

Fonden placerar i cirka 100 företag i flera olika sektorer. Mer information om fonden finns i tjänsten Fonder NyttÖppnas i nytt fönster. Fondens officiella namn är Nordea 1 – Jämställdhetsfond. Fonden förvaltas av Nordea Investment Funds S.A. som ingår i Nordeakoncernen.

Avkastning och risk

Fonden strävar efter att på lång sikt ge en bättre avkastning än den globala aktiemarknaden i genomsnitt genom att placera i företag som främjar jämställdhet. Därför är risken med fonden högre än på den globala aktiemarknaden i genomsnitt.

Placeringsprofil

Fonden placerar globalt i cirka 100 företag som i sin affärsverksamhet främjar jämställdhet mellan kön. Aktier som väljs till fonden är typiskt undervärderade.

Fondens placeringsobjekt är företag som i sin affärsverksamhet fokuserar på att främja jämställdhet mellan kön.

Nordea Jämställdhetsfond

En aktiefond för dig som vill främja jämställdhet mellan kön med hjälp av dina placeringar.

Köp i nätbanken Öppnas i nytt fönster