Tillgänglighet till Nordea Bank Abp:s digitala tjänster

Allmän information om tillgängligheten till Nordeas digitala tjänster

På den här sidan kan du läsa allmän information om tillgängligheten till Nordeas digitala tjänster. Vi utvecklar våra digitala tjänster för att göra dem tillgängliga för alla våra kunder. Vi jobbar ständigt för att korrigera tillgänglighetsbristerna vi har kännedom om. Vi strävar efter att våra kunder har jämlik tillgång till alla våra digitala tjänster oberoende av enheten som kunden använder, hens särskilda behov eller situation. 

Externa specialister har utvärderat tillgängligheten till våra digitala tjänster och vi har också genomfört självbedömning. Nordea följer framgångskriterierna på nivå A och AA av riktlinjerna WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines).

Om du upptäcker brister i tillgängligheten till Nordeas digitala tjänster ring vår kundtjänst på 0200 5000 (lna/msa).

Tillgänglighetsutlåtandena för Nordeas digitala tjänster

Tillgänglighetsutlåtandena för Nordeas digitala tjänster finns nedan. De innehåller detaljerad information om tillgängligheten till varje tjänst. Av utlåtandet framgår om vår digitala tjänst uppfyller tillgänglighetskraven och hur eventuella brister åtgärdas. Vi uppdaterar utlåtandena i takt med att vi utför ändringar som förbättrar tillgängligheten till tjänsterna. Vi hoppas att du ger oss respons om du observerar sådana tillgänglighetsbrister i Nordeas tjänster som inte nämns i utlåtandena. Du hittar en responsblankett för enskild tjänst eller sida i tillgänglighetsutlåtandet för tjänsten eller kanalen i fråga.

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade svaret i våra tillgänglighetsutlåtanden. 

Ge respons på tillgängligheten

Tillsynsmyndighet

Om du hittar tillgänglighetsbrister på våra sidor, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000  

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i nytt fönster